S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma anlamı yoktur? sorunun cevabı "Onun pamuk gibi yumuşak elleri var. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi yargının kipliğine göre önerme çeşitleri arasında yer almaz? Şeytan onlara (birçok) vaadde bulunur ve onları kuruntulara sürükler. Oysa şeytan, ancak aldatmak için onlara vaadde bulunuyor.(Nisa suresi, 120.ayet)Bu ayette şeytanın hangi özelliğine vurgu yapılmıştır? Bütün kenar uzunlukları birbirinden farklı üçgenlere ne denir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma ifadesi vardır? Ali‘ nin 1 karışı 8 parmak uzunluğundadır. Ali, defterinin boyunu 2 karış 4 parmak olarak ölçüyor. Buna göre defterinin boyu kaç parmaktır? .......................her gün beş vakit namazda Müslümanlara selamlaşmanın önemini hatırlatmaktadır.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Peygamber yönetimle ilgili verdiği kararlarda aşağıdakilerden hangisini temel kriter olarak kabul etmiştir? - - - -, duygu ve düşünceleri coşkun bir şekilde dile getiren şiirdir. Duygu coşkunluğu ve şiirsellik bu türde birleşir.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Bir iç açısının ölçüsü 120° olan düzgün çokge- nin iç açılarının ölçüleri toplamı kaç derecedir? 78 sayısındaki 8 rakamının bulunduğu basamağın adı nedir? Hac ibadeti ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Eski edebiyatımızda romanın yerini tutan Battalname, Saltukname ve Danişmendnamenin konusu aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir? Üçgen, kare ve dikdörtgen ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır? The party is ...... seven oclock ... December. –3, –5, +1, –10 tam sayılarının küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? ...Ve kim Allaha ve Rasulüne itaat ederse o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur. (Ahzab, 71)Kuranı doğru anlamada Müslümanın öncelikli başvuru kaynağı aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Uzaksam da bugün senden Burcu burcu içimde Duman duman gözümdesin Her buluta binişimdeBu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir? Atatürk, inkılaplarını gerçekleştirirken Batılı ülkelerin sahip olduğu kurumları Türkiyede de oluşturmaya çalışmıştır. Ancak bunu yaparken Batıyı ve Batılı kurumları taklit etmemiş, sadece örnek almıştır. Örnek aldığı kurumların Türk milletine uygun olmasına özen göstermiştir.Buna göre Atatürk, inkılaplarını yaparken daha çok aşağıdakilerden hangisine önem vermiştir? Aşağıdakilerden hangisi, Medine Döneminde gerçekleşmemiştir? Sesimizin yayılmasını; aşağıdakilerden hangisine benzetebiliriz? 1.Bize bir şeyler öğretmeye çalışıyor ama konu hakkındaki bilgisi çok zayıf.2.Zayıf bir orduyla yola çıktığı için başarılı olamadı.3.Yaşadığı felaketler zayıf ruhunda derin yaralar açmıştı.4.Uzun boylu, zayıf ve genç bir doktordu.Zayıf sözcüğü numaralanmış cümlelerin hangisinde ‘‘görevini yapacak yeterli gücü olmayan anlamında kullanılmıştır? "Kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen ekler bitişik yazılır." ifadesine göre hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Öğretmen, pikniğe giden 48 öğrenciye yarımşar litre meyve suyu verdi. Öğretmen kaç litre meyve suyu almıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı yoktur? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler aşağıdaki istihdam şekillerinin hangisinden sayılır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır? 6 kilogram kaç yarım kilogram eder? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ad aktarması yoktur? Aşağıdakilerden hangisi cins isimdir? Hangisi kınama gerektiren bir fiil değildir? Peygamberler neden insanlardan seçiliyor? diye soran birisine aşağıdaki ayetlerden hangisi en güzel cevabı verir? " Where is Germany ?" sorusunun cevabı hangisidir? Türkiyenin kuzeyi ile güneyi arasında ................................. paralel fark vardır.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Alfabemizin son harfi hangisidir? akrep – bal arısı – kelebek Yukarıdaki üç canlının ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi iletişimin özelliğini ifade etmez? Aşağıdakilerden hangisi pillerin çevreye zarar vermesini engellemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir? Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşına katılmasının sonuçları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir