S:1

Google: Ben her şeyi bilirim.
Facebook: Ben herkesi tanırım.
İnternet: Ben olmasam ikiniz de işe yaramazsınız!
Elektrik: Tartışmayı fazla uzatmayın yoksa hepinizin işini bitiririm!
Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir?

Google: Ben her şeyi bilirim.Facebook: Ben herkesi tanırım.İnternet: Ben olmasam ikiniz de işe yaramazsınız!Elektrik: Tartışmayı fazla uzatmayın yoksa hepinizin işini bitiririm! Yukarıdaki parçada ağırlıklı olarak kullanılan edebi sanat aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Konuşturma  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Büyük filozoflar görüşlerini genellikle felsefi sistemler halinde ortaya koyarlar. Örneğin; Platon, Aristoteles, Kant gibi filozoflar, kendi çağlarının koşulları ve özellikleri doğrultusunda varlık, bilgi, ahlak ve siyaset gibi temel problem alanlarına ilişkin yeni bakış açılarıyla farklı görüşler geliştirmişlerdir. Bu görüş ve fikirlerini de, öğeleri arasındaki bağlantıların açıkça görüldüğü, kendi içinde tutarlı bütünler halinde ortaya koymuşlardır.Verilen metne göre, aşağıdakilerden hangisi felsefi sistemin bir özelliği olamaz? Şule is my true friend. We share similar likes and dislikes. We always - - - - with each other. ‘‘Bir ülkede yaşayan tüm insanlar dil, din, ırk farkı gözetmeksizin aynı haklara sahiptir. ifadesi ile hangi haktan söz edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin cisimler üzerinde yaptığı etkilerden biri değildir? Namaza başlamadan önce ve namaz sırasında uymamız gereken kurallara verilen ad aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi nitelikli bir insanın özelliklerinden biri değildir? Ali 10 yaşındadır. Babası ise Aliden 29 yaş büyüktür.Ali ile babasının yaşları toplamı kaçtır? Kâbe etrafında bir tur dönmeye ne ad verilir? Bir basamaklı en büyük tam kare sayı ile üç basamaklı en küçük tam kare sayının toplamı kaçtır? 1. Yataktan fırlayıp camdan dışarı baktım.2. Çam ağaçlarının kokusu daha bir yoğunduburada.3. Çabucak giyinip bahçeye çıktım.4. Horozun kulak çınlatan sesiyle uyandım.5. Ağaçların daha sık olduğu yere gittim.Numaralandırılmış cümleler, olayların oluşsırasına göre nasıl sıralanmalıdır? Yasin 2 dakikada 1 soru çözmektedir. Buna göre Yasin 3 saatte kaç soru çözer? Sperm hücresi ile yumurta hücresinin çekirdeğinin birleşmesi olayına ne ad verilir? Damlaya damlaya ............... olur. atasözünde boş bırakılan yere hangi kelime getirilmelidir?A. Göl B. Su C. Sel • Övgülerinde çok abartılı olan şair, gördüğü hatalar ve küçüklükler karşısında da aynı derecede hicvedicidir.• En yüksek makamdakiler bile onun hicivlerinden kurtulamamış, bu durum onun ölümüne neden olmuştur.• Şiir diline yeni bir ahenk ve musiki kazandırmıştır; bu nedenle şiirlerinde zengin bir musiki, düşünce ve bilgiyle yoğrulmuş sanatlı bir ifade vardır.• Anlamda açıklığa önem veren sanatçı, sözü kusursuz söylemeye özen göstermiş ve bunda başarılı olmuştur.• Siham-ı Kaza adlı eserinde babası dahil sadrazamları, vezirleri, bütün devlet büyüklerini, şairleri, kısaca devrin ismi duyulmuş birçok ünlü kişisini hicvetmiştir.Burada hakkında bilgi verilen divan edebiyatı sanatçısı aşağıdakilerden hangisidir? 7. 1- Kurtuluş Savaşı2- Çanakkale Savaşı3- Trablusgarp SavaşıMustafa Kemalin görev aldığı savaşlar kronolojik olarak aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? Bir haftada 350 simit satan bir simitçinin günlük sattığı simit sayısı kaçtır? Ahmet, bir bardak suyu buzdolabının buzluğuna koyuyor. İki – üç saat sonra suya bakıyor. Ahmet, acaba hangisini görmüş olabilir? ​Aşağıdakilerden hangisi bir demir yolu taşıtıdır? How many questions - - - - in this test? Divan Edebiyatında din ve devlet büyüklerini övmek amacıyla yazılan şiirlere - - - - denir; - - - - bu türün en güzel örneklerinden biridir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -ci, -li, -lik, -siz eklerinden birini almamıştır? Kemiklerin birbirlerine bağlandığı yerlere ne denir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; Devlet Memurunun özlük dosyasında aşağıdakilerden hangisi bulunmaz? Günlük hayatta kıldığımız beş vakit namaz ne zaman farz kılındı? Bir bakkal toptancıdan 5 Litrelik 8 şişe, 1 litrelik 12 şişe, yarım litrelik 20 şişe ve çeyrek litrelik 40 şişe yağ almıştır. Buna göre bakkal toplamda kaç litre yağ almıştır? The questions were - - - - difficult- - - - I couldnt answer them. Aşağıdakilerden hangisi Mekke Döneminde indirilen ayetlerin genel özelliklerinden biri değildir? Aşağıdaki kelimelerin hangisi hem yapım eki hem de çekim eki almıştır? ............... Maniheizm dinini kabul etmesi savaşçılık yeteneklerini zaman içinde kaybetmesine sebep oldu.Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin söylendiği an ile yapıldığı an aynıdır? Aşağıdakilerden hangisi adil bir toplumda insanlarda oluşan duygulardan biridir? Türk edebiyatının Batı tarzında yazılan ve yayımlanan ilktiyatro eseri aşağıdakilerden hangisidir? Çeyreği 5 olan sayının tamamı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinin fiilin zamanı farklıdır? "Türkiye'nin...................... şehri İstanbuldur." cümlesinde boş bırakılan yerlere aşağıdaki sözcük­lerden hangilerinin gelmesi durumunda bir gö­rüş ifade edilmiş olur? Trafik işaret ve levhaları neden vardır? Doğal afetler sırasında afetzedelere yardım eden kuruluş aşağıdakilerden hangisidir? Katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale gelmesine ne ad verilir? Aşağıdaki olaylardan hangisi çevremizde meydana gelen hava olaylarından değildir? Canlılarda;I- Enerji üretimiII- Protein senteziIII- Hücre bölünmesiIV- Üreme hücrelerinin oluşturulmasıolaylarından hangileri nükleik asitlerdeki bilgilerle kontrol edilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir