S:1

Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır?

Aşağıdakilerden hangisi Haram aylardır? sorunun cevabı "Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
I. Kün TogdıII. AytoldıIII. OdgurmuşIV. ÖgdülmişKutadgu Bilig, bu dört ana karakter arasında geçen diyaloglardan oluşmaktadır. Eserdeki bu dört ana karakterin her birinin belirli bir sosyal rolü vardır ve her biri belirli bir değeri temsil eder.Kutadgu Biligteki kahramanların temsil ettikleri değerler sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur? • Galip devletler yenilen devletlerden toprak ve savaş tazminatı almayacaktır.• Devletler arası gizli anlaşmalar yapılmayacaktır.• Cemiyetiakvam kurulacaktır.• Her millet, çoğunlukta olduğu bölgelerde kendi devletini kurabilecektir.• Boğazlar, uluslararası garanti altına alınıp bütün devletlerin gemilerine açık olacaktır.Yukarıda verilenlere bakılarak aşağıdakilerden hangilerine ulaşılır?I. Sömürgeciliğin önlenmesi düşünülmüştür.II. Açık diplomasi istenmiştir.III. Osmanlının boğazlar üzerindeki hakimiyeti güçlenmiştir.IV. Dünya barışını koruma amacı vardır. • Çeliğe sertlik vererek direnç kazandırır.• Metal eşyaların parlaklık kazanmasında kullanılır.• Antalyada bulunan fabrikalarda işlenmektedirYukarıda özellikleri verilen maden hangisidir? Bana bir bardak su verir misin ( )Cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır? Ben 19 yaşındayım. Ablam benden 9 yaş büyüktür.İkimizin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? On sekiz şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından basit bir kelimedir? Sabaha karşı Plevne civarından geçiyorduk. Plevne Ovasını görmek, arz üzerinde hakir bir mezarı bile kalmayan zavallı babamın ruhunu biraz teneffüs etmek istiyordum. Eyvah! Yüksek ve zengin ekinleri okşayan gece rüzgârı madde ve hakikat gibi insafsız- dedi ki: Babanın kanını emen bu toprak şimdi babanın cisim ve ruhundan yabancı açıklara sünbüle-i gıda hazırlıyor. Şimdi ufk-ı şarkî kızarıyor, kızarıyordu. Osmanlı bayrağı gibi al, kan gibi al olmuştu: Bir ruh-ı şehid için bu ufk-ı sabah ne güzel kefendi: Baba, seni bu ağustos ayının son seherinde Plevne ufkunun bu geniş, kanlı mendili içinde kokladım.Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Mary : How can I make a cake?Lary : - - - -, crack two eggs into a bowl. ThenMary : Hey, wait a minute. Ill write the - - - - 29 Ekim 1923 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir? Boş kabın kütlesine.................. denir? Noktalı yere yere hangi kelime getirilmelidir? Aşağıda verilenlerden hangisi nesnelerin interneti kavramına daha uygun bir durumdur? (1) Yine kış mevsiminde tipi başlamıştı ve göz gözü görmüyordu. (2) Ağrı Dağının görüntüsü yavaş yavaş kayboldu. (3) Bırakın küçükleri büyük tepeleri görmek bile çok zordu. (4) Bu yüzden avcılar, avlanmaktan vazgeçip evlerine dönüyorlardı.Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde ismi niteleyen bir kelimeye yer verilmiştir? Şeker hastası olan Ayşe Hanım, dışarıdan sürekli ...................... hormonu almaktadır.Bu cümlede boş bırakılan yere yazılması gereken hormon aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölme işleminde bölen 8, bölen 12 ve kalan 4 ise bölünen sayı kaçtır? A: ................B: Yes, there are. Aşağıdaki doğal sayılardan hangisi sayma sayılarına dahil değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir