S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatm vardır.

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı anlatm vardır. sorunun cevabı "Öğetmenimiz yazılının kolay olduğunu söyledi." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
"48-51-53-57-60-63-66"Yukarıdaki örüntüde hangisi kuralı bozmaktadır? O takva sahipleri ki bollukta da darlıkta da Allah için harcarlar; öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davrananları sever (Al-i İmran 134)Yukarıda yer alan ayete göre aşağıdakilerden hangisi Takva sahiplerinin bir özelliği değildir? Hz.Muhammed (s.a.v)in maddi durumdan sıkıntısı olduğu için çocuğu aldığı amcası kimdir? İnternete bağlanabilmek için aşağıdakilerden hangisine ihtiyaç yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük harflerin kullanılışıyla ilgili yazım yanlışı vardır? İnsanların yaşamlarını devam ettirebilmek ve geçimlerini sağlayabilmek için yaptıkları faaliyetlere ekonomik faaliyet denir.Yukarıdaki tanıma göre aşağıdakilerden hangisi bir ekonomik faaliyet türü değildir? Aşağıdakilerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? ................................... Anadoluda İslamiyetin yayılmasında katkısı olan esnaf teşkilatıdırYukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Allaha ve ahiret gününe iman eden kimse komşusuna ikramda bulunsun. İyi bir komşu, rahat bir binek ve geniş bir ev insanı mutlu eden şeylerdendir. Çorba pişirdiğin zaman suyunu çok koy. Sonra da komşularını gözden geçir ve gerekli gördüklerine güzel bir şekilde takdim et!Yukarıdaki hadisi şeriflerde vurgulanan temel konu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi hareketli cisimlerin sebep olabileceği tehlikelerle ilgili değildir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır? Her kültürel öge, bir başka kültür tarafından nesnel bir bakış açısıyla değerlendirilmelidir.Bu duruma karşıt olan görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi çatı bakımından farklıdır? Aşağıdakilerden hangisi Bir Bilişim suçu değildir? Ali bugün İzmire gitti.Cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur? Millet kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal varlıklarımızdan biridir? 1 birlik ve 0 onluktan oluşan sayının 2 katının 10 fazlası kaçtır? Uzun yıllar önce ODTÜ Su Altı Topluluğunun düzenlediği bir su altı fotoğrafı yarışmasına bir fotoğraf göndermiştim. ---- Zafer Kızılkayaya ait olan bu fotoğraf dev bir su altı mağarasının girişine aitti. Yaklaşık 25 metre çapında oval bir girişte ellerinde fenerlerle mağaraya girmekte olan dalgıçlar, bu devasa mağara ağzında minicik kalmışlardı. O görüntü o an belleğime çakıldı ve bu mağaraya gitmeye karar verdim.Bu parçadaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilebilir? Yeni Taş (Neolitik) Çağında mağara ve kaya sığınaklarında yaşayan insanların, ovalara ve su kenarlarına inerek yerleşik hayata geçmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? Ezanı rüyasında görerek peygamberimize gelip haber veren ilk ashab kimdir? 5542 İl İdaresi Kanuna göre Vali aşağıdaki kurum ve kuruluşlardan hangisini denetleyemez ve teftiş edemez? Müslümanın, Müslüman üzerinde beş hakkı vardır: Selamını almak, hastalandığında ziyaretine gitmek, cenazesine katılmak, davetini kabul etmek, hapşırınca ‘Yerhamukallah demek.Bu hadiste aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde virgül kullanılmadığı için anlam bozukluğu olmuştur? Kişinin suç işlediği mahkeme kararı ile tespit edilinceye kadar kişi suçsuz sayılır. Bu duruma ne denir? Hangisi iyi bir öğrencinin özelliği değildir? Aşağıdakilerden hangisi, Kültür ve Turizm Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği kapsamında, unvan değişikliğine tabi kadrolar arasında yer alır? Aşağıdaki deyimlerin hangisinde kaynaştırma ünsüzü vardır? Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir? Aşağıda verilenlerden hangisi sürtünme kuvvetinin hayatımızı zorlaştırdığı durumlardan biri değildir? I. Damar ve sinir sıkışmasına II. Çıkığın sık sık tekrar etmesine III. Eklem bağlarının düzelmeyecek ölçüde tahrip olmasına Çıkmış kemiğin uzman olmayan kişilerce eklem boşluğuna konulmaya çalışılması, yukarıda verilenlerden hangilerine neden olabilir? Bir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardır. cümlesinin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ek eylem kullanılmıştır? Babamla annem 80li yıllarda büyümüş. Bana hep çocukluklarını anlatırlar. Bizimki gibi geniş olanaklara sahip değillermiş. Babam dışarıdan bulduğu tellerle kendisi- ne telden araba ve tahta parçalara çeşitli şekiller verip oyuncak yaparmış. Annem bezlerin içine pamuk doldurup bebek dikermiş. Kendisine çamurdan mutfak eşyaları yaparmış. Anladım ki - - - -Bu parça düşüncenin akışına göre aşağıdaki yargıların hangisiyle tamam- lanmalıdır? İki hafta sonra, aynı saatte Ali Bey dükkânın önünde göründü. Namık Efendi, bir dilekçe yazıyordu. Müşterisini görünce güldü.Bu metindeki altı çizili ifade, hikâyenin hangi unsurudur? Aşağıdakilerden hangisi Lozan Barış Antlaşmasının sonuçlarından biri değildir? Yaralıların yaşamını kurtarmak, doktora gidinceye kadar durumlarının kötüleşmesini önlemek için eldeki olanaklarla olay yerinde yapılan uygulamaya ne denir? Melinda : Lets go to the cinema in the evening.Kingston : OK. - - - -?Melinda : Ice Age. Yüce Divanla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi devlete ait bir kurum olan Sosyal Güvenlik Kurumunun internet sitesidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir