S:1

Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir?

Aşağıdakilerden hangisi bir kötülüğü elle düzeltmektir? sorunun cevabı "Sınıfta yapılan bir kavgayı önlemeye çalışmamız" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Hangi ismin baş harfi büyük yazılmaz? Otomobillerde aşağıdakilerden hangisini uygularsak olabilecek bir kazaya karşı önemli bir önlem almış oluruz? Temel besin gruplarını içeren besin piramidinin en altında hangi besin grubu bulunur? İnsan haklarının temelinde aşağıdaki kavramlardan hangisi bulunur? Ezan okuyan kişiye ne ad verilir? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yıllık izinlerin kullanılışı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi Mevlânanın en önemli eseridir? Aşağıdakilerden hangisi devletin görevlerinden biri değildir? Hem doğuştan hem de sonradan kazandığımız birçok temel haklarımız vardır. Bunlar içerisinde ayrıntılı bilgisi anayasamızın (24.Maddesinde) verilen temel hakkımız hangisidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin yazımı doğrudur? Donald :- - - - ?Thomas : I meet friends and we sometimes have breakfast together, then we usually go to cinema. (I) Tren İşkodra Gölüne yaklaştıkça bitki örtüsü çeşitleniyordu. (II) Bu çeşitlilikte yer yer zeytin ve meyve ağaçları görülüyordu. (III) Dere yataklarında boy vermiş sazlıkların da eklenmesiyle doğa daha da bakir bir hâl alıyordu. (IV) Biraz sonra tren, göl kıyısında yer alan ve aynı zamanda milli park sınırları içinde bulunan Virpazarda durmuştu. (V) Köyün gerisinde gözüme ilk çarpan şey, gölün kıyısında bekleyen gezi tekneleri ve yüksekçe bir kayanın üstüne dikilmiş bronz bir heykeldi.Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra, Manzara, üzerimizde giderek artan büyüleyici bir etki bırakıyordu. cümlesi getirilirse paçanın anlam akışı bozulmaz? Aşağıdaki gelişmelerden hangisiyle Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. ilkesi hayata geçirilmiştir? Taç yaptın başına dumanı, sisiSende yüceleşir sevgisiRivayet, üstünde Nuhun gemisiTam karşında Aras üzgün akıyorBu dizelerdeki fiillerin ortak özelliği aşağıdakiler den hangisidir? Kimler oto güvenlik koltuğu kullanır? I. İl merkezleriII. Hava olaylarıIII. Dağların yüksekliğiIV. İlçe merkezleriYukarıdakilerden hangilerini siyasi haritalarda bulabiliriz? Üç arkadaşın ağırlıkları toplamı 94 kg dır. Her biri 7 kilo alırsa ağırlıkları toplamı kaç olur? Eşhedü ............ ilâhe illallah ve eşhedü ............ Muhammeden Abduhu ve ResûluhuYukarıda boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Kisiye göre değişen ve insanların kendi düşüncelerini yansıtan bilgilere görüş denir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir görüş cümlesidir? Havada bulunan oksijenin kanda bulunan karbondioksitle yer değiştirmesi işlemi,vücudumuzda hangi sistem sayesinde gerçekleşir? A-Evlerde ve işyerlerinde tasarruflu ampuller kullanılmalıdır.B- Kullanılmayan lambalar açık bırakılmamalıdırEnerji tasarrufu hakkında verdikleri bilgiler şekildeki gibidir.Bu ifadeler ile ilgili hangisi doğrudur? Protokol esaslarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? "Dünya'nın çapı yaklaşık olarak Ay'ın çapının 4 katıdır. Güneş'in çapı isen Dünya'nın çapının 109 katıdır. Oysa gökyüzüne baktığımızda Ay ve Güneş neredeyse aynı büyüklüktedir.Yukarıdaki açıklamaya göre hangi sonucu çıkarabiliriz? Atalarımız Kurtuluş Savaşında düşmanlarla neden savaştı? Canlıların ihtiyaç duyduğu ve yararlandığı, Allah tarafından sağlanan her türlü nimet anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Hz. Davud (a.s.) hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki kelime gruplarından hangisinde sıfat yoktur? Boş bırakılan yere hangi sayı gelmelidir?one – three - ______ - seven – nine – eleven The flowers in our garden are - - - - by the gardener every day. 1 , 2 , 4 , 8 , A , B , C Yukarıda bir sayının doğal sayı çarpanları küçükten büyüğe sıralanarak verilmiştir.Buna göre C kaçtır? . .................... yaş iken eğilir.Verilen deyimini tamamlamak için hangi kelimeyi kullanmalıyız? Aşağıdakilerden hangisinin bir hacmi vardır? 1-Atıkları geri dönüşüme göndermek2-Yakıt olarak kömür kullanmak3-Çevreyi ağaçlandırmak4-Kimyasal gübre kullanmak5-Pilleri toprağa gömmekYukarıdakilerden kaç tanesi çevre kirliliğini azaltmaya yönelik yapılabilir? 7, 4, 12, 9, 27, 23, 72 Yukarıdaki sayı dizisindeki kurala göre örüntüyü bozan sayı hangisidir? barajlar​ göller akarsular köprüler binalar tüneller Yukarıdakilerden kaç tanesi beşeri unsurdur? Mekkede bulunan Kâbeyi ve etrafındaki kutsal yerleriibadet amacıyla ziyaret etmektir.Yukarıda İslamın şartlarından hangisi hakkında bilgi verilmektedir? Bütün oksijenli solunum yapan canlılarda mitokondri organeli bulunur hipotezini kuran bir bilim insanı, bakterileri incelediğinde zarlı organellerin bulunmadığını gözlemlemiştir.Buna göre bu bilim insanının bundan sonraki süreçte yapması gereken ilk iş aşağıdakilerden hangisidir? Sakın ha, yolda top ............... Cümlesinin sonuna, aşağıdaki kelimelerden hangisi gelirse anlamlı olur? Aşağıdakilerden hangisi, ilaç kullanımında yapılan hatalı davranışlardandır? I- Günlük tutmakII- ZayıflıkIII- SevimlilikIV- Kumral saçYukarıdakilerden hangileri fiziksel özelliktir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir