S:1

Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz?

Aşağıdakilerden hangisi büyük ünlü uyumuna uymaz? sorunun cevabı "dünyada" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Ebeler Günü ne zaman kutlanır? ​Bir karenin her bir kenarı %20 oranında artırılırsa alanı % kaç artar? • Cam• Tuz• İyot• ElmasYukarıda verilen maddelerden kaç tanesi kristal katı örneğidir? Aşağıdaki öğretim yöntemi veya tekniklerinden hangisi kalabalık sınıflarda, kısa zamanda çok bilgi aktarılması gereken durumlarda diğerlerinden daha ekonomiktir? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? 54' den başlayarak ikişer ritmik sayarken 5. sıraya hangi sayı gelir? Aşağıdakilerin hangisi tüm dünyada diğerlerinden daha yaygın bir iletişim aletidir ? İstanbul a hiç gittin mi cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır? Reaksiyon denklemi en küçük tam sayılı kat sayılarla denkleşince O2‘nin kat sayısı kaç olur? C3H7OH + O2 → CO2 +H2O Otomobilde kullanılan far, klima ve akü gibi araçlar fiziğin hangi alt alanı ile ilgilidir? Her insan, topluluk karşısında konuşurken bir ölçüde heyecan duyar. Aslında iyi bir izlenim bırakmak için konuşmacının biraz heyecanlı olması da gerekir. Ölçüsü iyi ayarlanmış heyecan, dinleyicileri olumlu yönde etkiler. Ancak konuşma sırasında fazla heyecanlanan bir konuşmacının bu heyecanı bir süre sonra sözlerine, hareketlerine yansır; konuşma sırasında konuşmacının dili dolaşır, hareketler yer yer kontrolden çıkar. Böyle bir durum da----.Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdakilerin hangisiyle sürdürülemez? Sizin en hayırlınız Kuranı öğrenen ve öğretendir. Hadiste neyin önemi vurgulanmıştır? Hangi cümlede özel adın yazılışı yanlıştır? 7809 sayısında 8 rakamının basamak değeri kaçtır? Aşağıdakilerden hangisinde ilerde rejimin değişeceğinin ilk sinyali verilmiştir? Aşağıdaki devletlerden hangisi Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu şimdiki adıyla Avrupa Birliğinin kurucularından biridir? Hz. Muhammedin (s.a.v.) ilk çocuğunun adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerin hangisinde ünlü düşmesine uğrayan bir kelime yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Nevşehir ilimizde bulunan, dünyaca tanınmış doğal güzelliklerindendir? 75 sayısının 7 rakamı hangi basamaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir işin yapılması, şarta bağlanmıştır? Eşkenar bir üçgenin bir iç açısının ölçüsü kaç derecedir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisinin yazımı doğrudur? Bir kişinin kendi fikri emeği ile meydana getirdiği ürünler üzerindeki hukuken sağlanan haklara ne ad verilir? Çocuklar çadırın içinde sohbet ediyorlardı. Yandaki çadırda sesler kesilmişti. Sadece kampın yakınındaki derenin şırıltısı duyuluyordu. Yavaş yavaş akşam serinliği çıkmaya başlamıştı.Bu metinde hangi duyuyla ilgili bir ayrıntı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimize karşı sorumluluklarımızdan değildir? Dışarıda yağmur yağıyordu. Önce şimşekler çakıyor, biraz sonrada gökyüzü müthiş çığlıklar atıyordu. Yukarıdaki olayın sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Bir kutu dondurmanın toplam kütlesi 800 gramdır. Kabın darası 70 g olduğuna göre dondurmanın kütlesi kaç gramdır? Bilinçli ve irade sahibi varlıklardır.Geleceği ve gaybı bilemezler inanları ve inkar edenleri vardır.Onların yaratılış amacı da tıpkı insanlar gibi Allaha (c.c.) kulluk etmektir.Yukarıda özelliği bahsedilen varlığın adı nedir? Hakan-ı Osmani-neseb kim münderic zatında heb İslam-ı faruk-ı Arab ikbal-i perviz-i Acem Sultan Murad-ı kamuran efser-dih ü kişver-sitan Hem padişah hem kahraman sahib-kıran-ı Cem-haşemKasideden alınmış bu bölümler için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdakilerden hangisi topluma katkı sağlamaz? Biyoteknoloji ve genetik mühendisliği uygulamaları,I. tarım,II. tıp ve eczacılık,III. çevre temizliğiverilen alanlardan hangilerinde kullanılabilir? Kendi yaptırdığımız eve taşınmıştık. Evin daha eksiklikleri vardı ama kendi evimizdi. ---- Çünkü elektrikler henüz açılmamıştı. O karanlıkta yeni evimizde geçireceğimiz güzel günleri hayal ettik.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olur? Aşağıdakilerden hangisi yazılı kurallara örnektir? Hz. Muhammed yirmi yaşlarındayken güçsüzlerin ve zayıfların haklarını korumak için kurulan bir topluluğa girmiştir. Bu topluluğun adı nedir ? (I) Tepelerde toplanıp yamaçlardan aşağı dökülen seller küçük birer nehir gibiydi. (II) Irmak taşmış; ağaçlar, gövdelerinin yarısına kadar suya gömülmüştü.(III) Ova, bir baştan öbür başa masmavi bir denizi andırıyordu. (IV) Ova günlerce sular altında yattı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yüklem çekimli fiil değildir? Scratch programında slor, süre gibi duruma göre değişebilen değerler hangi kod menüsünde yer alır? 6 bütün pizza kaç yarım pizza eder? Aşağıdakilerden hangisi gusül abdestinin şartları arasında yer almaz? İnsan, iradesini ancak güç yetire- bildiği alanlarda kullanabilir. Onun gücünün sınırlı olması, iradesinin de sınırlı olduğunu gösterir.Metinde aşağıdakilerden hangisi anlatılmaktadır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir