S:1

I- Pasarofça Antlaşması ile başlar, Patrona Halil İsyanı ile biter.
II- İlk defa Avrupaya gelişmeleri takip etmek için elçi gönderdik.
III- İlk defa çiçek aşısı yapıldı.
IV- Yeniçerilerden tulumbacılar (itfaiye) ocağı oluşturuldu.
Yukarıda sözü edilen Osmanlı devri aşağıdakilerden hangisidir?

I- Pasarofça Antlaşması ile başlar, Patrona Halil İsyanı ile biter.II- İlk defa Avrupaya gelişmeleri takip etmek için elçi gönderdik.III- İlk defa çiçek aşısı yapıldı.IV- Yeniçerilerden tulumbacılar (itfaiye) ocağı oluşturuldu.Yukarıda sözü edilen Osmanlı devri aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Lale Devri" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Bir yerleşim yerinde belediye kurulabilmesi için o yerin nüfusunun en az ne kadar olması gerekir? Aşağıdakilerden hangisi, Türkiye Selçuklu mimarisindeki ahşap destekli camilerden biri değildir? Aşağıdaki yerleşim yerlerinden hangisi daha küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi insanların doğal çevreye olan müdahalelerine örnek gösterilemez? İlk terimi 8 ve ortak farkı 2 olan aritmetik bir dizinin 15. terimi kaçtır? Nicedir bulutlar bu şehre uğramıyordu. Oysa işte, deniz önce açıklardan itibaren kabarıyor. Rüzgâr geliyor sonra. Fırtına çok geçmeden patlayacak. Bulutlar ufka yaklaşıyor.Ufuk görünmez oluyor. Muazzam bir sis kütlesi, denizin üstünden gelmeye başlıyor, göz göre göre...Bu paragraf, konusu dikkate alındığında aşağıdakilerin hangisiyle tamamlanmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi yazılımdır? Bir manav 80 kilo çileğin 44 kilosunu satıyor. Geriye kalan çileği de 4er kiloluk paketlere koyuyor. Manav kaç paket kullanmıştır? Londra Konferansı aşağıdaki savaşlardan hangisinden sonra toplanmıştır? Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır. ( Hz.Ali)Bu sözde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri olamaz? (...) Canlı kalıntıları günümüze kadar gelebilir.(...) Mercan kalıntısı fosil olamaz.(...) Dünyanın şekli geoiddir.Verilen ifadelerin D-Y sıralaması nasıldır? Fahriʼnin fikri büsbütün başka idi:- Avrupa bizden çok fazla okuyor. Birkaç dilde birden okuyor.- Haydi çocuklar!.. dedi. Sonra Suatʼa cevap verdi: - Mesele, okuduklarımızın bizi bir yere götürmesinde. Batılı, bizi ancak dünya vatandaşı olduğumuzu hatırladığımız zaman tatmin ediyor. Kısacası çoğumuz seyahat eder gibi, benliğimizden kaçar gibi okuyoruz.Bu parçanın anlatımıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1699 yılında Karlofça Antlaşmasının imzalanmasına aracılık yapan devletler aşağıdakilerden hangisidir? Tarihte kurulan ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? "Kurum ve kuruluş adlarından sonra gelen ekler bitişik yazılır." ifadesine göre hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? 5018 sayılı kanun çerçevesinde kiralama satın alma işlemlerini yürütmek hangi birimin görevi arasındadır? 456 < R sıralamasında R yerine yazılabilecek en küçük sayı kaçtır? Hz. Muhammede dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi? Dörtgenler ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Hicret kaç tarihinde ve nereye yapılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -ci, -li, -lik, -siz eklerinden birini almamıştır? Aşağıdakilerden hangisi kırık, çıkık ve burkulmaların tespiti sırasında dikkatedilmesi gereken hususlardandır? Gözle görülemeyecek kadar küçük, ancak mikroskop adı verilen araçla gözlemlenebilen canlılara mikroskobik canlılar adı verilir.Buna göre aşağıda verilen canlılardan hangisi mikroskobik canlılara örnek verilemez? Hangisi daha kısadır? Vücudumuzun ihtiyacı olan besinlerin düzenli ve yeterli miktarda alınmasına ................................ denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi soyut isimdir? Havadaki toz parçacıklarını hangi duyu organımız tutar? Aşağıdakilerden hangisi edebî bir metin özelliği taşır? (Yapacağınız hayırlar) kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan yoksullar için olsun. Bilmeyen kimseler iffetlerinden (kanaatkârlıklarından) dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar insanlara asla el açmazlar. Yaptığınız her hayrı muhak- kak Allah bilir.(Bakara suresi, 273. ayet)Bu ayette, zekât ve sadaka verirken aşağıdaki hususlardan hangisinin önemli olduğu vurgulanmaktadır? Gerçek bal, arıların çiçek nektarlarını toplamasıyla ve insanın müdahalesi olmadan üretilir. Balın kalitesini sadece balın tadından, kokusundan veya görüntüsünden anlamak mümkün olmaz. Balın kaliteli olup olmadığı sadece birtakım özel laboratuvar yöntemleriyle anlaşılır.Bu metnin ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir? İzmirde düşmana ilk kurşunu sıkan kişiydi. Milli direnişin kapısını açan bir kahramandı Yukarıda sözü edilen kişi kimdir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisindeki kelimelerin tamamı eş sesli sözcüklerdir? Güneş enerjisi, yenilenebilir ve temiz enerji kaynağıdır. Aşağıdaki şehirlerden hangisi güneş enerjisinden yararlanmada diğerlerine göre daha uygun bir konuma sahiptir? Bizansın Anadolu için ümidi biteren ve Türklerin Anadoludaki hakimiyeti kesinleştiren savaş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki davranışlardan hangisini çocuk hakları kapsamında sahip olduğumuz haklardan biri değildir? Güneş gibi parlayan güzel kaşağının dişlerine baktım. Çok keskin ve sivri idi. Biraz köreltmek için duvarın taşlarına sürtmeye başladım. Dişleri biraz köreldi. Atlara tekrar sürdüm kaşağıyı. Atların hiçbiri durmuyordu yine. Kızdım, öfkemi sanki kaşağıdan çıkarmak istedim. On adım ilerideki çeşmeye koştum. Kaşağıyı yalağın taşına koydum. Yerden kaldırabileceğim en ağır taşı bularak kaşağıya hızlı hızlı vurmaya başladım.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Bir sınıfta 12 sıra vardır. Sınıftaki öğrenciler sıralara ikişerli oturunca 8 öğrenci ayakta kalıyor. Buna göre, sınıftaki öğrenci sayısı kaçtır? Hangi cümlede tarih yazımında hata yapılmıştır? Su kaynaklarından tarım, turizm, balıkçılık ve enerji üretimi gibi alanlarda yararlanılır.Aşağıdaki göllerimizinden hangisinden tarımsal sulama amacıyla yararlanılmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir