Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word programının uzantısıdır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Word programının uzantısıdır? sorunun cevabı " .DOC" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Madeni parayı ilk kullanan Türk Devletidir. Uygurlardan sonra ilk yerleşik hayata geçen ikinci Türk Devletidir. Emevilere engel olarak Orta asyanın araplaşmasını engellemiştir.Yukarıda sözü edilen Avrupa Türk Devleti hangisidir? Namazla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İlker arabasıyla sabit bir hızla 800 km yolu 10 saatte tamamlamayı planlamaktadır. 4 saat yol aldıktan sonra 1 saat mola veren İlker’in planladığı sürede yolu tamamlayabilmesi için moladan sonra arabasının hızını kaç km/s artırması gerekir? Aşağıdaki olaylardan hangileri tam gölge ile ilgili değildir?1. Güneş tutulması2. Ay tutulması3. Gökkuşağı oluşması  Aşağıdaki davranışlardan hangisi demokrasiye uygun düşmez?   Önce farzı kılınan namaz aşağıdakilerden hangisidir?  Paralel dairelerinin boylarının ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe küçülmesinin ve kutuplarda nokta haline gelmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1.       Yazın gölge kovan, kışın karın ovar.2.       Kış kışlığını; kuş kuşluğunu gösterir.3.       Ağaca çıkan keçinin dala bakan oğlağı olur.4.       Ağustosta beyni kaynayanın kışın kazanı kaynar.Numaralanmış atasözlerinden hangileri yakın anlamlıdır? Allah’ın eşi ve benzeri olmadığı, kâinattaki tekyaratıcının Allah olduğu inancına ne denmektedir? Yüzey ile cisim arasındaki cismin hareketini zorlaştıran etkiye ne denir? Bir düşünceyi , bir bilgiyi aktarmak amacıyla yazılan öğretici şiirler ………….. ; doğa güzelliklerini , çobanların doğadaki yaşantılarını  işleyen şiirlere …….. denir.Yukarıdaki  boşluklar aşağıdakilerden hangileriyle  doldurulmalıdır?   Tanrının birden çok olduğunu savunan; putlar, atalar, tabiat güçleri, hayvanlar gibi farklı varlıkların da ilahlaştırılmasının sonucu ortaya çıkan inançtır.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?