S:1

Dodo birds are _______ animals.

Dodo birds are _______ animals. sorunun cevabı "endangered" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
I. SuII. SıcaklıkIII. Kimyasal maddelerIV. pHVerilenler değerlendirildiğinde enzim çalışma hızını etkileyen faktörlerin tamamını birlikte belirten seçenek aşağıdakilerden hangisidir? Osmanlı Devleti, 18. yüzyılda İngilterede buhar makinesinin icadıyla ortaya çıkan Sanayi İnkılabına ayak uyduramadığından Avrupa ülkelerinin açık pazarı hâline gelmişti. Ticari hayatı da azınlıkların ve yabancı ülke vatandaşlarının eline geçmişti.Bu durum Atatürkçü düşünce sistemindeki;I. ÇağdaşlaşmaII. Millî ekonomiIII. Millî egemenlikIV. Millî birlik ve beraberlikanlayışlarından hangilerinin oluşumunda rol oynamıştır? Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi doğrudur? 3 onluğa 6 birlik eklediğimizde hangi sonucu buluruz? İnsanlarının duygu,düşünce ve davranışlarının başka insanların duygu,düşünce ve davranışlarıyla ters düşmesi ve insanların uzlaşamamasına çatışma(anlaşmazlık) denir.Aşağıdakilerden hangisi bir çatışmayı uzlaşmaya dönüştürmek için yapılması gereken davranışlardan bir olamaz? Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin anne tarafından dedesidir? Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde bulunmaz? Oruçlu bir Müslümanın yapmaması gereken davranış hangi seçenekte doğru verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır? Gazete, televizyon, Genel Ağ gibi kitle iletişim araçlarının tümünü kapsayan terime ....................................... denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? Taharet ne demektir? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a childs brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson, Mike says, ‘and it really works!Mikes students are sometimes difficult to control. ‘Theyre not stupid or lazy, he says, ‘but theyre sometimes noisy and rude and you have to be very patient. The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I dont think music changes a childs brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because theyre more polite and hard-working.So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mikes students are listening to the blues! Why does Mike use music in his classes? '' Üzere '' edatı aşağıdaki tümcelerin hangisine '' koşul '' anlamını katmıştır? Aşağıdaki eserlerden hangisi mensur şiir türünde yazılmıştır? Atatürk'ün doğduğu dönemde Osmanlı Devleti'nin Balkanlardaki toprakları milliyetçilik akımı ve Rusya gibi bazı devletlerin etkisiyle Osmanlı'dan ayrılmaktaydı.Bu bilgilere dayanarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir? Bilgisayarlar arasında ağ bağlantısı kurmak için bazı yazılım ve donanımlara ihtiyacımız vardır Aşağıdakilerden hangisi bu yazılım ve donanımlar arasında yer almaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‟burun sözcüğü deyim içinde kullanılmamıştır? • Müslümanların kıblesidir.• Hz. İbrahim ve oğlu İsmail tarafından yeniden yapılmıştır.Özellikleri verilen mekân aşağıdakilerden hangisidir? İnternet üzerindeki bilgilerimizin çalınmasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi mıknatıslar hakkında yanlış bir bilgidir? Ahmet kırtasiyeden tanesi 3 lira ve 5 lira olan kalemlerden toplam 45 tane almış ve 177 lira ödemiştir.Buna göre Ahmet tanesi 5 lira olan kalemlerden kaç tane almıştır? Bir onluk sıfır birlikten oluşan sayı kaçtır? I. Olumsuz hava koşulları II. Sürücü kusurları III. Araç kusurlarıIV. Trafik kurallarına uyulmamasıYukarıdaki sebeplerden hangileri trafik kazalarına neden olmaktadır? Bangladeş; Himalaya Dağla­rının güneyinde Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin birleşerek Bengal Körfezine döküldüğü muson iklimi bölgesinde yer almaktadır.Bangladeşin bu konumu ülkede aşağıdaki doğal afetlerden hangisinin sıklıkla yaşanması-na neden olmuştur? Işıklı Gölü hangi ilimizdedir? Tatlı sözcüğü , hangi cümlede gerçek anlamıyla kullanılmıştır? Peygamberimizin gençliğinde haram aylarda katıldığı savaş hangisidir? Okunuşu yüz iki milyon iki bin yüz yirmi olan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Ben o gün çalışmak için kütüphaneye gitmiştim. Görevliden yardım istemek için, Araştırdığım konu ile ilgili kitapları hangi bölümde bulabilirim? dedim. Görevli beni duymamışçasına, hiçbir şey olmamış gibi işine devam etti. Bence bu, çok saygısızca bir davranıştı.Bu parçada aşağıdaki iletişim unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Ezandaki la ilahe illallah ne anlama gelir? Demokrasi kavramı, aşağıdaki Atatürk ilkelerinden hangisiyle doğrudan ilgilidir? Bir kasada 35 elma vardır. Bir çuvalda ise kasadakinden 124 fazla elma vardır.Buna göre 833 çuvaldaki toplam elma sayısı aşağıdaki işlemlerden hangisi ile bulunabilir? Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi katı bir yakıt türüdür? Aşağıdakilerden hangisi ili yönetir? Ali 5 yıl önce 8 yaşındaysa 14 yıl sonra kaç yaşında olur? Çok partili döneme geçişi izleyen yıllarda ve 1950lerde yazarlardaha çok köye yöneldiler. Bu yazarlardan biri de köy notlarını topladığı Bizim Köy adlı eseri kaleme alan (...)dır. cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerdenhangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi soru cümlesidir? Wear a ......................... on your legs.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 50den başlayarak geriye doğru beşer saydığımızda, 4. Sıradaki sayının 5 bölümü kaç olur? 50 TL parayı bozdurduğumuzda kaç tane 5 TL' miz olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir