S:1

Hülya aşağıdakilerden hangisini yaparsa Bilişim suçu işlemiş sayılmaz?

Hülya aşağıdakilerden hangisini yaparsa Bilişim suçu işlemiş sayılmaz? sorunun cevabı "Sosyal medyada arkadaşlarınI beğenmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ekonomik bağımsızlığını sağlamaya yönelik yaptığı çalışmalardan biri değildir? Kök Türk hakanı Bumin Kağan ülkenin doğusunu yö- netirken, İstemi Yabgu hakana bağlı olarak Batı kanadını yönetmiştir.Buna göre Kök Türklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdaki cümlelerden hangisi olumlu cümledir? Toplumsallaşma, bireyin içinde bulunduğu toplumun kültürünü maddi ve manevi boyutları ile öğrenmesi, benimsemesi, içselleştirerek kendine özgü bir kimlikkazanması ve içinde bulunduğu toplum ve gruba uyum sağlaması sürecidir.Bu parçadan toplumsallaşma ile elde edilen sonuçlardan hangisine ulaşılamaz? “Dolu” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır? Bir depoda 400 litre su vardır. Bu deponun yarısının dolması için 500 litre daha su koyulması gerekmektedir. Buna göre bu deponun tamamı kaç litre su alır? Devlet vatandaşların sahip olduğu hak ve özgürlükleri korumakla yükümlüdür. Aşağıdakilerden hangisi devletin bu konudaki görevlerinden biridir?   Aşağıdaki cümlelerde geçen bileşik isimlerden hangisi farklı bir tamlamadır? A : 16 = 442Yukarıda verilen bölme işleminde A kaçtır? Az yada çok sayıda ayetlerden oluşan Kur’an bölümlerine ne denir?  Aşağıdakilerden hangisi, hangi ülkeden olursa olsun bütün çocuklar için ortaktır? Aşağıdakilerden hangisi bir cümledir?  Aşağıda verilen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır? 24224 + 21 + 1002  işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi misyonerlerin kullandıkları yöntemlerden biri değildir? Bir sıçrayışta 3 metre yol alan çekirge 10 sıçrayışta kaç metre yol alır? I. Eşinin ölümü üzerine yazdığı “Makber” adlı şiirle tanındı.II.  Eserlerinde toplumsal konulara değindi.III. İlk çeviri roman “Telemak”ı Türkçeye  çevirdi.IV.  Şiir, eleştiri, antoloji gibi türlerde eserler verdi.Numaralanmış cümlelerin hangilerinde Ziya Paşa ile ilgili bilgi yanlışı vardır? Allah’ı (cc) zatında, sıfatlarında ve fiillerinde birlemeye, onun tek ve eşsiz olduğunainanmaya, ona hiçbir şeyi ortak koşmadan ibadeti yalnızca Allah (cc) için yapmaya……………..denir.Yukarıdaki cümledeki boşluğa hangi ifade gelir? Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?  Aşağıda verilen özelliklerden hangisi bütün canlı- larda ortak olarak görülür? “ Sınıfımızdaki gözlüklü öğrenciler ( )    Hatice ( )Halim ( ) Arda ve Murat( )tır( )” cümlesinde sırası ile hangi noktalama işaretleri kullanılır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Mustafa Kemal’in babasının adı nedir? 58…75 boş bırakılan yere ”<  , >  veya  =  işaretlerinden hangisi getirilmelidir? Servetifünun sanatçıları, sansür mekanizmasından çok etkilenmişlerdir. Sansür, sadece toplumsal konulara değil; en ufak, en sıradan ayrıntılara varıncaya kadar her şeye uygulanmıştır. Dönemin bu ağır koşullarından dolayı Servetifünun sanatçıları toplumsal sorunlar yerine estetik değerlere ve sanatsal zevke yönelmişlerdir.Yukarıdaki parçada servetifünun edebiyatını etkileyen hangi ortam üzerinde durulmuştur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna farklı bir noktalama işareti konulmalıdır?  Dört halifenin görev sırası, aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir element atomu iyon haline dönüşürse;I. Proton sayısıII. Elektron sayısısıIII. Kimyasal özelliğiniceliklerden hangileri değişir? Bir internet site adresi aşağıda verilmiştir.https://www.sorubak.comBu sitenin alan adı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıda verilen ülkelerin hangisinde hizmet sektöründe çalışan nüfus oranı tarım sektöründe çalışan nüfus oranına göre daha azdır? Belimizde kılıcımız kirmâni Taşı deler mızrağımın temreni Hakkımızda devlet etmiş fermanı Ferman padişahın dağlar bizimdir. (Dadaloğlu) Bu dörtlüğün konusuna göre türü aşağıdakilerden hangisidir?  Okulumuzda 3475 erkek öğrenci, 4357 kız öğrenci vardır. Okul mevcudu kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi öğretici metin değildir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına Y” yazınız.(...) Uzlaşı bir arada yaşama kültürünü geliştirir.(...) Hak ve özgürlüklere saygı duymak anlaşmazlıklara neden olur.(...) Diğer insanlarla yaşadığımız sorunları uzlaşarak çözmeliyiz.(...) Uzlaşı, güven ve saygı ortamını zedeler.(...) Uzlaşı, toplumsal yaşam alanı ile ilgilidir.  10 + 9 = işlemin sonucu kaçtır? Yaklaşık 36 derece doğu boylamında yer alan Sivas’ta saat 11:00 iken yaklaşık 33 derece boylamında yer alan Ankara’da yerel saat kaçtır? Aşağıda verilen sözcüklerden hangisi eş sesli değildir ?  Nemrut Tapınağındaki aslan heykelleri ve Kayseri Kültepe'de bulunan tabletler ile tanınan İlk Çağ uygarlığı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir