S:1

 • Tevrat ---------> Hz. Musa
 • Zebur --------->Hz. Davut
 • İncil --------->Hz. Yusuf (İSA)
 • Kuran-ı Kerim --------->Hz. Muhammed
 • Kutsal Kitap ve gönderilen Peygamber eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır?

  Tevrat ---------> Hz. MusaZebur --------->Hz. Davutİncil --------->Hz. Yusuf (İSA)Kuran-ı Kerim --------->Hz. MuhammedKutsal Kitap ve gönderilen Peygamber eşleştirilmesinden hangisi yanlıştır? sorunun cevabı "3" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

  Bir Yorum Yazın!

  * Zorunlu
  2000
  9-6
  Powered by Commentics
  Aşağıdakilerden hangisi saydam olmayan bir cisimdir? Vücuttaki zararlı ve atık maddelerin dışarı atılması işlemine ne denir?  Osmanlı Devleti içerisinde yaşayan halk arasında dil, din, ırk ayrımının göz ardı edilerek herkesin eşit haklara sahip olması gerekir.Böyle düşünen birinin savunduğu görüş aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi  eski ampullerle floresan lambaların ortak özelliğidir? Hangisi tekil bir kelimedir?  Aşağıdakilerden hangisi fıkıh ilminin hüküm çıkarırken gözettiği temel ilkelerden biri değildir? Hz. İbrahim (A.S.) peygambere iman edenlere ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bilimsel bir yazı değildir? Aşağıdakilerden hangisi hadesten taharet kapsamında yer almaz?  Aşağıdakilerden hangisinde son ilahi kitap, son ilahi din ve son peygamber doğru olarak verilmiştir? Hangi cümlede deyim vardır? Ahmet 74 sayfalık kitaplardan 13 tane okudu.Buna göre Ahmet toplam kaç sayfa kitap okumuştur? “Yol” kelimesi aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Bu yol yürümekle bitmez.” cümlesindeki “yol” kelimesi ile aynı anlamda kullanılmıştır? Aşağıdaki namazlardan hangisi yalnızca Ramazan ayında kılınır? Bilimsel kuramla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?  Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde makale türünün gelişmesini sağlayan etmenlerden biridir?  Mustafa bir kitabın önce 36 sayfasını sonra 25 sayfasını okuyor. Bu kitap 90 sayfa olduğuna göre okuyacak kaç sayfası daha kalmıştır? 7,9 - 9,200 - 6,276 - 9,30 kesirlerinin sıralanışı hangi seçenekte doğru yazılmıştır? Linyit: 60 milyon yıl önceTaş Kömürü: 200 – 250 milyon yıl önceAntrasit: 300 milyon yıl önceYukarıda bazı kömür türlerinin tahmini oluşmaya başlama zamanları verilmiştir. Buna göre, bu kömür türlerindeki karbon (C) yüzdeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? Öğretmen sınıfa çeşitli büyüklüklerde konserve kutuları getirmiştir. Öğrenciler bu konserve kutularının çevrelerini iple ölçerek çevrelerinin uzunluğunu elde etmişlerdir. Daha sonra kutuların çaplarını ölçmüşler ve her bir kutunun çevresini çapına böldüklerinde 3,14 sayısının çıktığını görmüşlerdir. Böylece pi (π) sayısını tanımlamışlardır.Bu durumda öğretmen aşağıdaki öğretme stratejilerinden hangisini kullanmıştır? I- Olay ve olguların gelişimini incelerII- Toplumlar arası iktisadi ve siyasi çatışmaları açıklamaya çalışır.III-Olayların açıklanmasında gözlem metodunu kullanır.Yukarıdaki özelliklerden hangileri tarih biliminin özellikleri arasında yer alır? Aşağıdaki illerimizden hangisinde petrol Rafinerisi bulunmamaktadır? İnsan hayatını kolaylaştırmak için geliştirilen araç-gereçleri ifade eden kelime aşağıdakilerden hangisidir? Geçmişte bazı insanlar para karşılığı alınıp satılıyordu. Bu insanların hiçbir hakları da yoktu ve çok ağır işlerde çalıştırılıyordu. Bu insanlara ne ad verilirdi? 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu’na göre bilgi veya belgelere erişim için gereken maliyet tutarını, başvuru sahibi kaç iş günü içinde ödemezse talebinden vazgeçmiş sayılır? Aşağıdaki sözcüklere ‘’-e, -a’’ ekleri getirildiğinde hangi sözcükte bir değişiklik meydana gelir?       222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanun’a göre aşağıdakilerden hangisi İlköğretime ait gelir kaynakların değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde geçişsiz fiil vardır?   Virgül (,) aşağıdakilerin hangisinde “Bir varmış, bir yokmuş.” cümlesindeki göreviyle kullanılmıştır? İtikadi mezhep neye denir?  Aşağıdakilerden hangisi ilde valinin denetimi dışında kalan görevlilerden birisidir?   Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti ( ‘) yanlış kullanılmıştır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi Ayet’el Kürsi’nin anlamı içerisinde yer almaz? “ Akşam geç saatlerde yatmamalısınız (  )  Çünkü  sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” cümlesinde (  ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir?  Şimdi sen deisteksiz misafir gibisin bendeyüreğin biraz soğuduğundaiçindeki fırtına durulduğundabir gecenin tam ortasındabiliyorum bu limanı terk edeceksinBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi ağır basmaktadır? Aşağıdakilerin hangisi “tanım” cümlesidir? 5018 sayılı kanun çerçevesinde kiralama satın alma işlemlerini yürütmek hangi birimin görevi arasındadır?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir anlam vardır? Kamunun faydalandığı okul, hastane ve benzerlerinin, giriş çıkış kapılarının her ikiyönünden kaç metrelik mesafe içinde park edilmesi yasaktır? İngiltere’de “Polo Oyunu” adıyla oynanan ve aslına Türk kültürüne ait olan oyun aşağıdakilerden hangisidir?  Son Eklenen Sorular
  Yazılı Sorularını Online Çöz
  Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
  Test Çöz
  Yazılı Sorularını İndir
  Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
  Şimdi İndir