Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimizin Hicret yolculuğunda yol arkadaşı idi. Peygamberimiz yola çıkmadan üzerindeki emanetleri ye teslim etti. Hicret esnasındadağındaki mağaraya saklandılar. Yolculuk esnasında kılavuz olarak tutulan kişiidi.
Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimizin Hicret yolculuğunda yol arkadaşı idi. Peygamberimiz yola çıkmadan üzerindeki emanetleri ye teslim etti. Hicret esnasındadağındaki mağaraya saklandılar. Yolculuk esnasında kılavuz olarak tutulan kişiidi.Yukarıdaki boş yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Hz.Ebû Bekir – Hz.Ali – Sevr – Abdullah bin Uraykıd" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Daha önceden üretilip, üretimde kullanılan tüm değerlerin karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? 1, Dış darbelere karşı organları korur. 2. Vücudun   dik durmasını sağlar 3. Hareket edebilmemize yardımcı olur.Yukarıdakilerden hangisi iskeletin görevlerindendir? İçinde kendisinden başka hiçbir şey bulunmayan maddelere ne ad verilir? Birbirine yakın, aynı oda veya bina içerisinde yer alan bilgisayarların bağlanmasıyla oluşan ağa ne denir? Carol  : - - - - ?Arthur: Yes. I tried it several times last summer. 80 mm kaç cm eder? Doru 6, Deniz 5 ve Zehra 7 yaşındadır. Üçünün yaşlarının toplamı kaçtır? Mahzûn oluruz kaçan ki dilşâd olsak Vîrân kalırız eğer ki âbâd olsak Ol mürg-i cefâ-perver-i aşkız biz kim Dâma düşeriz kafesten âzâd olsak Günümüz Türkçesiyle;(Ne zaman gönlümüz neşelense yine hemen mahzun oluruz. Eğer bayındır ve şen olsak yine sonunda yıkılır, viran hâle geliriz. Biz aşkın cefa çeken kuşuyuz; kafesten kurtulsak, bu sefer tuzağa tutulup avlanırız.)Yukarıdaki şiir için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 9 yumurtanın 2 tanesini yedim. Kaç yumurta kaldı? “Bu kümede Burcu, Melisa ve ben varım.” Cümlesinde adıl olan kelime aşağıdakilerden hangisidir? Mustafa Kemal’in hayatında önemli yeri olan şehirler- den birisi de hiç kuşkusuz Selanik’tir.Selanikle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Çanakkale Savaşı’nı araştıran bir tarihçinin topladığı kaynaklardan biride, bir İngiliz subayının hatıratıdır. Tarihçi bu hatırattan elde ettiği bilgileri diğer kaynaklarla karşılaştırmış ve hatıratın doğru bilgiler içermediğini tespit etmiştir. Tarihçi bu bilgileri çalışmasında kullanmamıştır.Yukarıdaki bilgiler dikkate alındığında tarihçinin tarih biliminin araştırma yöntemlerinden hangisini uyguladığı söylenebilir?