S:1

Anadolu Selçukluları döneminde, şehirler arasında tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.
Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Anadolu Selçukluları döneminde, şehirler arasında tüccarların konaklayıp dinlenebilecekleri kervansaraylar inşa edilmiştir.Bu yapıların inşa edilmesinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Ticareti geliştirmek" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki maddelerin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir? Un Koltuk TestereA)Cisim Madde Malzeme B)Alet Eşya MaddeC)Malzeme Madde AletD)Malzeme Eşya Alet Hz Muhammed (sav.) İslama davet mektuplarııhangi olaydan sonra gödermiştir? Ülkemizde alageyik, boz baykuş, çizgili sırtlan, vaşak gibi hayvanların nesilleri tükenmek üzeredir. Bunun en büyük sebebi nedir? Yogurt is - - - - of milk. Osmanlı Devletindeki Lale Devri diye bilinendönemi sona erdiren olay, aşağıdakilerdenhangisidir? Aşağıdakilerden hangisi besin türlerimizden değildir? Benim yaşım 25dir. Babam benden 25 yaş büyüktür. 9 yıl sonra yaşlarımızın toplamı kaç olur? Aşağıda verilen adlandırmalardan hangisi yanlıştır? Mekkeli müşriklerin peygamberliğe Velid b. Muğire ya da Ebu Mesudu layık görmelerinin sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi yüzen memeli hayvanlardan değildir? Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmanın sonuçlarından biri olamaz? Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen bitkilerden hangisinin gövdesi otsudur? Kalıcı kar sınırının Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe azalmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? ‘Yaramaz çocuk, kırık vazoyu sallayarak odasına gitti ve minik kedisiyle oynamaya başladı. Cümlesinde hangi varlığın özelliği belirtilmemiştir? Kuran-ı Kerimde bazı peygamberlerin kıssalarına yer verilmesinin en önemli sebebi aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi röportaj yazarının dikkat etmesi gereken kurallardan biri değildir? Paris, 27 Temmuz 1959 Kutsiciğim,Bugün İstanbuldan çıkalı tam bir ay oldu. Böyle on bir ay daha bitti mi elveda hürriyete, elveda Parise. Bana Bu bir aydır ne yaptın? diye sorma. Sadece Paristeydim. Ara sıra okula gittim, geldim; okudum, yazı yazmaya çalıştım.Bu metinle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Dış âlemdeki olaylardan çok, kahramanların iç dünyasını, ruh hâllerini anlatan roman türü aşağıdakilerden hangisidir? Büyük Bulgarya Devletinin yıkılmasında büyük rol oynayan Türk kavmi, aşağıdakilerden hangisidir? 7 on binlik +1 binlik + 5 yüzlük + 0 onluk + 5 birlik Çözümlemesi verilen sayı hangisidir? Bir kap içi boşken tartıldığında 400 g, pekmez ile doluyken ise 4 kg gelmektedir. Buna göre, kaptaki pekmezin net ağırlığı kaç gramdır? Özgüveni düşük olan Semihin özgüvenini yükseltmek isteyen rehber öğretmenin yapacağı psikolojik danışma çalışmaları aşağıda verilen psikolojinin alt dallarından hangisinin kapsamında değerlendirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi doğa olayıdır? Aşağıdakilerden hangisi hem suda batar, hem de mıknatısla çekilebilir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamlısı yoktur? Aşağıdaki yemeklerden hangisi bizim kültürümüze aittir? Yaşlı kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? 1. İlim öyle bir şeydir ki çaba gösterilmeden ona sahip olunmaz. 2. İlim, başkalarıyla paylaşınca azalmayan tek servettir. 3. Bilginin efendisi olmak için çalışmanın uşağı olmak şarttır. 4. İnsanın bilmediği bir şey için bilmiyorum demesi de bir ilimdir.Numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca en yakındır? ‟Ebe Beni Kurda Verme oyununda ebe, kurt ve sekizoyuncu bulunur. Sekiz oyuncu, ebenin arkasına dizilip‟Ebe, beni kurda verme! diye bağırarak etrafa dağılır.Kurt, bu oyuncuları yakalamaya çalışır. Yakaladığıoyuncuları kendi arkasına dizerek güçlenmeye başlar.Ebenin arkasındaki oyuncular bitene kadar oyun böyledevam eder. Oyuncular, kurdun arkasına dizilince‟Ebe, sen bizi kurda verdin; sana ceza vereceğiz! diyebağırır. Ebenin cezası, kurdu sırtına alıp dolaştırmakve oyuncular tarafından saklanan ayakkabılarını bulmayaçalışmaktır.Bu parçada ‟Ebe Beni Kurda Verme oyunuyla ilgiliaşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Aşağıdaki açıklamalardan hangisi, işletme yönetiminde başarılı bir yöneticinin Harekete Geçiricilik niteliğini göstermektedir? Bir dilin alt bölümleri - - - -, - - - -ve - - - - olarak adlandırılır.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilemez? If you study hard, you ...........the exam. Servetifünun romanı, Tanzimat romanına göre daha dar bir çevreyi anlattığı hâlde daha başarılıdır.Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Dönem sonunda yapılan sınav süreleri de dahil olmak üzere; 50 saatlik programdan aşağı olmamak üzere on günden az, iki aydan çok olamaz.MEB Aday Memurlarının Yetiştirilmelerine İlişkin Yönetmeliğe göre;Yukarıda yapılan açıklama hangi programın toplam süresini belirtmektedir? I will visit my grandparents ................... . Atatürk, vatanın bölünmez bir bütün olduğunu ilk olarak nerede vurgulamıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununda yazılı olan idari para cezaları aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir? 0,698 ondalık kesrinin okunuşu hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir