S:1

Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176da ..............Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadoludan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.
Emrenin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

Bizans ile Anadolu Selçuklu Devleti arasında 1176da ..............Savaşı yaşanmıştır. Bu savaşın kazanılması Türklerin Anadoludan çıkarılamayacağını kanıtlamıştır.Emrenin cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? sorunun cevabı "Miryokefalon " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-6
Powered by Commentics
Fransa ihtilalinin Osmanlı Devletine olumlu etkisi nedir? Haçlı Seferlerinde öğrenilen matbaayı biraz daha geliştirerek hareketli matbaa aline getirdim ve günde 300 sayfa basabilecek duruma geldikBu durumun,I. Basılan kitap sayısında artış yaşanmasıII. Kitapların daha ucuza mal edilmesiIII. Bilgi seviyesinin yükselmesisonuçlarından hangisi ya da hangilerine or­tam hazırladığı savunulabilir? Toplum hayatındaki düzensizlikleri, aksamaları ya da kişilerin eksikliklerini anlatan şiirlere konusuna göre satirik şiir denir. Bu açıklamaya göre aşağıdakilerden hangisi bu şiir türüne örnek olabilir? 3m-2n-12 ifadesinde sabit terim kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Türkiyenin matematik konumunu ifade eder? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazılışı doğrudur? Aşağıdaki hâllerin hangisi, bir kimsenin fiil ehliyetinin mahkeme kararıyla kısıtlanması sebeplerinden değildir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi iki hecelidir? Haritanın ölçeği ne kadar küçükse, ayrıntıyı gösterme gücü o kadar azdır.I. 1/6.000.000II. 1/600.000III. 1/1.600.000Buna göre yukarıdaki ölçekleri verilen haritaların ayrıntıyı gösterme gücü en fazla olandan, en az olana doğru sıralanışı, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi, imgeyle ilgili olarak doğru değildir? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi hâl (durum) eki almıştır? Dünyanın en içteki katmanı hangisidir? Mıknatıs aşağıdaki hangi maddeyi çeker? Ekonomik değere sahip mineral ya da kayaçlara ne ad verilir? Yaş sabun kurutulduğunda ağırlığının % 30unu kaybediyor. Kilogramı 2 liraya alınan yaş sabun kuruyunca kilogramı kaç liraya satılırsa % 40 kâr edilir? Aşağıdakilerden hangisi ilk Türk beyliklerinden biri değildir? Ben ağaca tırmanabilirim cümlesi İngilizce nasıl yazılır ? Mustafa Kemal,• Çanakkale Savaşının kazanılmasında önemli rol oynadı ve başarılarından dolayı albay rütbesine yükseldi.• Başkumandan olarak idare ettiği Sakarya Savaşını kazanarak mareşal rütbesini aldı.Bu bilgilerden Mustafa Kemalin aşağıdaki özelliklerinden hangisi çıkarılamaz? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarına binerken ve inerken yapılmaması gereken bir davranıştır? Hz Amine Hatunun vefatından sonra Peygamberimiz(sas)i,dedesi Abdülmuttalipe teslim eden ve Efendimiz Annemden sonra annem sensin dediği bu sadık hizmetçisi, dadısı kimdir? Kitap okumak ....... kaliteli film izlemek de önemlidir. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Türkiye internete ilk olarak kaç yılında bağlanmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde kurum ve kuruluş adlarının yazımında bir hata yapılmıştır? Sabah imsak vaktinden akşam güneş batıncaya kadar yemek ve içmekten uzak durmaktır.Yukarıda özellikleri verilen ibadet aşağıdakilerden hangisidir? Sanat, bazı şekiller, renkler, sesler ve hayaller karşısında müstesna bir zevk duyan seçkin bir insan azınlığının ruhunda doğar. Sihirli bir gölü andıran bu ruh, kendisine aksedilen şeylere göre türlü şekiller verir ve onları harekete geçirip canlandırır.Böyle düşünen bir sanatçı aşağıdaki edebî akımların hangisinden etkilenmiş olabilir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öznesi sıfat tamlamasıdır? Sıvılar gibi davranmasına rağmen kumun hacminin dereceli kapla ölçülememesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinde Ehli Beytin tanımı doğru olarak verilmiştir? Okulumuzda 486 erkek öğrenci, 448 kız öğrenci vardır. Okul mevcudu kaçtır? Ölçüsü 90° olan açılara ne denir? Yazmaktan parmaklarım kırıldı. cümlesi için hangisi doğrudur? Felsefi bilgide, hiçbir şey olduğu gibi kabul edilmez.Felsefi bilginin bu özelliği dinsel bilginin hangi niteliğine ters düşer? Aşağıdakilerden hangisi Müslümanların müşriklerle yaptığı ilk üç büyük savaştan biri değildir? Nazlının almak istediği kazağın fiyatı 69,90 TLdir.45 TLsi olan Nazlının kazağı alabilmesi için en az kaç TLye daha ihtiyacı vardır? Aşağıdakilerden hangisi salih amel kapsamında değildir? Trafik ışıklarından hangisinin anlamı hatalıdır? İllerimiz ve meşhur oldukları ürün eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? Fiziki haritalarda deniz, göl, akarsu gibi su kütleleri hangi renkle gösterilir? Hızlı nüfus artışı,I. Doğal kaynakların hızla tüketilmesineII. Biyoçeşitliliğin azalmasınaIII. Tür içi çeşitliliğinin artmasınaverilenlerden hangileri neden olabilir? {C}179.{C} Büyümek kelimesi Çalışkan çocukların sevgisi yüreğimde büyür. Cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir