S:1

D + 195 = 726 eşitliğinin doğru olması için D kaç olmalıdır?

D + 195 = 726 eşitliğinin doğru olması için D kaç olmalıdır? sorunun cevabı "531  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
2 tane 50 kr. + 4 tane 25 kr. + 10 tane 10 kr = ? işleminde "?" yerine hangi sayı yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi gözlük veya lens kullanarak görme yeterliliğine sahip olansürücüler için doğrudur? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinin yazımı doğrudur? Özel sektörün yetersiz kalması sonucu, ekonomik alanda belirli bir dönem ülkemizde uygulanan Atatürk ilkesi aşağıdakilerden hangisidir? Tüketim mallarının özelliklerine yönelik, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ifadelerde doğru olan cümlenin önüne (D), yanlış olan cümlenin önüne (Y) koyunuz.(....) Yüce Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen kitaplara ‘İlahi kitaplar denir.(....) Peygamberler bazen yalan söylemişlerdir.(....) Kuranda 25 tane peygamberin adıg eçiyor.Demek ki Hz. Âdemden Hz. Muhammede kadar yeryüzüne sadece 25 peygamber gönderilmiştir.(....) İnsanların yaratılış amacı Allaha inanmak, ibadet etmek ve onun emirlerini yerine getirip yasaklarından kaçınmaktır.( .... ) Medyumlar ve falcılar geleceğe yönelik objektif bilgiler aktarabilirler. Aşağıdaki cümlelerin hangisi hayal ürünü olan bir durumu anlatmaktadır? Aşağıdaki devletlerden hangisi Mondros Ateşkes Antlaşması n dan sonra yurdumuzu işgal eden ülkelerdendir? Risaletün-Nushiye adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir? Türkiye çöl olmasın! kampanyasını aşağıdakilerden hangi sosyal örgüt başlatmıştır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi süzme yöntemi ile ayrılabilir? Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri hangisidir? Asker, böcekler, kiler, salıncaklar, muz, bulutlar kelimelerinden kaç tanesi çoğuldur? Somebody has stolen your mothers bag. She is very sad because her new mobile phone was in it.What do you say?Yukarıda verilen duruma uygun ifadeyi işaretleyiniz. Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini arttıran bir araç değildir? Karşısında yüce dağlar Üzüm dolar yeşil bağlar. dizelerinin kafiye çeşidi aşağıdakilerden hangisidir? • Kuzey Yarım Kürede gündüz süresi uzamaktadır.• Güney Yarım Kürede gündüz süresi gece süresinden fazladır.• Güney Kutup Noktasında gündüz yaşanmaktadır.Yukarıda verilen durumlar aynı anda aşağıdaki aylardan hangisinde yaşanır? Aşağıdaki tümcelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.( ) İnsanların yaşamı için gerekli olan yokluğunda sıkıntı çekilen şeyler ihtiyaçtır.( ) Besin maddelerini alırken üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız( ) Teknolojik gelişmelerin günlük yaşamlarımıza zararı yoktur.( ) Bilim insanları, istedikleri hedefe ulaşmak için planlı ve kararlı bir şekilde çalışır.( ) Elektriğin bulunmasıyla gaz lambasının kullanımı yaygınlaşmıştır. I. üç yüz elli dörtII. iki yüz yediIII. altı yüz altmışIV. iki yüz elliYukarıdaki sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi günümüzde kullanılmayan teknolojik ürünlerden biridir? Küçücük elleriyle bardağı kavradı. Cümlesinde sıfat olan sözcük hangisidir? De ki:O Allah birdir...O,doğurmamış ve doğmamıştır. Onun hiçbir dengi yoktur.Yukarıdaki İhlas suresinde Allahın hangi özelliğinden bahsedilmektedir? Endonezya, İtalya, İzlanda ve Japonya levha sınırında yer alan ülkelerden bazılarıdır.I. Deprem riskinin yüksek olmasıII. Volkanik faaliyetlerin fazla olmasıIII. Gelişmişlik düzeylerinin farklı olmasıBu ülkelerin levha sınırında yer alması yukarıdaki özelliklerden hangileri üzerinde etkilidir? Hz. Muhammed (sav.) gençlik yıllarında, Mekkenin ileri gelenleri tarafından kurulan Erdemliler Topluluğuna katılmıştır. Bu topluluğun amacı, haksızlığa uğrayanlara yardımcı olmak ve onları korumaktır.Hz. Muhammedin (sav.) bu topluluğa katılması aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek oluşturur? MARMARA kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme kaç elemanlıdır? 38 + C = 72 işleminde "C" yerine hangi sayı gelmelidir? Bir nöronda,I. Uyartının şiddetiII. Uyartının frekansıIII. Uyartının süresiverilen özelliklerden hangileri implus sayısının artmasını etkiler? 32x1000 işleminin sonucu kaçtır? Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir? Verilen isimlerden hangisi peygamberimizin kızlarından birinin ismidir ? Belirli faaliyet ve işlemler sonucunda yeni bir mal veya hizmet meydana getirmeye .................. denir. Noktalı yere aşağıdaki ifadelerden hangisi getirilmelidir? 4,9,3,5,2 rakamlarını birer kez kullanmak şartıyla yazılabilecek beş basamaklı en büyük sayının yüzler basamağındaki rakam hangisidir? Zil sesi .....................kaynağıdır. cümledeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir ? Türkiye Devleti bir Cumhuriyettir.Başkenti Ankaradır.Dili Türkçedir.Türkiye Cumhuriyeti ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Yukarıda verilen Anayasa hükümlerinin ortak yönü hangisidir? dolu sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta ( . ) getirilemez? Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu- dur? Tomorrow - - - - a hard day for you. Zamir ile ilgili verilen hangi bilgi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi insanda X kromozomundaki genlerle kalıtılan karakterlerdendir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir