S:1

Efendimiz (as) İslam Medine devletini kurduktan sonra devletler bazında İslamı tebliğ mektupları gönderdiği ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir?

Efendimiz (as) İslam Medine devletini kurduktan sonra devletler bazında İslamı tebliğ mektupları gönderdiği ülkeler aşağıdaki şıklardan hangisinde doğru olarak verilmiştir? sorunun cevabı "Bizans, Habeşistan, İran, Mısır, Gassani." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Vedalar aşağıdaki dinlerden hangisinin kutsal kitabıdır? • Çocuklar büyükleri taklit ederek öğrenirler.• İnsan davranışlarının şekillenmesinde çevreyi gözleme etkili olur.• Annemiz gibi yemek pişirir, öğretmenimiz gibi ders anlatırız.Verilen bilgiler aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisi ile ilgilidir? "7, 3, 8, 4, A" Yukarıdaki beş verinin açıklığı 5 ise bu verilerin aritmetik ortalamasının en büyük değeri kaçtır? 36dan başlayıp geriye doğru 5er sayarken 4. sayı kaçtır? "Titiz ve ayrıntılı bir biçimde incelemek, önemle üstünde durmak" anlamında kullanılan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Dünyadaki kıtaların en büyüğü aşağıdakilerden hangisidir? 79037 Verilen doğal sayı seçeneklerdeki doğal sayıların hangisinden büyüktür? 60 yolcu bulunan otobüsün 23ü kadın yolcu, 28i erkek yolcu ve geri kalanı çocuk yolculardır.Acaba otobüste kaç tane çocuk yolcu vardır? KÖPEK kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Bir kitabın boyu aşağıdaki birimlerden hangisi ile ifade edilir? Bety :We are gathering with our high school friends next Sunday. Would you like to join us?Ashley : I am afraid I cant. There is a project to finish. I - - - - on Sunday. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kaynaştırma harfi almamıştır? Aşağıdaki olayların hangisi ile Osmanlılar Rumeliye ilk kez geçmişlerdir? a. Karayosunub. Çiyanc. Böcekçil bitkid. Mantare. Karıncaf. Ökse otuVerilen canlılardan hangileri sadece ototrof beslenir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir tevekkül anlayışına örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? Aşağıdakilerden hangisi yapılmazsa Hac ibadeti geçerli olmaz? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu uyarınca, memurların sahip olduğu genel haklar arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi bir arazi ölçü birimi değildir? Sizin dininiz size, benim dinim banadır. (Kâfirûn suresi, 6. Ayet) Allahtan başkasına tapanlara (ve putlarına) sövmeyin; sonra onlar da bilmeyerek Allaha söverler. (Enam suresi, 108. ayet)Verilen ayetlere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir