S:1

Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir?

Fiziki haritalarda gösterilen yeşil ve kahverengi renkler aşağıdakilerden hangisini gösterir? sorunun cevabı "Ova ve dağları" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Bir ilçede 3416 erkek, erkeklerden 177 fazla kadın ve kadınlardan 235 kişi eksik çocuk yaşıyor.Bu ilçenin nüfusu kaç kişidir? ... Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allahın haram kıldığı canı öldürmeyin...(Enam suresi, 151. ayet)Bu ayet aşağıdaki temel hak ve hürriyetlerden hangisi ile ilişkilidir? Niçin güneşi aydan daha küçük görürüz? Bir bağda 320 kg üzüm vardır. Boş kasaların her birine en az 10 kg, en çok 16 kg üzüm doldurulacaktır.Buna göre üzümlerin tamamı kasalara doldurulduğunda kullanılan kasa sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sonsuzdaki bir cismin kalın kenarlı mercekteki görüntüsü ile ilgili,I. Cismin olduğu taraftadır.II. Sanaldır.III. Odakta nokta şeklinde oluşur.yargılarından hangileri doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi İslamın sevgi ve kardeşliğe verdiği önemin göstergeleri arasında sayılamaz? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde de da nın yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Kurân-ı Kerimin indirilmeye başlanması anısına kutlanır? Nüfus cüzdanlarına ne zaman fotoğraf yapıştırılır? Bir yarışta üçüncüyü geçtiğinizde, kaçıncı olursunuz? K = {KIRŞEHİR kelimesini oluşturan harfler} K kümesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? I. Çöpleri çöp kutusuna atmakII. Geri dönüşüme uygun kâğıt, cam, plastik gibi atıkları geri dönüşüm kumbaralarında biriktirmekIII. Kanalizasyon şebekelerine arıtma tesisi kurmakÇevreyi korumak için yukarıdakilerden hangilerini yapmak gerekir? Mineral çeşitleri için verilen aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? 3 – 6 – 7 – 10 – 11 – 14 - ? örüntüsünde ? işareti yerine hangi sayı gelmelidir? Kişisel istek ve ihtiyaçlarımızı karşılarken aşağıdakilerden hangisini yapmayız? Alanında başarılı, dersleri öğrencileri tarafından büyük bir ilgi ve katılım ile takip edilen bir lise öğretmeni, bir arkadaşı tarafından ilköğretim düzeyindeki öğrencilerin dersine davet edilmiştir. Öğretmen, lise öğrencileri ile keyifle işlediği bir konuyu davet edildiği sınıftaki öğrencilerle paylaşmıştır. Ancak öğrenciler derste tepkisiz kalmış, derse yeterli katılım gösterememiş ve bir süre sonra dikkatleri dağıldığı için farklı şeylerle ilgilenmişlerdir.Öğretmenin yaşadığı bu deneyimin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? 1+ 1,1+ 1,11 + 1,011= ? işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Nüfusun dağılışında aşağıdakilerden hangisinin etkisi olamaz? Misak-ı Milliye göre aşağıdakilerden hangisinde halk oylamasına başvurulacaktır? Birden çok maddenin bir araya gelerek oluşturduğu yeni maddelere.................. denir. Cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir* Roma toplumunu oluşturan sınıflar şunlardır:Patriciler: Roma soylularından oluşan bir sınıftır. Bu sınıftaki insanlar; mülkiyet, devlet memuru ve asker olma hakkına sahiptiler.Plepler: Romaya sonradan gelip yerleşenlerin oluşturduğu bir toplumsal sınıftır. Genelolarak tarım, ticaret ve hayvancılıkla uğraşan Pleplerin hiçbir siyasi hakkı yoktur.Köleler: Bu sınıf köle anne-babadan dünyaya gelmiş veya savaşlarda esir edilmiş insanlardan oluşurdu. Hiçbir hakkı olmayan köleler soyluların ev hizmetlerinde; tarla, bağ ve bahçelerinde çalışırlardı.Bu bilgilere göre Roma toplum yapısı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Can 1350 tl ‘ye bisiklet, 1950 tl ye bilgisayar ve 375 tl ‘ye de tablet almıştır. Can aldıklarına kaç TL ödemiştir? Bir aleti, bir aygıtı veya bir yöntemi ilk kez bulma işine ne ad verilir? Okunuşu yirmi yedi milyon yedi bin kırk yedi olan doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir? Movie Maker programının amacı nedir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır? 1. is2. yanında3. kazanın4. bulaşır5. kara6. duranaNumaralanmış sözcüklerle anlamlı ve kurallı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olur? • Ekosistemlerin dengesinin korunması• Doğal güzelliklerin korunması• İnsan etkisinin azaltılmasıDoğal güzelliklere sahip olan bir bölgede verilenlerin gerçekleştirilmesi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması en uygun olur? Kalbin hangi özelliği kanın vücudumuzda dolaşmasını sağlar? 16 sayısı, 17 sayısından ........................... boş bırakılan yere ne yazılmalıdır? İl Özel İdaresi meclis üyeliğinin sona ermesi için özürsüz veya izinsiz olarak arka arkaya kaç birleşim gününe katılmayanların üyeliği sona erer? Evin mutfağı ve banyosu aşağıdakilerden hangisi için evin en tehlikeli yerleridir? Aşağıdakilerden hangisi Kuranda adı geçen kutsal kitaplardan değildir? En fazla tükettiğimiz besin ürünü olan ekmeğin üretimden tüketime doğru izlediği sıra aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Osmanlılar kimin yönetiminde ve kaç yılından itibaren Rumeliye geçmişlerdir? Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır? Aşağıdakilerden hangisi Orta Asya Türk göçlerinin siyasi nedenlerinden biridir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memurunun kasıt, kusur, ihmal veya tedbirsizliği sonucu idare zarara uğratılmışsa, bu zararın ilgili memur tarafından aşağıdakilerden hangisi üzerinden ödenmesi esastır? Bilimsel araştırma yapılırken, yapılacak ilk iş ne olmalıdır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir