S:1

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir?

Aşağıdaki sayılardan hangisi 3 ve 4 ile kalansız olarak bölünebilir? sorunun cevabı "504" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Kendi dilini bilmeyen başka bir dil öğrenemez. Bu cümleye göre, yabancı dil öğrenmede aşağıdakilerden hangisi daha önceliklidir? 46 sayısının 29 fazlası kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir yazım yanlışı yapılmıştır? Alexander Graham Bell aşağıdakilerin hangisinin mucididir ? Toplumsal ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyacını aşağıdaki kurumlardan hangisi sağlar? 2 - 0 - 5 - 9 rakamlarının tamamı kullanılarak , yazılabilecek en büyük ve en küçük dört basamaklı sayıların arasındaki fark kaçtır ? Aşağıdaki kuruluşlardan hangisi çevreyle ilgilidir? Aşağıdaki uyarılardan hangisine uymazsak göz sağlığımız bozabilir? Seni bir yerden gözüm ısırıyor. cümlesinin anlamı, aşağıdakilerin hangisiyle aynıdır? Aşagıdakilerden hangisi geçmisten üzerine yazı yazılan maddelerden değildir? Devletin; kimsesiz ve bakıma muhtaç çocukların eğitim, sağlık, güvenlik gibi ihtiyaçlarını karşılamak için kurmuş olduğu kurumdur.Özellikleri verilen kurum aşağıdakilerden hangisidir? Yukarıya fırlatılan bir cismin aşağıya düşmesine neden olan ............kuvvetidir.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Uzunluk ölçmek için hangisi kullanılmaz? ........................özgür düşünce ve demokrasi ortamını oluşturdular.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi bir aritmetik dizinin ilk beş terimi olabilir? Bisikletle hareket eden bir çocuk aşağıdakilerden hangisini yapamaz? 5442 Sayılı İl İdaresi Kanuna göre Köy ve kasabaların aynı ilçe içinde bir bucaktan başka bir bucağa bağlanması, köy adlarının değiştirilmesi, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması, bir köy, mahalle veya semtin o köyden ayrılıp başka bir köy ile birleştirilmesine aşağıdakilerden hangisi karar verir? Araçlar hangi ışık yanınca durmalıdırlar? Çözeltiler için;I. Her yerde özelliği aynıdırlar.II. Sabit bir özkütleleri vardır.III. Bileşenleri arasında sabit bir oran vardır.yargılarından hangileri doğrudur? Bir yazarın özgürce seçtiği herhangi bir konu üzerinde kesin yargılara varmadan, kişisel düşüncelerini serbestçe anlattığı yazılardır. Kendisinden önce benzeri yazılar yazılmış olmakla birlikte 16. yüzyılda bu kavramı, ilk kez kullanan Fransız yazarı Montaignedir. Bu parçada aşağıdaki öğretici metin türlerinden hangisiyle ilgili bilgi verilmiştir? Bireyin içinde bulunduğu toplumun kalıplaşmış değer ve düşüncelerine aykırı gerçekleştirdiği davranış biçimlerine sapma denir.Aşağıdakilerden hangisi bir toplumsal sapma örneği değildir? Aşağıda bazı göllerin oluşum şekli açıklanmıştır:• Yer kabuğu hareketleri sonucunda çöken alanlarda oluşan göllerdir.• Kolay eriyebilen kayaçların bulunduğu arazilerdeki çukur alanlarda suların birikmesiyle oluşan göllerdir.• İnsanların çeşitli amaçlar için akarsuların önünü bir setle kapatmaları sonucu oluşan göllerdir.Buna göre aşağıdaki göl çeşitlerinden hangisinin oluşum biçimiyle ilgili bilgi verilmemiştir? Çocuklardan hangisinin söylediği doğrudur? 6 m 25 cm - 3 m 75 cm =? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin meydana gelmesinde aşırı yağış ve kar erimeleri etkilidir? 45 sayısının onlar basamağındaki sayının basamak değeri, birler basamağındaki sayının basamak değerinden kaç fazladır? Sizin en hayırlınız, - - - - öğrenen ve Onu öğretendir. (Hadis-i şerif)Bu hadisteki boşluğu en doğru şekilde aşağıdakilerden hangisiyle doldurabiliriz? Milli cemiyetler aşağıdakilerin hangisinde tek çatı altında toplanmıştır? Aşağıdakilerden hangisinin kökü ad değildir? Kaptaki su, bir süre ısıtıldıktan sonra, buharlaşmaya başlıyor.Buna göre aşağıdakilerden hangisini söylemek yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa D, yanlış ise Y yazınız. (.....) Kil tablet, papirüs ve parşömenler önemli yazı taşıyıcılarıdır.(.....) Ali Kuşçu XVI. yüzyılda Amerika kıtasını içine alan bir Dünya haritası çizmiştir(.....) Buharlı makinenin icadı ile kısa sürede binlerce kitap basılmış çok sayıda okuyucu bilinçlenmiştir.(.....) Newton yaptığı çalışmalarla kuyuklu yıldızların ve uzay gemilerinin izlediği ve izleyeceği yolu hesaplamıştır.(.....) XV-XX. yüzyıllar arasında Avrupada yaşanan gelişmeler, günümüz bilimsel birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır. 608 sayısının 9/19' u kaçtır? 30dan başlayarak geriye doğru üçer ritmik sayarken kaçıncı saymada 21 deriz? (30 dahil) Aşağıdakilerden hangisi karşıya güvenli geçiş yerlerinden biri değildir? Aşağıdakilerden hangisi hicretten önce gerçekleşmiştir? Ömer 13 yaşındadır. Annesi Ömerin yaşının 3 katının, 4 eksiğidir. İkisinin yaşları toplamı kaçtır? İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akılsayesinde yapabilir, bulabilir? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanlarla –Mekkeli müşrikler arasında gerçekleşen savaşlardan biri değildir ? Dalga ve akıntıların getirdiği malzemeler zamanla bir koyun önünde birikmesiyle kıyı oku oluşur. Kıyı oku koyun önünü tamamen kapatırsa lagün oluşur.Aşağıda verilen göllerimizden hangisi bu şekilde oluşmuştur? I. MünazaraII. PanelIII. Bilgi ŞöleniIV. SöylevV. SohbetYukarıda verilenlerden hangileri tartışma türlerinden biri değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir