S:1

Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi 77. ayet.)
Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir?

Allahın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma. (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslamın hangi özelliği ifade edilmektedir? sorunun cevabı " İslam’ın dünya ve ahireti dengesini amaçladığı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
güneş kelimesine aşağıdaki eklerden hangisini getirirsek güneşten korunmaya yarayan nesne anlamı kazanır? Takas usulüne son vererek parayı bulan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir? Bilim adamlarının canlıları sınıflandırmışlardır. Bu sınıflandırma hangi seçenekte doğru verilmiştir? (Evlere girmek için) İzin istemek üç defadır. İzin verilirse girersin, verilmezse geri dönersin.Bu hadis aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Aşağıdakilerden hangisi İslam medeniyetinin temelini oluşturmaktadır? I. Dile önem veren bir yazarın kalıcı olacağına inanıyorum.II. Eleştirisi yapılacak bir kitabı didik didik etmek gerekiyor.III. Giriş, gelişme yapmadan sonucu verirdi eserlerinde.IV. Merak unsurunu kullanmadaki başarısı, eserlerini sürükleyici kılıyor.V. Konuşmalarındaki tutarsızlık birkaç dakika sonra dikkatimizi çekti.Numaralanmış cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır? "Yaşasın, Pervinler geldi" cümlesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi konmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? Peygamberimizin katıldığı son gazve hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi orucu bozan durumlardan değildir? Aşağıdaki ürünlerden hangisinin tamamına yakını Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yetişir?A) PamukB) ZeytinC) Antep fıstığıD) Tütün Kural olarak önem sırasına göre gizlilik dereceleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Işık kaynağından çıkan ışık ışınları doğrusal olarak yayılır.(....) Düz bir çizgiden oluşan ve ışığın gittiği yönü tarif etmek için çizgi üzerine ok işareti konularak çizilen işarete ışın denir.(....) Işığın geldiği ortama geri dönmesine ışığın yayılması denir.(....) Tüm cisimler ışığı yansıtır.(....) Düzgün yüzeylerden düzgün yansıma olur. vatan kelimesinin eş anlamlısı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi uyuşturucu çeşitlerinden birisidir? Aşağıdakilerden hangisi yeni kimlik kartlarında yer alan bir bilgi değildir? Vermiyor. Kimi gazetelerde birkaç kişinin çabasıyla bir şeyler yapılıyor, o kadar. Gazetelerde bir ekonomi servisine beş kişi az görünür de kültür ve sanata iki kişi fazla görünür. Bu, beraberinde ister istemez sayfaya bir donukluk getiriyor. Bu paragraf aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabıdır? İslama davet edildiği vakit hiç tereddüt etmeden iman etmiştir. Peygamber Efendimizin bildirdiği her şeye inanıp Onu doğrulamıştır. Bu nedenle kendisine Sıddık lakabı verilmiştir. Parçada sözü edilen sahabe aşağıdakiler- den hangisidir? İnsan yaşamına ilişkin aşağı­daki olaylardan hangisi di­ğerlerinden önce gerçekleşir? Ham petrolün rafinasyonunda damıtma kolonunun değişik yüksekliklerinde petrolün farklı bileşenleri elde edilir. Kolonun üst kısmında kaynama sıcaklığı düşük, alt kısmında ise kaynama sıcaklığı yüksek bileşenler toplanır.Yukarıdaki açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Daha çok çocuklar ve yaşlıların maruz kaldığı istismar türüdür. Kişinin sosyal ve maddi ihtiyaçlarını gidermeme, bunları sağlamada - - - - göstermektir.Yukarıdaki açıklamada boş bırakılan yere, aile içerisinde şiddet davranışlarından hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi fantastik bir eserde görülmez? Epistemolojinin kelime anlamı hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yazılı olmayan kuralların yaptırımlarındandır? I-Cemaatle kılınması zorunlu olan bir namazdır.II-Yıl içerisinde 52 kez kılınır.III-En az iki rekatını kılmak zorunludur.Yukarıda yazılanlardan hangisi Cuma ve Bayram namazlarının ortak özelliğidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde irgule kaldırılırsa, cümlenin anlamı değişir? Aşağıdakilerden hangisi su ile karıştırılırsa çözelti oluşturur? Ali : Sela okunur.Ayşe : Cami içinde de ezan okunur. Recep : Hutbe okunurBu öğrencilerin vermiş olduğu bilgiler aşağı- daki namazlardan hangisi ile ilgilidir? Temel haklar kim tarafından güvence altına alınır? "Atatürk 10 Kasım'da öldü." cevabının sorusu aşağıdakilerden hangisidir? I. Almanyanın İngiliz sömürgelerine göz dikmesiII. Avrupalı devletler arasındaki sömürgecilik yarışıIII.ABD ile İngilterenin çıkarlarının uyuşmamasıIV.Avrupalı devletler arasındaki silahlanma yarışıYukarıdakilerden hangisi I. Dünya Savaşının nedenleri arasında yer almaz? V+X işleminin sonucu kaçtır? Aşağıda bazı sözcükler ile bunlarla aynı anlamda kullanılan sözcükler eşleştirilmiştir. Yapılan eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Bir basamaklı en büyük sayı kaçtır? Okul servisi okula yakın bir yerde bizi indiriyor. Cümlesindeki tırnak işareti ile belirtilen sözcüğün karşıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? Hangi cümlede soru anlamı bir zamirle sağlanmıştır? Halife Ali bin Ebu Talib ile Hz. Aişenin taraftarları arasında, miladi 656 yılında Basrada gerçekleşen muharebe, tarihte hangi isimle anılır? Üç sayıdan birincisi 48, ikincisi 29 üçüncü sayı, bu iki sayının farkının 2 katından 5 eksik olduğuna göre üçüncü sayı kaçtır? Hz. Peygamberin Allah bana ondan daha hayırlısını vermedi. Halk bana inanmazken o inan-dı. Herkes bana yalancı derken o doğru söylediğimi kabul etti.Kimse bana bir şey vermezken o beni malıyla destekledi ... sö-züyle kastettiği eşi aşağıdakilerden hangisidir? III+IV+V+VI işleminin sonucu kaçtır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir