Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Peygamberimizin gençlik yıllarında Erdemliler Birliğine katılması neye önem verdiğini gösterir? sorunun cevabı "Adalete" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Varlıkta süreklilik ve hareketlilik esastır. Toplumsal dinamiklere baktığımızda hiçbir şeyin yerli yerinde durmadığını görürüz, her şeyin yavaş yavaş da olsa devingen hâlde olduğunu fark ederiz. İstesek de istemesek de zaman, bu hareketliğin farkına vardırır. Önemli olan bunun hazırlıklı olarak farkına varmaktır. O, bizi etkisi altına almadan biz kendimizi yenileyebilirsek bu hareketlilik içinde sürekliliği “bir insan” olarak gerçekleştirmiş oluruz. Aksi hâlde biz yönlendiren değil yönlendirilen, etkileyen değil etkilenen durumunda kalmış oluruz. Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? “Kutadgu Bilig” adlı eserde kullanılan dil aşağıdakilerden hangisidir?   TBMM Hükümeti ilk askeri başarısını aşağıdakilerden hangisine karşı kazanmıştır?   Aşağıdaki cümlelerde hangisinde varlığın özelliğini belirten bir sözcük kullanılmamıştır? "Başkalarının duygu ve düşüncelerine saygı göstermeye....................denir." cümlesini anlamlı tamamlayan sözcük hangisidir? Ahmet’in yaptığı hangi davranış doğru olur? I. Kazazede sıcak tutulur.II. Kazazedenin bacakları 30 cm kadar yukarı kaldırılır.III. Baş yana çevrilir ve çene göğse yaklaştırılır.Yukarıdakilerden hangileri şok pozisyonu verilirken izlenmesi gereken işlem basamaklarındandır? Tanesi 3 TL'den 14 kalem alan Ercan’ ın cebinde 9 TL’si kalıyor. Ercan’ ın kalemleri almadan önce cebinde kaç Türk Lirası vardı? Cumhurbaşkanının resmî veya çalışma ziyareti kapsamında yurt dışına çıkışlarında, havalimanı yabancı konuklar şeref salonunda yapılan uğurlama törenlerinde aşağıdaki Devlet görevlilerinden hangisinin bulunma zorunluluğu yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır?  Aşağıdakilerden hangisi yedi kıtadan biri değildir? “Yaşlı-genç” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki hangi sözcükler arsında vardır?