S:1

Sana gitme demeyeceğim
Üşüyorsan ceketimi al
Günün en güzel saatleri bunlar
Yanımda kal.
Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir?

Sana gitme demeyeceğimÜşüyorsan ceketimi alGünün en güzel saatleri bunlarYanımda kal.Yukarıdaki dizeler hangi şiir türüne örnektir? sorunun cevabı "Lirik " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+3=? İşleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Hz. Muhammed (s.a.v)’e, peygamberlik verilmeden önce güvenirliğinden dolayı kendisine verilen unvan aşağıdakilerden hangisidir? Farklı büyüklükte katılardan oluşan karışımlar eleme yöntemi ile ayrılabilir. Aşağıdaki karışımlardan hangisi eleme yöntemi ile ayrılabilir? Vahiy ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? "Güzelliklerimiz görmeye değer." cümlesindeki "güzelliklerimiz" kelimesinde, aşağıdaki ek çeşitlerinden hangisi yoktur? Bir otomobil sürücüsünün uzaktan kırmızı ışığı görerek hafifçe frene basması sonucunda otomobilde hangisi gözlenir? Hangi seçenekteki kelime hecelerine doğru ayrılmıştır? Tuz ruhu (HCl) ve sirke ruhu (CH3COOH) için;I. pH değerleri sıfır ile yedi aralığındadır.II. Tadları ekşidir.III. Sulu çözeltileri elektrik akımını iletir.IV. Metal kaplarda saklanabilir.V. Sentetik olarak elde edilebilinir.verilen açıklamalarından hangisi yanlıştır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na göre mesleklerine ait öğrenimini bitirerek Devlet memurluğuna alınmış ve asli memur olarak atanmış olanlardan mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak üzere dış memleketlere gönderilenlere ne kadar ayrılma müsaadesi verilebilir? Aşağıdakilerden hangisi terim değildir? Aşağıda verilen yemek- yöre eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Rusya ilk defa hangi antlaşma ile Karadeniz’e inme imkanına sahip olmuştur? “Düştü” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi Allah’ın “Muhalefetün li’l-Havâdis” sıfatının tanımıdır. Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin sesteşi vardır? Frigyalıları kim yıkmıştır? Allah’ın varlığının kendiliğinden olması, var olmak için başka varlığa ihtiyacı olmaması olarak tarif edilen sıfatı aşağıdakilerden hangisidir?  Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır? Aşağıdakilerden hangisi, insanlar arasındaki farklılıklara örnek gösterilemez? Savaş,sel,yangın,deprem ve salgın hastalık gibi felakete uğrayanlara hangi kuruluş yardım eder? "Düşman adım adım her tarafı işgal ederek Ankara'yagelecek olursa, ben bir elime silahımı bir elime de Türk bayrağını alıp Elmadağ'ına çıkacağım. Burada tek başıma son kurşunuma kadar düşmanla çarpışacağım."Millî Mücadele yıllarında Mustafa Kemal'in meclisteki konuşmanın özelliklerinden;I. VatanseverliğiII. İleri görüşlülüğüIII. Kararlılığıhangisi ya da hangileri doğru gösterilmiştir?  Evimizdeki süs bitkimiz2 hafta 5 gün boyunca açtığı çiçeği dökmüyor. Yılda 2 kez açtığına göre bitkimiz yılın kaç gününü çiçekli geçiriyor? Aşağıdakilerden hangisi din felsefesinin temel kavramlarından değildir? Atatürk, aşağıdaki okulların hangisinde öğrenim görmemiştir? Bireylerde doğuştan var olan, bir işi yapabilme becerisine ………..denir. Sümerlerin gözlemevi (rasathane) kurmaları, Ay takvimini icat etmeleri, Gökyüzünü, gezegenleri incelemeleri onların  daha çok hangi alanda ilerlemelerine katkıda bulunmuştur? ( on, yirmi, otuz, elli, altmış) sayı dizisinde hangi sayı eksiktir? Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki sözcük dizilerinin hangilerinde yazımı yanlış olan sözcük yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin eş seslisi (sesteşi) yoktur?  Mekkeli müşriklerin Müslümanlara karşı aldıkları boykot kararları arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi İnsanın huzurlu ve mutlu olarak yaşayabilmesi için gereken kurallardandır?  Aşağıdakilerden hangisinde zamir yoktur ? Reichenbach’e göre bilimselliğin ölçütü doğrulanabilirliktir. Doğrulanabilen (olgulara dayanan) önermeler anlamlı, metafizik önermeler ise doğrulanabilme özelliğine sahip olmadığı için anlamsız, dolayısıyla bilim dışıdır.Aşağıdakilerden hangisi doğrulanabilen önermelere örnek oluşturur? Aşağıdakilerden hangisi sosyolojinin amaçlarından değildir? Bozuk bir tartı 2 kg eksik tartmaktadır. Bozuk olmayan bir tartıda Hakan’ın kütlesi 72 kg gelmektedir. Çantasıyla birlikte bozuk tartıya çıktığında bu tartı 77 kg göstermektedir.Buna göre Hakan’ın çantası kaç kilogramdır? Teknolojik gelişmeler hayatı nasıl etkiler? İlk dizelerimi okul defterimin arkasına yazdığımda, on üç on dört yaşlarımda olduğumu anımsarım. İlk şiirim yayımlandığında yirmi bir yaşındaydım, şimdi de altmış bir yaşındayım. Varlık, Yücel, Ufuklar, Türk Dili gibi başlıca dergilerde yayımlanmış şiirlerim, denemelerim, inceleme yazılarım, iki de romanım var.Bu parçadan yazarla ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılamaz? Kevin : - - - - I borrow your dictionary?Simon : Yes, you may. Örgütler, çevreden belirli girdiler alan, bunları bir üretim sürecinden geçirerek çevreye çıktılar sunan ve kendi içerisinde birbiriyle ilişkili alt sistemler ve işlevlerden oluşan toplumsal sistem olarak tanılayan kuramın adı nedir? 3 kilogram + 25 gram  =  ……………..gram eder? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir