S:1

Çağrı altı yaşında okula başladı.
Çağrı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır?

Çağrı altı yaşında okula başladı. Çağrı hangi hakkını kullanmaya başlamıştır? sorunun cevabı "Eğitim hakkı" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşının sonuçları arasında yer almaz? A : My brother likes playing video games. B : - - - - my brother. Türk-Yunan savaşı nedeniyle yazdığı Cenge Giderken adlı şiiriyle tanındı. Şiirlerinde hece ölçüsünü kullandı.Bu parçada söz edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? Denizler, göller ve akarsular sürekli kirleniyor .............. halkımız çevre konusunda yeterince duyarlı hareket etmiyor.Bu cümlede boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi getirilemez? Özel günlerde sevdiklerinizle birlikte olmak size aşağıdakilerden hangisini kazandırır Tüm işletmelerde birimlerin çalışırken birbirleri ile uyumlu olması şartı, yönetimin temel işlevlerinden hangisi ile ilgilidir? 60 sayısının yarısının yarısı kaçtır? Aşağıdakilerden hangisi Allahın selamı sizin de üzerinize olsun. anlamına gelir? Hangi seçenekteki kelimelerle anlamlı bir cümle yapılamaz? Aşağıdakilerden hangisi göz sağlığımızı olumsuz yönde etkilemez? Aşağıdakilerden hangisi babamızın akrabalarından değildir? Bir doğruya veya doğru parçasına belirli bir noktadan veya üzerindeki bir noktadan çizilen dik doğruya .............. denirCümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin, normalin çok altında eksilmesi veya özelliğini kaybetmesi durumunda motor aşırı ısınarak zarar görür? Sıcak kelimesinin zıt anlamlısı hangisidir? Allahın izni olmadan yeryüzünde tek bir yaprak bile düşmez. Allah her şeye gücü yetendir. Yukarıdaki bilgi Allahın hangi sıfatını anlatmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı değildir? I. Nasrettin Hoca FıkralarıII. Oğuz Kağan DestanıIII. Dede Korkut MasallarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Millî kültürü yansıtan ögelerdendir? Arap toplumunda yerleşik yaşam sürenlere ne ad verilirdi? Herakleitos, evrendeki sürekli değişmeyi, oluşu, görmekte ve kabul etmektedir. Ancak bu değişmenin altına değişmeyen, hep aynı kalan varlığı yerleştirmek istemektedir. Buna olanak var mıdır? Her şeyin değiştiğini söylemek, değişmenin her şey olduğunu söylemek de-ğil midir? Eğer her şey değişmekte ise kalıcı olan hiçbir şey yok mudur?Bu parçada Herakleitosun öncelikleanlatmak istediği aşağıdakilerden hangisidir? Savaş halinde olsa bile savaşa katılmayanlara, kadınlara,din adamlarına,çocuklara,yaşlılara ve savunmasızlara dokunmayınYukarıdaki söz aşağıdakilerden kime aittir? Aşağıdaki namazlardan hangisinin cemaatle kılınması farzdır? Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme esaslarına göre her insan kaç yaşına kadar çocuk sayılır? Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış bir davranıştır? İstanbulun fethinden sonra İstanbulda inşa edilen ilk külliye, aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna aldım yazarsak cümle anlamsız olur? MEB Aday memurlarının yetiştirilmelerine ilişkin Temel eğitim, hazırlayıcı eğitim ve uygulamalı eğitim devrelerinin her birinde başarısız olan ve bu sebeple görevlerine son verilen aday memurlar kaç yıl geçmedikçe tekrar Devlet memurluğuna alınmazlar? Aşağıdaki akarsulardan hangisinin eğimi fazla olduğu için hidroelektrik potansiyeli diğerlerine göre daha fazladır? Emeviler Döneminde;• Araplar, diğer Müslümanlardan üstün tutuldu.• Arap olmayan Müslümanlara mevali (köle) denildi.• devlet makamlarına genellikle Araplar getirildi.Bu bilgilere dayanarak Emevi yönetim anlayışı hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tanzimat Fermanının hazırlanmasında ve İstanbulda halka okunmasında rol oynayan devlet adamı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun ailede üstlenmesi gereken sorumluluklardan biri değildir? Aşağıdaki denizlerimizden hangisinin toplam kıyı uzunluğu daha fazladır? Bu Kuran, Allahtandır, başkası tarafından uydurulmuş değildir; o kendisinden önceki kitapları doğrulamakta ve konulmuş olan hükümleri açıklamaktadır; bunda kuşku yoktur, o alemlerin Rabbindendir. (Yunus suresi, 37.ayet)Bu ayette Kuranı Kerim ile ilgili vurgulanan aşağı- dakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır? İtilaf Devletlerinin aşağıdaki tutumlarından hangisi , doğrudan Halkın İradesini işlemez duruma getirmek içindi? I dont like city life because cities are ........................... and ....................... Aşağıdakilerden hangisi kutsal kitapların gönderiliş amaçlarından biri değildir? Bir manav günde 237 kg portakal, 128 kg elma ve 59 kg çilek satmıştır. Buna göre Manav günde kaç kg meyve satmıştır? Osmanlı Devleti nin kaybettiği halde toprak kazandığı tek cephe hangisidir? 15 katlı bir apartmanın her katında 4 daire her dairede de 14 cam vardır. Bu apartmanda kaç cam vardır? Bir işletme, bir yıl içinde üretimde kullanılan değerlerin toplam değer içindeki nisbi önemini stok kontrolünde bir yöntem olarak kullanıyorsa aşağıda verilen yöntemlerden hangisini kullanmış olur? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir