S:1

"Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."
Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

"Kendi zarara uğrayınca insanlık savunucusu kesilip, başkasının başına aynı zarar gelince oralı olmamak; içtensizliktir, gösteriştir. Başka yerlerdeki insanların acılarına benim yakınımda değil deyip aldırış etmemek, uygarlıktan uzak olmaktır."Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? sorunun cevabı "Deneme  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
İki basamaklı en küçük doğal sayı hangisidir?
Powered by Commentics
Eksi ile artının çarpımı nedir? Kare prizmanın taban ayrıtlarının toplamı 40cm olduğuna göre ; bir tabanın alanı kaç cm2dir? I. Dünya Savaşının cephelerinden olan Kanal Cephesi, aşağıdakilerden hangisinin isteği üzerine açılmıştır? • Bir karakterin genlerle ifade edilmesidir.• Heterozigot durumda etkisini gösteremeyen gendir.• Homozigot ve heterozigot durumda iken kendini gösteren gendir.• Aynı karakter üzerinde etkili olan gen çiftidir.Yukarıda verilen maddeler incelendiğinde hangisinin karşılığı seçeneklerde yoktur? Aşağıdaki dizelerin hangisinde haber kipiyle çekimlenmiş bir yüklem yoktur? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre okuma - yazma öğretmek, eksik eğitimlerini tamamlamaları için sürekli eğitim imkânları hazırlamak aşağıdakilerden hangisinin amaç ve görevlerindendir? "Kapatmak" kelimesinin ingilizcesi hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım 1. kişi ağzıyla yapılmıştır? Matematik sınavım çok kötü geçti. diyen birisinin hangi duyguya sahip olması beklenir? Aşağıdakilerden hangisi siyaset felsefesinin temel kavramlarındandır? 2015 yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü edebiyat alanında aşağıdakilerden hangisine verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi arkadaşlarımızla olan iletişimimizi olumsuz etkiler? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi -cı eki aldığında bir meslek adı oluşturmaz? Aşağıdakilerden hangisi kaza anında turnike (boğucu sargı) uygulamasını gerektiren durumlardandır? Felsefe disiplinlerine ait sorulardan hangisi yanlış verilmiştir? Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Hz. Muhammed hangi ülkede dünyaya geldi ? Aşağıdaki eş anlamlı kelime eşleştirmelerinden hangisi doğrudur? Aşağıdakilerden hangisi, Güzel Ahlak ile ilgili cümle değildir? Apaçık doğru bilgiye ulaşmada şüpheyi yöntem olarak kullanan ve bunu "Düşünüyorum öyleyse varım . önermesiyle ifade eden rasyonalist filozof aşağıdakilerden hangisidir? Taşların parçalanması ile aşağıdakilerin hangisi oluşur? Ölümle başlayıp tekrar dirilme anına kadar geçen devreye ne denir? Aşağıdakilerin hangisinde eylemin kim tarafından yapıldığı belli değildir? Yeni doğan çocuğuna Atilla, Yavuz, ya da Fatih adlarından birini vermek isteyen bir babanın hangi tür adlara daha çok ilgisi vardır? Peygamberimiz Hz. Muhammed kaç yılında doğdu? Hareket edebilmemiz için vücudumuzun ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Sözü edilen besin içeriği hangisidir? Bakanlıkların merkez ve bağlı veya ilgili kuruluşlarında görev yapan memurlar ve diğer kamu görevlilerinin görevleri sebebiyle işledikleri suçlardan dolayı yargılanabilmeleri için izin vermeye yetkili merci aşağıdakilerden hangisidir? 1, 0, 5, 9 ve 7 rakamlarını birer kez kullanarak oluşturulacak beş basamaklı en küçük çift sayı kaçtır? Anthony : Do you sleep late at nights?Paul : Of course not. I - - - - stay late at nights. Bilimsel araştırmalarda kaynakçanın belirtilmesi neden önemlidir? Telif hakları korunan bir eserin sahibinden izin almadan kaçak yollarla çoğaltılmış olan kopyasına ne denir? Aşağıda Mustafa Kemalin çeşitli cephelerdeki başarıları verilmiştir:• Çanakkale Savaşında emrindeki birliklere başarıyla komuta ederek savaşın kazanılma- sında büyük rol oynadı.• Suriye Cephesinde Yıldırım Orduları GrupKomutanı olarak başarılı bir savunma savaşı yaptı ve işgal güçlerinin Suriyeyi aşıp Anadoluya ulaşmasına engel oldu.Bu başarılar Mustafa Kemalin hangi alandaki yeteneği ile ilgilidir? Deniz ve okyanus sularının içme ve sulama suyu olarak kullanılamamasınıntemel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Annem kilogramı 3 TL olan elmadan 3 kilogram elma aldı. Manava 10 TL verdi. Manav anneme para üstü olarak kaç TL vermelidir? Aşağıdakilerden hangisi, öfkeyi başarılı bir şekilde yönetmek için önerilen davranışlardan biri değildir? Aşağıdakilerin hangisinde sıfat kullanılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi sıvı-gaz çözeltisine örnektir? Aşağıdakilerden hangisi topluma karşı sorumluluklarımızdan biridir? 1. Islanmışın yağmurdan korkusu olmaz.2. Huylu huyundan vazgeçmez.3. Yalancının evi yanmış, kimse inanmamış.4. Baş sağlığı, dünyanın varlığı.Yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük fiilden isim yapım eki almıştır? sebep sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir