S:1

Bir sunu hazırlamak, metin ya da resimlere efekt vermek için kullanabileceğimiz en uygun program aşağıdakilerden hangisidir?

Bir sunu hazırlamak, metin ya da resimlere efekt vermek için kullanabileceğimiz en uygun program aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "Microsoft Office Powerpoint" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
kale sözcüğünün 4. harfi nedir?
Powered by Commentics
Ceren 2 kalem ve 1 silgiye 7 TL, Çınar 2 kalem ve deftere 9 TL, Hüseyin ise 1 deftere 5 TL ödedi. Buna göre 1 silgi kaç liradır? 07.47 de evden çıkan Oya, 2 saat 26 dakika sonra köyüne varıyor. Oya köyüne vardığında saat kaçtır? 3x = 4 ve 3y = 5 olduğuna göre 27x+y kaçtır? Bir doğal sayının yanına iki sıfır yazarsak o sayıyı kaç ile çarpmış oluruz? Sosyal bilgiler dersinin asıl amacı, yaşadığı dünyayı tanıyan, tarihini bilen, etkin ve sorumlu yurttaşlar olmaları için gerekli olan bilgi ve becerileri öğrencilere kazandırmaktır.Buna göre, aşağıdakilerden hangisi, sosyal bilgiler dersindeki kazanımlardan biri olamaz? Dünya Çocuk Hakları günü aşağıdakilerden hangisidir? İnsanlar için stressiz bir hayat mümkün değildir. Önemli olan bu sürecin sağlıklı yönetilmesidir. Stres aslında kişiye dayanıklılık eğitimi verir. Aşırı düzeyde olmayan ve kontrol edilebilen stres insanın psikolojik savunmalarını geliştirir, kişilik gücünü artırır. Onu yenmek değil, yönetmek gerekir. Aksi hâlde neden olduğu zihin ka- rışıklığı, unutkanlık, dalgınlık, uykusuzluk, aşırı yeme ve iştahsızlık beyin kimyasını etkileyerek hastalıklara neden olur.Bu metinden aşağıdakilerin hangisi çıkarılamaz? Aşağıdaki sözcüklerden hangisi kök durumundadır? 189 – 41 > N ifadesinde N ile gösterilen doğal sayı en fazla kaç olabilir ? Simyacılar için verilen;I. Değersiz metalleri altına dönüştürmeye çalışmışlardır.II. Ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışırken bir çok has talığı tedavi etmişlerdir.III. Deneme - yanılma yoluyla pek çok önemli madde leri bulmuşlardır.ifadelerden hangileri doğrudur? Zor günlerimizde nice akrabalarımız bize yüz çevirir; ama gerçek dostlarımız yanımızdadır.Cümlesiyle anlatılmak isteneni, aşağıdaki atasözlerinden hangisi karşılar? Bir çiftlikte 67 koyun, 94 tavuk vardır. Çiftlikteki hayvanların ayak sayıları toplamı kaçtır? Temsil Heyetinin ilk defa seçildiği kongre aşağıdakilerden hangisidir? Kır kelimesi hangi cümlede parçalamak, bölmek anlamında kullanılmıştır? Rusya Federasyonu, Avrupa ve Asya kıtalarındatoprakları olan bir devlettir. Yüzölçümü Türkiyenin 22 katı büyüklüğünde olmasına rağmen nüfusu sadece 2 katıdır. Yüzölçümünün yarısına yakın kısmını kutup bölgesindeki donmuş topraklar oluştururken orta kısımlarında iklim sert karasal, güneybatısında ise ılımandır. Nüfusunun % 10u tarımda çalışan ülke, dünya kereste rezervinin % 25ine sahip ve enerji kaynakları (kömür, petrol,doğal gaz) bakımından da çok zengindir.Türkiyenin kendi kaynakları dikkate alındığında, Rusyadan aşağıdakilerden hangisini ithal (dış alım) etmesi beklenir? Yüce Allahın Kuran-ı Kerimde bizlere bildirdiği, kesin olarak yapmamızı emrettiği iş ve davranışlara ............ denir.Yukarıdaki boşluğa hangi kavram gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütmeye ilişkin görev ve yetkilerinden değildir? Aşağıdakilerden hangisi kazalara yol açabilecek davranışlardan değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öneri anlamı yoktur? Aşağıdakilerden hangisi şahıs işletmelerinin özelliklerinden biridir? Aile tarihini hazırlarken aşağıdakilerden hangisini kullanmamıza gerek yoktur? Aşağıdakilerden hangisi ideal bir düzenin olabileceğini savunan düşünürlerdendir? Tabanının bir ayrıtının uzunluğu 5 cm ve yük- sekliğinin uzunluğu 9 cm olan kare dik priz- manın yüzey alanı kaç santimetrekaredir? Aşağıda verilenlerden hangisi doğal ışık kaynaklarından biri değildir? Uçak ile seyahat etmek isteyen biri, aşağıdakilerden hangisine gitmelidir? Aşağıdakilerden hangisinin araç ilk yardım çantasında bulundurulması zorunludur? Hizmete yeni açılan Ali Kuşçu Uzay Evi, uzaya ve bilime meraklı çocuklara gök bilim alanında erken yaşta eğitim imkânı sağlıyor. Alibeyköy Osmanlı Parkında bulunan bu merkez, ismini uzay alanında yaptığı araştırmalarla bilinen en ünlü gök bilimci Ali Kuşçudan alıyor. Merkezde çocuklara uzayı ve uzay araştırmalarını öğretmek için etkileşimli bir eğitim ortamı sunuluyor.Bu metin dil ve anlatımı yönünden incelendiğinde;I. Olay örgüsüne dayanmaktadır.II. Açıklamaya başvurulmuştur.III. Karşılaştırma yapılmıştır.IV. Benzetmeye yer verilmiştir.yargılarından hangisi söylenemez? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır? Aşağıdaki şehirlerin hangisinde Akdeniz iklimi görülmez? 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna göre incelenen Dilekçeye idari makam kaç içinde cevap zorundadır? Üstümüzde çayır çemenBitmeden bir dem(zaman) sürelimGözümüze kara toprakGirmeden bir dem sürelimBu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili söz zaman zarfıdır? Tom can ...................................... Jerry Aşağıdakilerden hangisi demokratik bir toplumun üyelerinden beklenenlerden değildir? Cahiliye döneminde putları reddederek tek ilah fikrini benimseyenlere ne ad verilirdi? Tarih araştırmalarına katılan bir öğrenci, önce kazılar yolu ile bir kitabenin çıkarılmasına tanık olmuş, sonra kitabenin alfabe ve dil açısından incelenmesini gözlemlemiştir.Buna göre öğrencinin;I- Arkeoloji,II- Paleografya,III- HukukIV- Filolojibilimlerinden hangilerinin çalışmalarını gözlemlediği söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed (sav.)in özellikle- rinden biri değildir? Bir ülkenin ürettiği bir malı başka bir ülkeye satmasına ............. denir.Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir? 4x + 7 cebirsel ifadesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Klark : Skydiving is a dangerous sport but I want to try it. My parents didnt let me do it last summer but Ill try it this summer because it is my dream. I think extreme sports are exciting and challenging. My buddy, Jason, is a white - water rafting expert. Last year, he helped me try it and I liked it. Then, I read a lot about dangerous sports like rafting, bungee jumping etc. Now, I am fond of themand I want to be an expert like Jason.Klark likes extreme sports because - - - - . Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir