S:1

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmamıştır?

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde benzetme yapılmamıştır? sorunun cevabı "Ahmet,burslu sınavı kazandığı için sevinçliydi.    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Hayat sadece bu dünyadan ibaret değildir. Asıl hayat ölüm ile başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayattır. Bu hayata .............. denir.Yukarıdaki bilgide boş bırakılan yere hangi kelime gelmelidir? I. ReflektörII. İlk yardım çantasıIII. Yangın söndürme cihazıOtomobillerde yukarıda verilenlerden hangilerinin bulundurulması zorunludur? Aşağıdaki cümlelerde verilen bilgilerden yanlış olanlar için parantez içine Y doğru olanlar için D yazınız.( ) Kemiklerin birbirine bağlandığı yere kas denir.( ) Soluk alıp verirken soluğu ağızdan alıp burundan vermeliyiz.( ) Spor yaptığımızda daha fazla soluk alıp veririz.( ) Kafatasımızdaki eklemler en çok hareket eden eklemlerdir.( ) Nabız atış sayımız her zaman aynıdır( ) Soluk alma sırasında diyafram kası kasılır ve düzleşir.( ) El ve ayak kemikleri kısa kemiklerden oluşur( ) spor, kas, iskelet ve eklemlerimizi geliştirmez Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(......) Kazaların olmaması için yayaların ve sürücülerin trafik kurallarına uyması gerekir.(......) Toplu taşıma araçlarına zarar verenleri gördüğümde onları hiç umursamam.(......) Toplu taşıma araçlarında sürücünün sıkılmaması için onunla konuşmalıyız.(......) Okul servislerinde boş koltuk yoksa ayakta yolculuk yapabiliriz.(......) Buzlu yollarda ellerimiz cebimizde ve hızlı adımlarla yürümeliyiz. Peygamberimizin doğumuyla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi çoğul eki almadığı halde birden çok varlığı belirtir? I. Akciğer atardamarıII. AortIII. Böbrek atardamarıVerilen damarlardan hangileri oksijen bakımından temiz kan taşır? Hangisi bilim insanının özelliklerindendir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, büyük ünlü uyumuna aykırı bir sözcük vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vardır? 81 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisinin karesine eşittir? Aşağıdakilerden hangisi çevrede kalıcı kirliliğe neden olmaz? Aşağıdakilerden hangisi yerli ve milli imkânlarla Türkiyenin ürettiği işletim sistemidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız.(....) Kemiklerimiz cansız yapılarımızdır.(....) Kıkırdak, kemik kadar sert olmayan esnek bir dokudur.(....) Kalp kası, düz kaslar gibi isteğimiz dışında çalışır.(....) Düz kaslar, hızlı kasılır ve çabuk yorulur.(....) Kaburgalarla göğüs kemiği arasında bulunan eklemler yarı oynar eklemlere örnektir Yaşamaz ölümü göze almayan Zafer, göz yummadan koşana gider. Yukarıdaki dizelerde kökü fiil olan kaç sözcük vardır? Anadolu köy seyirlik oyunlarını ve geleneksel, popüler halk tiyatrosunu; çağdaş sanatsal etkinlikleri besleyecek önemli bir kaynak olarak değerlendirmiştir. Koçyiğit Köroğlu, Bir Pazar Günü ve Köşebaşı ünlü oyunlarıdır.Bu parçada bahsedilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cisimlerden hangisinin tüm yüzleri karesel bölgedir? ...............• Gübreleme• Makineleşme• Tohum ıslahı• Bilinçli çiftçilerYukarıda boş bırakılan yere aşağıdaki başlıklardan hangisi getirilmelidir? İbadet, yüce Allahın yapılmasını emrettiği şeyleri yapmak, yasaklarından da kaçınmak anlamına gelir.Buna göre aşağıdakilerden hangisi ibadet sayılmaz? Aşağıdakilerden hangisi açık havada en hızlı şekilde buharlaşır? Kasidelerde şairin kendisini övdüğü bölüme - - - - adı verilir.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Selin, geniş pantolonlarını daralttı.Altı çizili kelimenin bu cümledeki anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çıkarma işleminde eksilen ve çıkan sayı 20 artırılırsa sonuç nasıl değişir? Aşağıdakilerden hangisi Orhun Yazıtları ile ilgili çalışma yapmamıştır? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için Öğretmenlerin Bakanlıkça belirlenen hizmet bölge veya alanlarında en az kaç eğitim öğretim yılı görev yapması esastır? 18 - 8 : 2 + 18 - 4 × 1 = işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Her gün kumbarasına 5 lira atan bir çocuk, kumbarasına 9 günde kaç kuruş atmış olur? Bir kutuda 4 tane bilye vardır. Bilye ile dolu kutu tartıldığında toplam kütle 380 gr gelmektedir. Kutunun kütlesi 100 gr olduğune göre bir bilyenin kütlesi kaç gr'dır? Kaya'nın kitap okumayı çok sevmesine ............. , arkadaşı ............ hoşlanmazdı.Noktalı yerlere sırasıyla hangilerinin yazılması uygun olur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz zamir vardır? Türkiye'nin Avrupa Birliğine adaylığı aşağıdakilerden hangisi ile resmen onaylanmıştır? 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre üst yöneticiler ile ilgili aşağıdaki ifadede yer alan boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Bakanlıklarda .......... diğer kamu idarelerinde ...................., il özel idarelerinde .......... ve belediyelerde .................... üst yöneticidir. Aşağıdakilerden hangisi buluşların ve teknolojik ürünlerin olumlu etkilerinden değildir? Aşağıda verilen durumlardan hangisi farklı bir olaydır? Aşağıdakilerden hangisi yakıt tüketiminin artmasında araçtan kaynaklanan kusurdur? '' Bedroom '' kelimesinin Türkçe karşılığı hangisidir? Bir bölme işleminde bölünen ve bölenin toplamı 170'tir. Bölüm 9 ise bölünen kaçtır? Kedinin ne kadar yumuşak tüyleri var! diyen Esin kedinin yumuşaklığını hangi duyu organı sayesinde anlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi, kuvvetin etkilerinden biri değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir