S:1

Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninovada oluşturan Asurlular, Mezopotamyadaki bütün kitapları kütüphanede toplamıştır
Asurluların bu faaliyeti, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır?

Dünyanın ilk kütüphanesini Başkent Ninovada oluşturan Asurlular, Mezopotamyadaki bütün kitapları kütüphanede toplamıştırAsurluların bu faaliyeti, aşağıdakilerden hangisine katkı sağlamıştır? sorunun cevabı "Bilgi birikiminin korunmasına " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
2x2=?
Powered by Commentics
Osmanlı imparatorluğu I. Dünya Savaşı öncesi Kuzey Afrikada kaptırdığı son toprak parçası ve ilgili devlet aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Hz. Peygamberin sütannesi Halimeyi yıllar sonra bile: Anne diyerek karşılaması, amcasının hanımı Fatıma vefat ettiğinde ona annesi ölmüş gibi üzülmesi Peygamberimizin hangi özelliğini gösterir? Aşağıdakilerden hangisi çocuğun evdeki görevlerinden biridir? 15 dakikada 75 cm yol giden bir böcek, 1 saatte kaç metre yol gider? İlk psikolojik roman kime aittir? Aşağıdakilerden hangisi deride vücut sıcaklığının sabit kalmasına yardımcı olan yapılardan değildir? Atatürkün kız kardeşinin adı nedir? Aşağıdakilerden hangisi Ramazan ayı için kullanılan kavramlardan biri değildir? Amellerin en faziletlisi Allah için ..................... ve Allah için buğzetmektir. (Ebu Davud, Sünnet, 2.) Yukarıdaki hadisin doğru bir şekilde tamamlanabilmesi için boşluğa aşağıdaki ifadelerden hangisi yazılmalıdır? İslam öncesi Arap YarımadasındaToplum köleler ve hürler olmak üzere iki gruba ayrılırdı.• Putperestlik, Hristiyanlık ve Musevilik gibidinler bulunmaktaydı•Kabileler hâlinde yaşayan Araplarda, kabileler arası kan davaları görülürdü.Bu bilgilere göre İslam öncesi Arap toplumundaI.Sosyal dayanışmaII.İnanç farklılıklarıIII.Toplumsal sınıflaşmadurumlarından hangilerinin varlığından söz edilebilir? Sivas Kongresi ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ? Tırtıl artık aç değildi. Cümlesinde altı çizili kelimenin zıt anlamlısı hangi cümlede kullanılmıştır? ÇOCUKLARIM VE BEN Güneşli bir ilkbahar günüydü. Çocuklarımı da alıp dışarı çıktım. Çocuklar yanlarına toplarını da almak istediler. Bütün erkek çocuklar gibi bizim çocuklarda top oynamayı seviyorlardı. Onları kırmak istemedim. Top oynayabilecekleri genişçe bir yere geldik. Ben bir bankta oturup onları izlemeye başladım. İki kardeş top oynamaya başladılar. Topun peşinden koşmayı ne kadar da seviyorlar. Gözleri toptan başka hiçbir şeyi görmüyordu. O kadar mutlu ve neşeliydiler ki, insanın çocuk olup onlara katılası geliyordu. Daha fazla dayanamadım. Bende topa bir iki kez vurdum. Amacım yanlarında olduğumu hissetmelerini sağlamaktı. Çocuklarda bundan çok memnun oldular. Beni de oyuna katmak istediler. Aman Allahım ne kadar da güzel bir gündü. Bunu sık sık tekrarlamalıyım. Erkek çocuklar ne severlermiş? Makale türü ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki dizelerde altı çizili sözcüklerden hangisi zamir değildir? Bil- fiilinin gereklilik kipi 2. tekil şahıs çekimi aşağıdakilerden hangisidir? Bohr atom modelinin,I. Elektron dairesel yörüngelerde hareket eder.II. Uyarılmış atom temel hale geçerken foton yayar.III. Her bir elektronun belirli bir ortalama potansiyel enerjisi vardır.varsayımlarından hangileri daha sonra çürütülmüştür? Ütü, fırın ve elektrik sobası gibi araçlar aşağıda verilen elektrik kaynaklarından hangisiyle çalışır? 7 ile 10 arasındaki bir sayıya 10 ekleniyor.Elde edilen sayı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Binlerce yıl toprak altında kalmış canlı kalıntılardan oluşan ve fosil yakıtlar adı verilen enerji kaynakları- mızın belli başlıları - - - - , - - - - ve - - - - dır. Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangisi yazılmalıdır? Aşağıdakilerden hangisinin yazımı doğrudur? Aşağıdaki varlıklardan hangisinin hareket etmek için dışarıdan bir güce ihtiyacı yoktur? Gazelin konu bakımından benzerine, sözlü edebiyatta - - - -, halk edebiyatında ise - - - - denir.Bu cümlede boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdaki kelimelerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi genelden özele doğru sıralanmıştır. Aşağıdaki elektrikli araçların hangisi soğutma amacıyla kullanılır? Hz. Muhammede Nur Dağında ilk vahyin geldiği mağara, aşağıdakilerden hangisidir? "Trafikte araçta bulunmayan, karayolunda hareketsiz veya hareketli halde olan insanlara........ denir." cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Karluklar hangi devlet tarafından yıkılmıştır? "O benimdir, o benim milletimindir ancak." mısrasında "o" kelimesi ne tür zamirdir? Max Webere göre, kaynağını yazılı hukuk kurallarından aldığı ve bu kuralların yönetilenleri olduğu gibi yönetenleri de bağladığı otorite biçimi aşağıdakilerden hangisidir? I. Metin ve zihniyet II. Yapı (olay örgüsü, kişiler, mekân, zaman) III. Tema IV. Düzyazı V. Anlama ve yorumlama Yukarıdakilerden hangisi anlatmaya bağlı metinleri inceleme yöntemi içerisinde yer almaz? Bilimsel bir araştırma yapan Yağız, ansiklopedi ve dergilerden faydalanmıştır. Ayrıca internet sayesinde de birçok yeni bilgiye ulaşmıştır.Yağızın, bu çalışmaları yaptığı bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir? Türkiyenin hem ihracatında hem de ithalatında birinci sırada yer alan ülke aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ulama yoktur? 1- Doğu Cephesinde Kazım Karabekir komutasındaki ordu Ermenileri mağlup etmiştir.2- Ermeniler, Sevr Antlaşmasının geçersiz olduğunu imzaladıkları antlaşmayla kabul etmişlerdir.3- Doğu Cephesinde elde edilen başarıdan sonra ordunun bir kısmı Batı Cephesine kaydırılmıştır.verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Aşağıdaki davranışlardan hangisi demokrasiye uygun düşmez? Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre en sonda yer alır? Osmanlı Devletinde, aşağıdaki kanunlardan hangisiyle Yeniçeri Ocağının temeli atılmıştır? Kaynağını çalışanların sahip olduğu değer ve inançlardan alan güce ne ad verilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir