S:1

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen donanımların tamamı dış donanımdır?

Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen donanımların tamamı dış donanımdır? sorunun cevabı "Kasa - Klavye - Monitör  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Bir hafta kaç gündür?
Powered by Commentics
Atatürkçü düşünce sisteminde yer alan aşa- ğıdaki millî güç unsurlarından hangisi, iyi bir eğitim almış, donanımlı ve kültürel birikime sahip insanlardan oluşur? Tarihe kök salmayan bir edebî anlayış, yarına kalmaz.Bu cümlenin yakın anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Mıknatısın tam ortası itme ve çekme etkisi göstermez. Bu kısma ne ad verilir? Bir miktar para 4 kardeşe eşit olarak dağıtıldıktan sonra 3 lira artmıştır.Dağıtılan para miktarı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Hangi besin farklı bir grupta yer alır? Cahiliye Araplarında efendisine bedel ödeyerek özgürlüğüne kavuşan kölelere ne denilirdi? Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi diğer üçünden anlam ilişkisi yönünden farklıdır? Fatih yolda yürürken küçük bir kedi buluyor.İngilizce KÜÇÜK KEDİ diye sesleniyor.Fatih aşağıdakilerden hangisini söylemiştir? Aşağıdakilerden hangisi Celali İsyanlarının sonuçlarından biri değildir? Aşağıda verilen cümlelerin başına doğru ise D, yanlış ise Y yazınız.(....) Her tam sayı bir rasyonel sayıdır.(....) Pozitif rasyonel sayılarda paydalar eşitken payın değeri arttıkça sayının değeri küçülür.(....) Rasyonel sayılar kümesi R ile gösterilir.(....) Tam sayılar kümesinin tüm elemanları aynı zamanda rasyonel sayılar kümesinin elemanıdır. (....) Doğal sayılar kümesi ile rasyonel sayılar kümesinin kesişimi doğal sayılar kümesidir Aşağıdakilerden hangisi kültür ögesi değildir ? Uçak, bence otomobil, tren ve gemiden daha önemli bir buluştur. Çünkü bunlardan çok daha hızlı ve güvenlidir. Binlerce km uzaktaki yerlere çabuk varabilirsiniz. Uçak icat edilmeseydi dünyada bu kadar insan seyahat edemez, turizm sektörü de bu kadar gelişemezdi. Uçaklarda, kaza ve ölüm oranı çok düşüktür. Hava yolu hatla- rının yol yapımı, yol bakımı gibi masrafları yoktur.Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Dünya yıllık hareketini elips şeklindeki yörüngesinde yapar.Dünyanın yıllık hareketi esnasındaki yörüngesi elips değil de daire şeklinde olsaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşmezdi? 9 tane 20 TL‘ nin 1/6‘ i kaç TLdir ? Aşağıdakilerden hangisinde mıknatısların çekme özelliğinden yararlanılmaz? • Namazı da dosdoğru kıl. Çünkü namaz, insanı hayâsızlıktan ve kötülükten alıkoyar (Ankebût sure- si, 45. ayet)• Sizden biriniz oruçlu olduğu zaman kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın. Bir kimse kendisine kötü söz söyleyecek olursa yahut sataşırsa ona; ‘Ben oruçluyum. desin. (Hz. Muhammed sav.)Bu ayet ve hadiste verilmek istenen ortak mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Hangi kelimenin hece sayısı diğerlerinden fazladır? Günümüzde Türkiye'de de kullanılan Latin alfabesinin temeli kabul edilen alfabe hangisidir? Araca bağlanan römorkta aşağıdaki ikaz sistemlerinin hangisi çalışır durumda olmalıdır? Büyük kütleli yıldızların ölümünden sonra nötron yıldızları ve ................. oluşur. ​Yukarıda verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıda verilen sözcüklerden hangisi gelmelidir? KORKULUK VE KIRLANGIÇTarlalardaki, bostanlardaki korkuluğu hepiniz bilirsiniz değil mi? Eski bir ceketi, yamalı pantolonu, hele hele yırtık pırtık şapkası ile çok hoştur. İşte bu korkuluklardan bir tanesi, sıcak bir bahar günü, kendi kendine türkü söylüyormuş. Hiç korkuluk da türkü söyler mi? demeyin. Yalnız olunca hava da mis gibi bahar kokunca herkes bir şeyler yapmak ister. Bizim korkuluk da tarlanın üstünden uçup giden leyleklere, kırlangıçlara imrenerek bakıyor, Ah ne olur, bir tanesi türkümü duysa da yanıma inse. diyormuş. Havada dönüp duran kırlangıçlardan bir tanesi aşağıya bir göz atmış. Gözlerine inanamamış. Aşağıda bir korkuluk, neşesi ile yeri göğü birbirine katmıyor mu! Kırlangıç şöyle aşağıya doğru süzülmüş. Doğrusu ya her zaman görmeye alıştığı asık suratlı korkuluklara bu hiç benzemiyormuş.Aşağıdakilerden hangisi korkuluğun özelliklerinden değildir? Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığı işaret ederek belirten bir sözcük kullanılmıştır? İnsan nüfusunu yapı, gelişme ve dağılım açısından inceleyen bilim dalına ne ad verilir? Ayten 4 litre meyve suyunu çeyrek litrelik bardaklara doldurarak arkadaşlarına ikram etmek istiyor. Kaç bardağa ihtiyacı vardır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asyadan yapılan Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biri değildir? Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde şişe kelimesi farklı anlamda kullanılmıştır? 5, 9, 13, 17, 21, ...Yukarıda verilen aritmetik dizinin ortak farkı kaçtır? Zamanın, üzüntülü anlarımızda yavaş geçtiği, sevinçli anlarımızda hızlı geçtiği şeklinde algılanması aşağıdakilerden hangisiyle ifade edilir? Osmanlı devletiinde adalet ve eğitim işlerine kim bakardı? Hangisinde sayının yazımı yanlıştır? 3 dekarlık arsasının 7 arlık kısmına patates, kalan kısma ise sarımsak eken bir çiftçinin, sarımsak ekili alanıkaç m² dir? Hangi cümlede bakmak sözcüğü, aramak anlamındadır? Kıyamet günü insanların tekrar dirildikten sonra mahşer yerinde toplanması olayına ne ad verilir? Aşağıdakilerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz? Aşağıdakilerden hangisi orman ürünlerindendeğildir? Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun kara tabakasını oluşturur ? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde -da/-denin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Mondros Ateşkes Antlaşmasının imzalanmasından sonra İtilaf Devletleri işgallere başlamıştır. Yaptıkları bu işgaller karşısında halk direniş göstermiş ve kendi için- de örgütlenmelere gitmiştir.Verilen bilgilere bakılarak;1 - Halk yenilgiyi kabullenmiştir.2 - Halk topraklarını vermemek için kendisi mücadele başlatmıştır3 - Halk Osmanlı topraklarının kolayca işgal edileme- yeceğini göstermiştir.durumlarından hangileri söylenebilir? Ali, arkadaşlarıyla top oynarken yaşlı bir teyzeyi fark etti. Kadın, elindeki poşetleri taşımakta zorlanıyordu. Ali, hemen yaşlı teyzenin yanına koştu. Elindeki poşetlerden birini aldı. Evine kadar onu götürdü, sonra arkadaşla-rının yanına döndü. Onun yaptıklarını gören Mehmet Bey, Alinin yanına gitti. Aferin yavrum, bu çok güzel ve gurur duyulacak bir davranış! dedi.Bu parçada Mehmet Beyin Aliye vermek istediği mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Peygamber Efendimize (s.a.v.) ilk vahiy nerede gelmiştir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir