S:1

Kuran-ı Kerimi bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesi şeklinde yapılan uygulamaya ne ad verilmektedir?

Kuran-ı Kerimi bir kişinin okuyup diğerlerinin takip etmesi şeklinde yapılan uygulamaya ne ad verilmektedir? sorunun cevabı "Mukabele   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Selçuklu sarayında çeşitli görevlerde bulunduktan sonraSultan Alp Arslan döneminde vezir oldu. Tuğrul Beydöneminde açılmaya başlanan medreseleri düzenleyerekNizamiye Medreseleri adıyla birçok şehirde bu medreselerin yayılmasını sağladı.Hakkında bilgi verilen Selçuklu devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Düzenli ordu ilk başarısını hangi savaşta almıştır? Vurgulanmak istenen sözcük yüklemin hemen önünde yer alır.Buna göre Aslı memleketine yarın gidecekmiş. cümlesinde hangi sözcük vurgulanmak istenmiştir? Aşağıdakilerden hangisi sanat metinlerinin özelliklerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi bir dönem Anadoluda hüküm süren medeniyetlerden biridir? Aşağıdakilerden hangisi iyi bir arkadaşlıkta olması gereken özellik değildir? Aşağıdakilerden hangisi esnek bir madde değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanlara (D) ,yanlış olanlara (Y) yazınız. ( ) 1- Bütün hayvanlar insanların duyacağı sesler çıkarır.( ) 2- İnsanların yaptığı ışık kaynaklarına, yapay ışık kaynağı denir.( ) 3- Rüzgârda sallanan yapraklar doğal ses kaynağıdır..( ) 4- Ay ışık kaynağıdır.( ) 5- Durağa yolcu almak için yaklaşan otobüs, hızlanan hareket yapar. Eserde kullanılan sözcükler hepimizin bildiği sözcükler. Sözcükler temel anlamıyla kullanılmış ve tek bir anlama sahip. Bu sebeple sanatçıyı başarılı bulmak mümkündür.Bu parçada söz konusu eserin, üzerinde durulan anlatım özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi Yenileşme Dönemini hazırlayan etkenlerden değildir? İlk yazılı kanunları kullanan anadolu uygarlığı hangisidir? Aşağıdaki karışımlardan hangisi katı + sıvı karışımlarına örnek olarak verilemez? Dengede olan bir terazinin bir kefesinde her biri 4 kg olan 3 kabak, diğer kefesindeise bir kavun ile her biri 5 kg olan 2 karpuz vardır. Buna göre, kavun kaç kilogramdır? Sağlıklı büyümek için süt içmeliyim Verilen cümlede aşağıdakilerden hangisi ifade edilmiştir? Aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi değiştirilmemiş, bozulmamış, günümüze kadar aslını koruyarak ulaşmıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iki nokta ( : ) kullanılması gerekmez? PowerPointte her sayfa ..............denir. Bütün sayfalar birleşince .............. oluşturur? Millî Eğitim Bakanlığı Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme KurslarıYönergesine göre yaz döneminde açılan kurslar hariç olmak üzere, örgün eğitim kurumlarında açılacak kurslarda aynı dersten dönemlik açılan kursun süresi kaç ders saatinden az olamaz? Empiristler, bilginin kaynağında sadece deney ve gözlemin bulunduğunu, insan aklında doğuştan hiçbir bilginin olmadığını kabul ederek insan zihnini boş bir levhaya benzetirler. Burada eleştirilengörüş aşağıdakilerden hangisidir? 12' nin çarpanlar kümesi aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Nurullah Ataç, edebiyatımızın Batıya yönelmesi için emek verdi, onu bazı hazır yapılar içine düşmekten kurtardı. Yazarlığın duygusallığa kapılmamak, yapay, gösterişli, süslü, yalan yanlış yazmamak, yalın, açık bir dille akıl yolunu izleyerek yazmak olduğunu öğretti.Aşağıdakilerden hangisi Nurullah Ataçın edebiyatımıza kazandırdığı özelliklerden biri değildir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre, her öğrenci velisi yahut vasisi veya aile başkanı özrü yüzünden okula gidemeyen çocuğun durumunu en geç kaç gün içinde okul idaresine bildirmekle yükümlüdür? Araçların ve yayaların geçişini düzenleyen ışık sistemi hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi bileşik kelime değildir? I. AlaşımlarII. BoyalarIII. PlastiklerGünümüzde kullanılan yukarıdaki maddelerden hangileri simyacılar tarafından bulunmuştur? Hangi seçenekte Korayın diğerlerinden farklı bir özelliği betimlenmiştir? - - - -, eserlerinde ileri sürdüğü fikirlerle Tanzimat Edebiyatının kurucularından biri olmuştur. Tercü- meleriyle edebiyatımızın Batılılaşmasını ve yenileşmesini sağlayan isimlerdendir. Klasik nazım şekilleriyle yazmış olduğu şiirlerinde toplumdaki rüşvet, yolsuzluk, adaletsizlik gibi olumsuzlukları ve felsefi konuları işlemiştir. ‘‘Şiir ve İnşa makalesinde halk dilini ve halk şiirini savunduğu halde bu görüşlerini Harabat adlı antolojisinin ön sözünde inkar etmiş, bu nedenle Namık Kemalin eleştirilerine maruz kalmıştır.Bu parçada boş bırakılan yere getirilmesi gereken isim aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin şiddeti insanlar tarafından duyulamayacak kadar düşüktür? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi yoktur. Misak-ı İktisadi diye bilinen Ekonomi Andı, aşağıdakilerin hangisinde kabul edilmiştir? Eşeysiz üremenin özellikleri arasında, aşağıda verilenlerden hangisi bulunmaz? Aşağıdakilerden hangisi maden değildir? Sakarya Savaşında Başkomutan olarak ordunun başında bulunan Mustafa Kemal Paşa, savaş sırasında orduya verdiği Savunma hattı yoktur, savunma sathı vardır. O satıh, bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. emriyle dünya askerlik literatürüne Topyekûn Savaş kavramını kazandırmıştır.Mustafa Kemal Paşanın savaşın kazanılmasında etkili olan bu emri, onun aşağıdaki özelliklerinden hangisini yansıtmaz? Aşağıdakilerden hangisi doğru bilginin imkânsız olduğunu savunandüşünürlerdendir? Kuralı (3n+35) olan aritmetik dizinin kaçıncı terimi 41dir? Bir eser hangi dönemde yazılmışsa, o dönemden izler taşır. Şairlerin şiirlerinde de yaşadıkları dönemin sosyal ve siyasal olaylarını, kültürünü, ilişkilerini, inançlarını, sanat zevklerini görebiliriz.Yukarıdaki parçada edebî metinlerin hangi özelliğini görmekteyiz? Bir mum yakıp, üzerini karton kutuyla örtelim. Bu karton kutunun her neresinden delersek delelim ışığın dışarı çıktığını görürüz.Bu durum için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? This money isnt enough for me. I need - - - -. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi kuralları bir cümledir? İtilaf Devletleri arasında Anadolunun paylaşımı konusunda ilk görüş ayrılıkları ne zaman ortaya çıkmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir