S:1

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.
Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır?

Kavşağa yaklaşan bir sürücü, trafik işaret ışığının aralıklarla kırmızı yanıp söndüğünü fark etmiştir.Bu durumda sürücü nasıl davranmalıdır? sorunun cevabı "Durmalı, ilk geçiş hakkını diğer yönden gelen araçlara vermeli" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel isim, cins isimden fazladır? Peygamberimize söylenen ‘Muhammedül Emin ne anlama gelmektedir? Aşağıda verilenelrden hangisi cinlerin özelliklerinden biri değildir? Fil suresi Kuran-ı Kerimin kaçıncı suresidir? Bir girişimcinin;I. Öz güveninin yüksek olmasıII. Yenilikleri deneme cesaretinin olmasıIII. Mesleki risklere girmemesiözelliklerinden hangisini ya da hangilerini taşıması gerekmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? II. Mahmut, Ben, halkımdan müslümanı mescidde, hristiyanı kilisede, yahudiyi havrada görmek isterim! demiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? Duyma ve konuşma engelli kişiler nasıl iletişim kurarlar? Aşağıdakilerden hangisi Türk-İslam edebiyatının bilinen ilk öğretici metnidir? Benim kuvvet ve kudretim halkın bana gösterdiği önem ve güvenden ibarettir? M. Kemal bu sözüyle yaptığı içlerin en büyük destekçisi olarak aşağıdakilerden hangisine güvenmiştir? Ailemizin geçmişini gösteren ağaca ne denir? 2740 üyesi bulunan bir derneğin üyelerinin 1318 tanesi kadın olduğuna göre kaç tanesi erkektir Hz. Peygamberin aile fertlerini ifade etmek için kullanılan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye Cumhuriyeti anayasasına göre, hiçbir devlet organı, makam, kurum veya kişi, mahkemelere emir veremez,kararlarına müdahale edemez. Anayasanın bu ilkesiyle, aşağıdakilerden hangisi vurgulanmak istenmiştir? Trablusgarp savaşı hangi tarihde olmuştur? Hangi seçenekteki sözcüğün ilk ve son hecesi aynıdır? Kurum içi ve kurum dışı görüş, bilgi ve belge talep yazıları günlü yazılır. İlgili mevzuatındaki özel hükümler saklı kalmak kaydıyla, idareler belge taleplerini en geç kaç gün içinde yerine getirir? Dünya nın okyanus, deniz, nehir ve göllerden oluşan katmanının adı nedir? Dinimiz çevreye ne yapılmasını tavsiye etmez? Hareketli cisimlere kuvvet uygulandığında;I. Yönü değişebilir,II. Hızı artabilir,III. Durabilir. Durumlarından hangileri gerçekleşir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir