S:1

Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.
Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir?

Herhangi bir yerde bir günde meydana gelen hava olayları o yerin günlük hava durumudur.Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisinde hava durumundan söz edilmemiştir? sorunun cevabı "Kış mevsimi için yeni botlar aldım." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
”7,685” ondalık sayısında onda birler basamağındaki sayı ile yüzde birler basamağındaki sayının yerleri değiştirilirse nasıl bir değişim olur? Allah’ın tek olduğuna, eşi, benzeri ve ortağının olmadığına inanmaktır.Bu tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir? “Eğer sadakaları (zekat ve benzeri hayırları) açıktan verirseniz ne güzel! Eğer onu fakirlere gizlice verirseniz, işte bu sizin için daha hayırlıdır. Allah da bu sebeplesizin günahlarınızı örter. Allah yapmakta olduklarınızı bilir.”(Bakara suresi, 271. ayet)Bu ayette zekatla ilgili aşağıdakilerden hangisi ön plana çıkarılmıştır?  Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde “bağlamak” sözcüğü “gerçek” anlamıyla kullanılmıştır? Mute Savaşı aşağıdakilerden hangisinekarşı yapılmıştır? “Babacığım, işte bu vaktiyle gördüğüm rüyanın gerçekleşmesidir. Rabbim onu gerçekleştirdi. Şeytan benimle kardeşlerimin arasını bozmuştu. Beni hapisten çıkaran, sizi çölden getiren Rab- bim, bana pek çok iyiliklerde bulundu. Doğrusu Rabbim dilediğine lütufkârdır. O, şüphesiz bilendir, hakîmdir.”Bu ayet aşağıdaki peygamberlerden hangisinin hayat hikâyesi ile ilişkilidir? Bu garip dünyada ben yadırgarım yerimi,Yıllardan sonra bir gün çektiklerimi.Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki kafiye çeşitlerinden hangisi vardır?   Sınıfa elinde çeşitli temizlik ürünleriyle gelen Melike Öğretmen, öğrencilerine temizlikle ilgili bir çalışma yaptıracağını söylemiş ve temizliğin günlük hayatımızdaki öneminden bahsetmiştir.”Yukarıdaki paragrafta geçen süreç günlük ders planının hangi bölümünde yer alır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi küme belirtmez. Aşağıdakilerden hangisi su çekme bakımından diğerlerinden farklıdır? Trablusgarp Savaşı hangi antlaşma ile sona ermiştir? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre bütçe ilkelerinden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Malazgirt Savaşı’ndan sonra Anadolu’da kurulan ilk Türk Devleti ve Beylikleri’nden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumsuzdur? “Beş parmağın beşi bir değil.’’ atasözü bize neyi anlatır? Aşağıdakilerden hangisi bir basamaklı en büyük doğal sayının romen rakamı ile yazılışıdır? ‘ Küçüktüm küçücüktüm,              Oltayı attım denize;                                                                           Bir üşüşüverdi balıklar,               Denizi gördüm.’             Yukarıdaki şiirde kökü isim olan  kaç sözcük vardır?            Peygamberimiz Medine’ye vardığında ilk olarak kimin evinde misafir olarak kaldı? Hangi sayının onlar basamağındaki rakamın basamak değeri diğerlerinden farklıdır? Doğum sonrası her vatandaş için çıkarılması zorunlu olan kart hangisidir?  Aşağıdakilerden hangisi esnek cisimlere bir örnektir? Bir kişinin asit-baz veya bilinmeyen bir kimyasal sıvıyı yeni içtiği fark ediliyor.Bilinci yerinde olan bu kişiye ilk yardım olarak aşağıdakilerden hangisinin yapılmasıuygun olur? John    : Hi,I’m John. What’s your name?Mark     : My name is Mark.John    : - - - -.Mark     : Me too, John Bir telefon 600 TL, telefon tabletten 100 lira ucuz olduğuna göre 2 telefon, 5 tablet kaç liradır? Aşağıdakilerden hangisi düzenli tüketmemiz gereken içecekler arasında değildir? Beyazıt kıraathanelerinden birinde bir arkadaş bekliyordum. Kıraathane pek tenha idi. İki üç kişi sönmüş sobanın yanında alçak sesle dertleşiyor; bir ihtiyar memur, burnunda gözlük, elinde bir gazete ile uyukluyordu.Parçada aşağıdakilerden hangisine yer verilmemiştir? Herkesin aynı düşüncede olması iyi değildir, o zaman gelişme olmaz.Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? Bir tarladan toplanan patatesler, her biri 69 kilo olan 175 çuvala dolduruluyor. Bu tarladan kaç kilo patates elde edilmiştir? Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesine göre kimler çocuk sayılır?  "Avcı, bu acayip taşıta binerek yavaş yavaş yol alır.'' cümlesindeki "yavaş yavaş'' zarfının çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?  Anadolu’nun Türk yurdu olmasında aşağıdaki savaşlardan hangisinin etkisinden söz edemeyiz? Geçmişten günümüze uzanan şiir, öykü, destan, roman ve tiyatro oyunlarını, insanlığın hangi ortak mirası kapsamında değerlendirebiliriz? Kelam âlimleri iman esaslarını “usûl-i selâse” denilen üç ana başlık altında birleştirmişlerdir.Aşağıdakilerden hangisi bunlardan biri değildir? Aşağıdaki harflerden hangisinin birden fazla simetri doğrusu vardır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın emirlerini insanlara bildirmek için seçtiği kişilerdir? Aşağıdaki cümlelerin doğru olanların başındaki parantez içine "D",yanlış olanlara ise "Y" harfi yazınız.(.....) Yer kabuğu ve yeryüzü şekilleri kayaçlardan oluşmuştur.(.....) Dünya’nın dönme ve dolanma olmak üzere iki türlü hareketi vardır.(.....) Dünya’nın Güneş etrafında dolanma yönü doğudan batıya doğrudur.(.....) Yer kabuğunun farklı derinliklerinden çıkarılan ve ekonomik değeri olan kayaçlara mineral denir.(.....)  Fosilleşme sadece kayaçlarda gerçekleşir. 10 yarım kaç bütün eder? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi popülasyona örnek olarak verilemez? Bazı canlılarda gerçekleşen,I. deniz yıldızının kopan kolundan yeni bir deniz yıldızı oluşması,II. kertenkelenin kopan kuyruğunu tamamlaması,III. gül bitkisinin bir dalından yeni bir gül bitkisi elde edilmesiolaylarından hangileri eşeysiz üremeye örnektir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “dolu” kelimesi gerçek anlamda kullanılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir