S:1

Aşağıdakilerden hangisi e-devlete giriş yapabildiğimiz resmi web sitesidir?

Aşağıdakilerden hangisi e-devlete giriş yapabildiğimiz resmi web sitesidir? sorunun cevabı "www.turkiye.gov.tr" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Yılın ilk ayı
Powered by Commentics
My brother loves ghost train, - - - - . Bir dakikada 20 cm giden bir kaplumbağa 30 dk’ da kaç metre yol gider? Aşağıdakilerden hangisi San Remo Konferansı’ndan sonra İngiliz Mandası’na bırakılan yerlerden biri değildir? Bir toplumda toplumsal yapının bütününe dokunmaksızın eskiyen, güncelliğini kaybeden, toplumun ihtiyaçlarına cevap veremeyen kurum ve kuralların düzeltilmesine ve iyileştirilmesine denir.Verilen tanım aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilir? Kısa kenarının uzunluğu 13 m, uzun kenarının uzunluğu 19 m olan dikdörtgen şeklindeki bir havuzun çevresi kaç metredir? Mustafa Kemal Atatürk Anafartalar Kahramanı ünvanını hangi savaşta almıştır ? Ergenlik döneminde görülen bedensel ve ruhsal değişiklikler bazı gençlerde hiçbir zorluk yaratmazken bazılarını derinden etkiler.Bu durumu sorunsuz geçirebilmek için aşağıdakilerden hangisini yapmak uygun değildir?  Alice : - - - -?Bill : At Ankara Secondary School. Erica : Hi, Laura. How are things?Laura : I feel terrible because Paul has had a bad accident. He has been in the hospital for three days.Erica : I am sorry to hear that! - - - -Laura : Thanks for your good wishes. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre aşağıdaki seçeneklerden hangisi yanlıştır?  Bir çiçekçi anneler gününde 35 tane gül, gülden 12 eksik karanfil satmıştır.Bu çiçekçi anneler gününde kaç tane çiçek satmıştır? Aşağıdaki seçeneklerden hangisini sıktığımızda şekil değişikliği oluşturamayız? Karayolu taşımacılığında bazı taşıtlar insan, bazı taşıtlar da yük taşır. Aşağıdakilerden hangisi yük taşımak amacıyla kullanılır? Aşağıdaki varlıklardan hangilerini karanlıkta görmemiz daha zor olur? Belli bir yere ya da noktaya göre olan yer ve tarafa........................denir." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi ödemeler dengesinde yer alan değerlerden biri değildir? “savaş” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?  ? + 7= 15Yukarıdaki işlemde verilmeyen toplanan kaçtır?  Nitel gözlem ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? “Sinmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “saklanmak” anlamında kullanılmıştır? “ Akşam geç saatlerde yatmamalısınız (  )  Çünkü  sağlam kafa sağlam vücutta bulunur” cümlesinde (  ) yerine hangi noktalama işareti gelmelidir?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem ilişkisi ötekilerden farklıdır?     insan vücudunda iki tane olmayan organ hangisidir ?  Aşağıda verilen bilgilerden doğru olanların başına  “D”, yanlış olanlara ise “Y” harfi koyunuz. (    ) Nüfus cüzdanlarından aile büyüklerimizin iş hayatlarıyla ilgili bilgi edinebiliriz.(    ) Türk kahvesi millî kültürümüzün bir ögesidir.(    ) Geçmişte oynanan oyunlardan bazıları günümüzde de oynanmaktadır.(    ) Aile üyelerimizi ve akrabalarımızı soyağacı çizerek gösterebiliriz.(    ) Düğünler geçmişten günümüze hep aynı şekilde yapılmıştır. Bir aile, tonu 400 TL olan kö­mürden 1 yıl boyunca 1 ton 150 kg harcamıştır.Bu ailenin yıllık kömür mali­yeti kaç TL dir?  Peygabber efendimiz hangi şehirden, hangi şehre kaç yılında hicret etmiştir?  Aşağıdakilerden hangisi özel isim değildir?  Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ünsüz yumuşamasına örnek yoktur? 1924 sayısı aşağıdaki sayılardan hangisine bölünebilir? Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal! Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helâl.M.Akif ERSOYŞair yukarıdaki mısralarında hangi değerden bahsetmektedir? “Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler O’na döndürülür. Öyle ise O’na kulluk et ve O’na tevekkül et. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hud suresi, 123.  ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? Atatürk, milli kültürümüzün, milli bilincimizin oluşması için birçokçalışmalar yapmıştır.Aşağıdakilerden hangisi bu çalışmalardan birisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı ifade vardır? Amacı, “Konuşmanın kesintiye uğratılmadankurallarına uygun olarak yapılması” olarak tanımlanankonuşma yöntem ve tekniği aşağıdakilerden hangisidir? Prokaryot bir canlı aşağıdaki olaylardan hangisini gerçekleştiremez? Dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarı 13 m, uzun kenarı 28 m ise çevresi kaç metredir? Hangi cümlede ünlem kullanılmaz? Aşağıdakilerden hangisi ortak kültürel eserlerimiz arasında yer almaz?      İlk vahiy 610 yılında peygamberimiz 40 yaşındayken geldi. Peygamberimize gelen ilk vahiy ve vahyin geldiği yer hangi seçenekte  doğru verilmiştir? Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?  Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir