S:1

Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarından hangisi yanlış verilmiştir?

Aşağıdaki sözcüklerde oluşan ses olaylarından hangisi yanlış verilmiştir? sorunun cevabı "Kazağım – Ünsüz benzeşmesi" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Peygamberimizin henüz bir çocuk olan Enes b. Malik le bir sırrını paylaşması onun hangi özelliğini gösterir? Bir depoda 120 çuval patates vardır. Bir çuval patatesin kütlesi 50 kg olduğuna göre depoda toplam kaç ton patates vardır? Kimsesiz çocukların korunmasında görevli olan kurum hangisidir? I- Hüzün Yılı II- Medineye Hicret III- Uhud SavaşıIV- Veda Haccı V- İsra ve Miraç OlayıYukarıda verilen olayların kronolojik olarak sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (-8) + (+3) = ♦ + (-8) eşitliğinde ♦ yerine gelecek tam sayı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, yerel yönetim birimleri arasında yer almaz? Bizde bisikletin bir spor aracı olarak kullanılması, dünyada ilk bisiklet yarışmasının yapılmasından kırk yıl sonra 1910da başladı; ülkemize bisikleti ilk sokan kişi ise 1880li yıllarda Amerikalı bir gezgindi.Bu cümleden aşağıdaki yargılardan hangisi kesin olarak çıkarılır? Cebirsel ifadelerde değişken içermeyen ifadelere ............................... denir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Takım – güvercin – düşünce sözcükleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök halindedir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlarının başına D, yanlış olanlarının başına Y yazınız.(...) Kayaçlar dış faktörlerle parçalanarak kaya, çakıl, taş ve kuma dönüşür.(...) Kayaçlarınfarklı renkte olmasının sebebi yapısındaki fosillerdir.(...) Bütün kayaçların renkleri ve parlaklığı aynıdır. (...) Yer kabuğu kayaçlardan oluşmuştur.(...) Kayaçlar, yanardağlardan yeryüzüne ulaşan mağmanın soğuyup katılaşmasıyla oluşur. Gidilecek yer-yol, takip edilen yöntem, ekol anlamlarına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? "Tavuk" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Kaynakça bölümünde hangi bilgi yer almaz ? "10-12-14-15-16-18-20" Sayı örüntüsünde hangisi kuralı bozmuştur? İnsanların güzel söz ve davranışlarına Allahın (c.c.) verdiği ödül ve mükâfata ne denir? Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Çift bir doğal sayının birler basamağı kaç olamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eşsesli sözcük kullanılmamıştır? 2' den başlayarak ileriye doğru ikişer ikişer ritmik sayarken 7. söylenen sayı kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir