S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartma söz konusudur? sorunun cevabı "Dünyalar kadar iş yaptı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Hicretin İslam tarihindeki önemli sonuçlarından biri değildir? Babanız dış ülkeye gitmek istiyor. Bu durumda yanında hangi belgeyi bulundurmak zorundadır? 700den küçük, en büyük doğal sayı kaçtır? I. Sıcaklığın sürekli artmasıII. Ortamdaki suyun %15 altına düşmesiIII. O2 miktarındaki artışÖzelliklerinden hangileri hem O2 li solunum hem de fotosentezi olumsuz etkiler? 18 kalemi 3 kardeş paylaşıyor. Bir kardeşe kaç kalem düşer? Aşağıdaki seçeneklerden hangisi Kuran-ı Kerimin temel konularından biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Bir televizyon kanalı yeni hazırlayacağı bir programiçin araştırma yapmaktadır. Aşağıdakilerden hangisibu araştırma için uygun bir soru değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi 5. sınıf öğrencisinin sahip olabileceği rollerden değildir? Her insanın yaratılışında yüce bir varlığa inanma eğilimi vardır. Bu konuda Yüce Allah; Allahın, insanları üzerine yarattığı - - - - sımsıkı tutun (Rum suresi, 30.ayet) buyurmaktadır.Bu ayette boş bırakılan yerde olması gereken ve doğuştan verilen eğilim, yaratılış anlamında olan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Bir kolide 24 yumurta vardır. 4 koli yumurtanın 18 tanesini kullandım. Geriye kaç yumurta kaldı? Küçük imalatçılarla, küçük perakendeciler için en uygun ve en ekonomik olma niteliğine sahip dağıtım kanalı hangi seçenekte verilmiştir? % 17si 425 olan sayı kaçtır? Hangi cümlede kesme işareti yanlış kullanılmıştır? Bir baloncu günde 51 balon satmaktadır. Bu baloncu 1 ayda kaç balon satar?(1 ay 30 gün) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır? Bir karga şişenin dibinde 10 mL su olduğunu görür ve suyu içmek için içine etraftan topladığı taşları atmaya başlar. Bir süre sonra suyun 30mLye ulaştığını görür ve suyu içer. Acaba attığı taşların hacmi ne kadardır? Kitabının 6/10' unu okuyan Merve 60 sayfa okuduğunu göre, kitabın tamamı kaç sayfadır? Aşağıdakilerden hangisi kişinin anne babası vefat ettikten sonra yapacağı iyiliklerden değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki yargı kişiye göre değişmez? Aşağıda verilenlerden hangisi diğerlerine göre daha büyüktür? Yalnızca hayvan hücrelerinde bulunur. Çiftler hâlinde bulunan ve hücre bölünmesinde görevli olan organeldirYukarıda özellikleri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir? Tüm Tanzimat sanatçıları gibi Fransızca bilen, devlet görevlisi olarak çalışan sanatçı Düyun-ı Umumiye Müdürlüğü yapmıştır. Tanzimat tiyatrosuna büyük emek vermiş ve Moliereden yaptığı uyarlamalar yanında kendisi de çeşitli komediler yazmıştır. ʽʽKokona Yatıyor,ʼʼ ʽʽMisafir-i İstiskalʼʼ adlı komedileri ve uyarlamaları yanında Lehçetül-Hakayık adlı mizahi bir sözlüğü de vardır.Bu parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır? Gazlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir.I. Gazlar sıkıştırılamaz.II. Gazların belirli bir şekli yoktur.III. Gazlar bulundukları kabın tamamına yayılır.Verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisini takvimlerden öğrenemeyiz? Aşağıdaki kelimelerden hangisi birleşik bir kelime değildir? Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? • Dini kitapların baskı sırasında gerekli saygıyı görmeyeceği,• El yazması eserlerin estetiğinin baskı eserlerde bulunamayacağı,• Yazma işi ile uğraşan hattatların işsiz kalacağıgibi endişelerle matbaanın Osmanlı Devletinde ilk kullanımı gecikmiştir.Buna göre tarihi olayların değerlendirmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne – yüklem uyumu yoktur? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde başkasından duyma anlamı yoktur? Denizlerden Esen bu ince hava saçlarınla eğlensin. Bilsen Melâl-i hasret ü gurbetle ufk-ı şâma bakan Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin! Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Arabanın direksiyonunu çeviren şoför kuvvetin hangi özelliğini uygulamaktadır? Bir gün, aşağıdaki olayların hangisinin sonucunda oluşur?iyle Tüketiciler bir malı veya hizmeti satın aldıklarında, bu mal veya hizmet ile ilgili davranışlarını, beğenilerini ve görüşlerini üretimin hangi temel öğesini esas alarak oluştururlar? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlış yapılmıştır? Yüzeyin normali ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisinde abartma vardır ? Üretiminde Dünya birincisi olduğumuz, geleceğin enerji kaynağı,uzay ve otomotiv sanayisinde kullanılan, ülkemizde; Balıkesir, Kütahya ve Eskişehirde çıkartılan maden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir