S:1

Can arkadaşında gördüğü bir bilgisayar oyununu internette araştırarak bir yazılım aracılığıyla bilgisayarına indirmiş ve oynamaya başlamıştır. Bu oyun normalde internette 30 TL karşılığında lisanslı olarak satılmaktadır.
Can bu oyunu izinsiz indirip oynayarak aşağıdakilerden hangisiniyapmış olur?

Can arkadaşında gördüğü bir bilgisayar oyununu internette araştırarak bir yazılım aracılığıyla bilgisayarına indirmiş ve oynamaya başlamıştır. Bu oyun normalde internette 30 TL karşılığında lisanslı olarak satılmaktadır.Can bu oyunu izinsiz indirip oynayarak aşağıdakilerden hangisiniyapmış olur? sorunun cevabı "Telif Hakkı İhlali    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
En hızlı ulaşım türü hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi aklın, peygambere ve vahye ihtiyaç duymaksızın tanrıya ulaşabileceğini iddia eder? Bir işçi saatte 5 TL kazanmaktadır. Günde 9 saat çalıştığına göre haftada kaç TL para kazanmaktadır? "Orman" sözcüğü için aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur? 9—8 = 1 işleminde eksilen sayı kaçtır?  Kur'an-ı Kerim ilk defa ve hangi gecede inmeye başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatı’nın Yazılı Dönem özelliklerinden biri değildir? İhlas suresinde Allah ile ilgili aşağıda konuların hangisine değinilmemiştir? Yaşları 3, 5 ve 7 olan üç kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 20 TL aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “uçmak” sözcüğü gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Dünyaya geldiğimiz andan ölünceye kadar her insan mutlaka bir başkasının yardımına ihtiyaç duyar. Tek başımıza her işin üstesinden gelmemiz mümkün değildir. İnsanlar bu yüzden şehirler kurup birlikte yaşamaktadırlar.Aşağıdakilerden hangisi bu parçada anlatılanları destekleyen atasözlerinden biri değildir? I. Kuvvetle arkaya ve yukarı doğru  bastırılır.II. Kazazedenin arkasına geçip sarılarak gövdesi  kavranır.III. Bir elin başparmağı midenin üst kısmına, göğüs kemiği altına gelecek şekilde yumruk yaparak konur. Diğer el ile yumruk yapılan el  kavranır.Bilinci yerinde ve tam tıkanıklık yaşayan bir kazazedeye Heimlich Manevrası uygulayan bir ilk yardımcının, uygulama sıralaması nasıl olmalıdır? Aşağıdaki öğrencilerden hangisinin mantarlar ile ilgili verdiği bilgi yanlıştır?   Köye sağlık merkezi yapmak için devletin tüm imkânlarını kullanacağız.Aşağıdakilerin hangisinde bu cümledeki altı çizili sözcüğün eş anlamlısı vardır? Ali: Is your sister fat?Ayşe: No, ................ . Dünya yüzeyinin taş, toprak ve kaya gibi maddelerden oluşan; üzerinde dağlar, ovalar, çukurlar buluna katmanı aşağıdakilerden hangisidir? Bir kamyon dolu ikine 13 ton, yükü boşaltıldıktan sonra 5 ton 550 kg geldiğine göre kamyonda kaç kg yük vardı? Her yıl karlar eriyip de bahar gözünü açınca, Ağrı Dağı’nda bir ulu tazelik patlayınca gölün kıyıları, ince kar çizgisinin üstü keskin, kısa, küt çiçeklerle dolar. Çiçeklerin rengi alabildiğine parlaktır. En küçük çiçek bile mavi, kırmızı, sarı, mor, kendi renginde çok uzaklardan bir renk pırıltısı olarak bakır ve keskin kokar. Gölün mavi suyu, bakır rengi toprağı baş döndürücü keskin kokularla kokar. Bu kokular, çok uzaklardan duyulur.Yazar bu parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Dilimize Farsçadan girmiştir.• Sözlükte haber getiren, haberci, elçi anlamlarına gelmektedir.Yukarıda hakkında bilgi verilen dini kavram aşağıdakilerden hangisine aittir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çoğul ad vardır?  If the camera is on, a green light ………. .  I.  MağaraII.  SarkıtIII.  LapyaIV.  DolinV.  TravertenTürkiye’de görülen yukarıdaki yer şekillerinden hangileri karstik birikim şekillerindendir? Aşağıdakilerden hangisine uygulanan kuvvet ortadan kalkınca eski haline döner?  Serkan bahçesindeki ağaçlara haftada 15 litre su veriyor. Buna göre Serkan ağaçlara 3 ayda kaç litre su vermesi gerekir? (Bir ay 4 hafta) Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’e gönderilen  son ilahi kitaptır? I- Mondros Ateşkes AnlaşmasıII- İzmir’in işgal edilmesiIII-Azınlıkların faaliyetleriYukarıdakilerden hangileri Kuvayımilliye’nin kurulmasına etki etmiştir? x = (-3) + 7 olduğuna göre 5x - 4 ifadesinin değeri kaçtır?  Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtmez? Dora çiftlikte 35 tavuk, 27 inek saydığına göre, çiftlikteki tavuk ve ineklerin ayaklarının toplamı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi anlaşmazlıkların çözülmesine olumlu katkı sağlar? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına ( D),  yanlış olanların başına ( Y) yazınız.(.......) Peygamber efendimize gönderilen ilk vahiy “Oruç Tut” emridir.(.......) Peygamberimize hiç yalan söylemediği için Muhammedül Emin (güvenilir) denmiştir.(.......) Peygamber efendimize ilk vahiy 610 yılında Hira Mağarasında gelmiştir.(.......) Peygamber efendimizin Hz.Hatice’den 6 tane çocuğu olmuştur.(.......) Peygamberimizin dedesinin ismi Abdulmuttalip’tir. Aşağıdaki çalgılardan hangisi millî kültürü- müzle ilgili değildir? Hz. Peygamber zamanında gerçekleşenI- Hudeybiye BarışıII- Uhud SavaşıIII-Hendek SavaşıIV-Bedir Savaşıolaylarının kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?  Biyoçeşitlilik konusunda araştırma yapan bir bilim adamı araştırma alanında kara yosunları ve likenlerin yaygın olduğunu gözlemlemiştir.Bu bilgiye göre araştırmacının hangi karasal biyom üzerinde araştırma yaptığı söylenebilir? Hangi cümlede yapılan iş tamamlanmıştır? Aşağıdakilerden hangisi bir yerin iklimi üzerinde etkili değildir? Maddelerin kütleleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır? “Namazı önemsemeden, gösteriş yapmak için kılanlara yazıklar olsun.’’(Maûn suresi, 4 - 6. ayetler)Bu ayetlerde verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir