S:1

a = 7,24 b = 7,3 c = 7,256
Yukarıda verilen ondalık kesirlerin doğru bir şekilde sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

a = 7,24 b = 7,3 c = 7,256Yukarıda verilen ondalık kesirlerin doğru bir şekilde sıralanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "a < c < b    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Bilinçli bir tüketici aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmaz?  Vitaminlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Ticari amaçla yük taşımacılığı yapan ve azami ağırlığı 3,5 tonu geçen araçların şoförleri ile ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve taşıma kapasitesi şoförü dahil 9 kişiyi geçen araçların şoförlerinin, 24 saatlik herhangi bir süre içinde toplam olarak kaç saatten fazla araç sürmeleri yasaktır? Büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı bir bölgede aşağıdaki üretim kollarından hangisine yönelik bir fabrikanın kurulması yatırım açısındanisabetli olmaz?  Aşağıdaki  seçeneklerin hangisinde   abartılı bir  ifade kullanılmamıştır?   "Bir elin nesi var iki elin sesi var" atasözündeki el sözcükleri ile vurgulanmak istenen ne olabilir? Aşağıdaki sayılardan hangisinin en yakın yüzlüğe yuvarlatılmış hali diğerlerinkinden farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün bir özelliği değildir? “Kitabımız Kur’an-ı Kerim, …..yılında, …..ayının ………Gecesi’nde indirilmeye başlamış ve yaklaşık …… yılda tamamlanmıştır.”Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangileri getirilmelidir? Araçta kısa devreden doğacak yangın durumunda hangisinin kablosu çıkarılır? 28.07.1998 tarihinde işe başlayan bir kişi 05.06.2009 tarihinde işten ayrılmıştır. Bu kişi ne kadar süre çalışmıştır? (1 ayı 30 gün olarak alınız.) Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz? A # B = {(m, 1), (m, 4), (2, 1), (2, 4)} olduğuna göre A kümesi aşağıda kilerden hangisidir? “Arzu’nun siyah saçları, yeşil gözleri vardır.” Cümlesinde Arzu’nun hangi özelliklerinden bahsedilmiştir? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? " Fındığın kabuğu " ne tür isim tamlamasıdır? ………………………, krallarını ve soyluları gömmek için Tümülüs adı verilen mezarlar yapmışlardırCümlede boş bırakılan yere aşağdakilerden hangisi gelmelidir? Üretim sırasında doğrudan kullanılmayan mallara ne denir?  Aşağıda verilen hastalıklardan hangisi virüs kaynaklı değildir? “three hundred and forty-seven” sayısının rakamla doğru yazıldığı seçeneği işaretleyiniz. Dilimize Farsçadan girmiştir.• Sözlükte haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisine aittir? Peygamber Efendimizin soyu  hangi Peygambere dayanmaktadır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısaltmalara getirilen ekte yanlışlık yapılmıştır? Kur’an da Sabır örneği olarak anlatılan peygamber hangisidir? 29 Ekim 1923 tarihinde aşağıdaki olaylardan hangisi gerçekleşmiştir?  f(x) = (3m - 8)x + m - 2 doğrusal fonksiyonunun değişim oranı 7 olduğuna göre f(1) kaçtır? Ay’ın ilk haritasını çıkaran ve Ay’ın bir bölümüne adı v erilen Türk-İslam bilim insanı kimdir? 43 – 43  işleminin sonucu kaçtır?   Kibirli olduğu için Allah’ın huzurundan ve rahmetinden kovulan varlık aşağıdakilerden hangisidir? Yarım kilogram kaç gramdır? İslam aydınları arasında Muallim-i Sani (İkinci öğ-retmen) olarak bilinen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? 1982 Anayasası'na göre aşağıdakilerden hangisi TBMM'nin yetkisi dahilinde değildir?  42 + (75 – 36) işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Asasını ( sopasını ) yere bıraktığında asası büyük bir yılana dönüşen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki bayramlarımızdan hangisi kazandığımız  büyük bir savaşın ardından kutladığımız bir bayramdır? Soru:   Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır?   Ahmet : Does your mother cook meals in the kitchen?Sezen : .................................. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda  kullanılmıştır?  Bir sanat eseri karşısında değerlendirmede bulunurken aşağıdaki yargılardan hangisini kullanırız? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde '' ile '' yerine '' ve '' yazılabilir ? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir