S:1

Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir?

Aşağıdakilerden hangisi e-postanın sağladığı kolaylıklardan değildir? sorunun cevabı "Ücretlidir.Her e-postadan ücret alınır. " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
10-2=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre mecburi ilköğretim çağı, çocuğun kaç yaşına girdiği yılın öğretim yılı sonunda biter? 375 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlanmış hali nedir? Aşağıdaki cisimlerden hangisinin tüm yüzleri karesel bölgedir? 355 ve 360 sayılarında en yakın onluğa yuvarlayıp karşılaştırırsak, aralarına hangi işaret gelir? Gök sarı ( ) toprak sarı ( ) çıplak ağaçlar sarı ( )Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?  Aşağıdakilerden hangisine doğrudan bakmak göz sağlığımız zarar vermez? "Manavdan ... elma aldık." cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki sıfatlar hangisi yazılmamalıdır? Aşağıdaki ondalık kesirlerin hangisi küçüktür? Aşağıdakilerden hangisi gazelin özelliklerinden biri değildir? Kuruluş amacı ve görevleri kanunlarla belirlenmiş niteliklere sahip olan uzun süreli gruplara ne ad verilir? Aşağıdaki bayramlardan hangisi Müslümanlara ait dini bayramdır? "Ödevlerimizi günü gününe ... " sözünde noktalı olarak bırakılan yere hangi kelimeyi getirirsek tam bir cümle olur? “Allah karada ve denizde olanı da bilir. Hiçbir yaprak düşmez ki onu bilmesin” (En’am suresi, 59. ayet)Bu ayette verilen mesaj aşağıdakilerden hangisidir?  Masalını, ninnisini dinlemeden uyumayan, sokaktan eve girmeyen çocuklarımızın dünyası değişti. Kendimize ait özelliklerimiz teker teker yok olmaya, hayat pınarlarımız kurumaya başladı. Çünkü teknolojinin nimeti olan yığınla alet hayatımızdaki yerini çoktan aldı. Bilgisayar fareleri, televizyon kumandaları çocukların emziği gibi. Ne yapsak da çocuklarımızı yeniden masallarla, sokaktaki oyunlarla, doğayla buluştursak?Bu metnin konusu aşağıdakilerden hangisidir? 180 dakika kaç saattit? Aşağıdaki durumlardan hangisi yanlıştır?  Sorarım karşılık olmaz sorular         Sorarım duygular beni söyletir.        Umarım rüzgarlar büyük borular        Sesimi sizlere kadar iletir.Yukarıdaki dizelerde kaç tane ulama vardır. Yüce Allah tarafından nurdan yaratılan ve gözle görülmeyen varlıklara ………….…denir.Boş bırakılan yere ne gelmelidir?  Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerin hangisinin sesteşi yoktur? Aşağıdaki canlı gruplarından hangisi larva dönemlerinde suda, ergin dönemlerinde ise karada yaşar? Din anlayışındaki yorum farklılıkları ile ilgili aşağıdaki değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Çocukların kendi fiziksel özellikleriyle en az ilgilendikleri, aileden uzaklaşmaya başlayıp kendi sosyal ortamlarını ilk kez kurmaya çalıştıkları ve arkadaşlık ilişkileri kurarak gerçek anlamda sosyalleşmeye başladıkları dönemin yaş aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel bir yargı vardır?  Bir grup içinde yer alan bireylerden aşağıdaki davranış özelliklerinden hangisinin görülmesi doğru değildir? Aşağıdakilerden hangisi eş sesli bir kelimedir? I. SilII. GülIII. SesIV. ÇayYazılışları ve okunuşları aynı, anlamları farklı sözcüklere eş sesli (sesteş) sözcükler denir.Buna göre numaralanmış sözcüklerden hangileri eş seslilik özelliğine sahiptir? T.C. Anayasası’na göre adliye mahkemelerince verilen ve kanunun başka bir adli yargı mercine bırakmadığı karar ve hükümlerin son inceleme merci aşağıdakilerden hangisidir?  Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Engelliler Haftası ne zaman kutlanır? 60’dan başlayarak geri doğru beşer sayarsak 4. sayı kaç olur? Yoğurt     -     Para -   ÖrdekYukarıdaki kelimelerden hangisi sözlükte en başta yer alır? Yılda iki kez kılınır. İki rekâtlık bir namazdır. Vaciptir.  Namazdan sonra imam minbere çıkarak hutbeyi okur.   Yukarıda hakkında bilgi verilen namaz aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi önerme cümlesidir? Bilinçaltının güdüleyici kuvvetlerini, bunlar arasındaki çatışmaları ve bu çatışmaların davranışa etkilerini psikolojinin incelemesi gerektiğini ileri sürerek çağdaş psikolojiye katkı yapan ekol aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi ibadetle- rin insana kazandırdıkları arasında sayılamaz? Aşağıdakilerden hangisi fıkhi yorumlardandır? “Allah’ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da nasibini unutma.” (Kasas suresi 77. ayet.)Yukarıdaki ayette İslam’ın hangi özelliği ifade edilmektedir? Aşağıdakilerden hangisi oruç ibadeti yerine getirilirken özen gösterilmesi gereken durumlardan biri değildir?  I. Sürücülerin rastgele korna çalmasıII. Sanayi ve fabrikalardan çıkan rahatsız edici seslerIII. Evlerde televizyonun ve müzik aletinin sesinin fazla açılmasıYukarıdaki durumların hangileri gürültüye neden olur? Aşağıdakilerden hangisinin ilkyardım çantasında bulundurulması şart değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir