S:1

What should we do to protect the environment?

What should we do to protect the environment? sorunun cevabı "We should stop deforestation." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşmuş sistemlere ........ adı verilir.Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Selda 9 yaşındadır. Babasının yaşı, Seldanın yaşından 24 fazladır. Annesi ise babasından 3 yaş küçüktür. Buna göre, bu ailenin yaşları toplamı kaçtır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi diğerlerinde farklıdır? 620 yılında Peygamberimizin (s.a.v.) çok sevdiği, her şeyini paylaştığı eşi ............... (r.anhâ.) ve en büyük destekçisi amcası ...................... vefat etti. Peygamberimiz (s.a.v.) sevdiği bu iki yakınının vefatına çok üzüldü. İslam tarihinde bu yıla ............................. adı verildi.Yukarıdaki boşluklara ne gelmelidir? Bir ülkenin;• tüketici nüfusu fazla,• kalkınma hızı yavaş,• işsizlik oranı yüksekise, o ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Olguların saptanmasından sonra bilimsel yöntem aşamaları aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralamayla verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır? Aşağıdakilerden hangisi sıvı yakıtlara örnek olarak verilemez? Isının etkisiyle maddenin hacminin artmasına ....................... denir.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Selim 1 m 45 cm , Ahmet ise 1 m 18 cm boyundadır. Ahmet Selim' den kaç cm kısadır? İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisi olamaz? Çözümlenmiş halde verilen sayılardan hangisi doğru olarak verilmiştir? Bir insan kendisine ve çevresine ancak bir mesleğe sahip olmakla faydalı olabilir. Bir ayakkabı tamircisi, ayakkabı tamir ederek sadece kendi ekmeğini kazanmakla kalmaz, müşterisine de bir fayda sağlar. Ayakkabı tamircisi bir iş karşılığı para almıştır. Müşteri de verdiği para karşılığı ayakkabısını tamir ettirmiştir.Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarının hangisinden yararlanılmıştır? ‘‘Ey iman edenler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna, mallarınızı, haksız ve haram yollar ile aranızda alıp vererek yemeyin...‘(Nisâ suresi, 29. ayet) Bu ayet ile aşağıdaki kötü alışkanlıklardan hangisinin yasaklandığı söylenebilir? Kaç tane 5 TL 150 TL eder? Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgiye ne ad verilir? 9,999 ondalık gösteriminin onda birler basamağına göre yuvarlanmış hali aşağıdakilerden hangisidir? .Aşağıdakilerden hangisi Microsoft Wordde yapabileceğimiz işlemlerden değildir? Araç, gereç, giysi gibi öğeler kültürü oluşturan maddi öğelerdir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türk kültürünü oluşturan maddi öğelere örnek olarak gösterilemez? Kurtuluş Savaşının Doğu Cephesinde, aşağıdakilerden hangisine karşı mücadele edilmiştir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi Devlet memurlarına uygulanan yasaklardan değildir? Eğer dünya güneşe azıcık daha yakın veya güneşten azıcık daha uzak olsaydı bugünkü dünya hayatı hiç olmayacaktı.Yukarıdaki bilgiye göre hangi sonuca ulaşmamız mümkündür? Yıllık yağış miktarı 2500 mm civarında ve yağış rejimi düzenli olan bir bölge ile ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi söylenemez? Babası şehit olmuş bir çocuğu ağlarken gören Hz. Peygamber, çocuğun yanına giderek Bir sıkıntın mı var? dedi. Çocuk Analı babalı çocukların böyle yeni elbiseler giyip oynama- larına imrendiğim için ağlıyorum. dedi. Bunun üzerine Hz. Peygamber çocuğu alıp evine götürdü, güzelce giydirip karnını doyurdu ve onunla ilgilendi.Bu olaydan çıkarılacak sonuç aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi varlığı biçim yönüyle nitelemektedir? - Allah tarafından gönderilmiştir.- Peygamberler aracılığı ile bildirilir.- İnsanların hem bu dünyada hem ahirette mutlu olmalarını amaçlarYukarıdaki maddelerde aşağıdakilerden hangisi tanımlanmıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi maddenin gaz hâlinin özelliklerinden biri değildir? Tek kişinin konuşmasına, tiyatro oyunlarında kahramanlardan birinin sahnede kendi kendine yaptığı uzun konuşmaların bütününe denir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Hangisi Osmanlı devletinin Mondros Ateşkes Antlaşmasını imzalanmasını zorunlu kılan nedenler arasında yoktur? Sanayi İnkılabı ilk kez aşağıdaki ülkelerden hangisinde başlamıştır? İslam tarihinin ilk mescidi nerede yapılmıştır? Türkiye Nüfus Haritasını inceleyen bir öğrenci, nüfusun öncelikle Marmara Denizi çevresinde yer alan illerde (İstanbul – Bursa - Kocaeli) yoğunlaştığını görür. Bu durumda bölgenin hangi özelliğinin etkisi olduğu söylenemez? Gençti, yiğitti. Gürül gürüldü. Hep öndeydi. Gözünü budaktan esirgemezdi.Çalışkandı. Coşkundu. Yorulmak nedir, bilmezdi" Yukarıdaki parçada anlatılan kişinin hangi özelliğinden bahsedilmemiştir. İki kardeşin kimlik kartları karşılaştırıldığında aşağıdaki bilgilerden hangisi kesinlikle aynı olamaz? Her gün 32 balon satan bir baloncu 5 günde kaç tane balon satar? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir? Haritalarda yeryüzü şekillerinin gösterilme yöntemlerinden hangisinde harita maket haline getirildiği için yapımı zor ve yüksek maliyetlidir? Aşağıdakilerden hangisinde elektrik enerjisi, hareket enerjisine dönüşmemiştir? Mal bildirimlerinde Bakanlar Kurulu üyeliğine atanmalarda, atamayı izleyen hangi süre içinde mal bildiriminin verilmesi zorunludur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir