S:1

İstediğimiz konumda klasör oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamalıyız?

İstediğimiz konumda klasör oluşturmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisini uygulamalıyız? sorunun cevabı "Sağ tuş / Yeni / Klasör    " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Atatürk kaç yılında doğmuştur?
Powered by Commentics
Tanesi 5 TL’den 6 tane kavun aldım. Manava 50 TL verdim. Ne kadar para üstü alırım? 50901 + 10979 = ?  İşleminin sonucu nedir? 1739 sayılı milli eğitim temel kanununa göre, Milli Eğitim Bakanlığına tahsisli Hazine mülkiyetindeki taşınmazların tahsislerini kaldırmaya ve satışına aşağıdakilerden hangisi yetkilidir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanılmasından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?   Aşağıdakilerin hangisi konuşma adabına uygun değildir? Aşağıdakilerden hangisi, 657 sayılı Kanuna göre, memurların derece yükselmesi için aranan koşullar içinde yer almaz? Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  Çocuk Haklarına Dair Sözleşmede aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  Anneler Günü ne zaman kutlanır? İcatlar niçin yapılır? Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki resmî eğitim kurumlarında alanlar itibarıyla bulunması gereken öğretmen sayısını gösteren işleme ne ad verilir? Memlûkler, Osmanlı padişahı II.Bayezid’in kardeşi Cem Sultan ile yaptığı taht kavgasında, kardeşlerden hangisini desteklemişlerdir?  I. Simyacılar değersiz metalleri altına çevirmeye çalışmışlardır.II. Simya ile uğraşanlara alşimist denir.III. Simyacılar ölümsüzlük iksirini bulmaya çalışmışlardır.IV. Simya sistemli bir şekilde ilerler.verilen ifadelerden hangileri doğrudur?   Ürünlerin tüketiciye sunulmak üzere ilgili mağazalara götürülmesidir.  Toplumun ihtiyacı olan ürünleri sağlamak üzere yapılan çalışmadır. Ürünün satın alınması ve kullanılması işlemidir.Yukarıda verilen tanımlar sırasıyla hangisine aittir?    A: How often do you go shopping? B: ............ Hazırlanan bir şekilde, baş kısma “Kavimler Göçü” yazılmış; olayın nedenleri şeklin üst, sonuçları ise alt tarafına yerleştirilmiştir. Bu şeklin en önemli özelliği, bir problemi ortaya çıkaran nedenlerin ve ona bağlı diğer alt nedenlerin bütün hâlinde görülmesini sağlamasıdır.Yukarıda bahsedilen şekil aşağıdakilerden hangisine işaret etmektedir?  "Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen (ağırlık ve azametlinle) ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin."(İsra Süresi37.Ayet )Yukarıda verilen ayeti kerime’de aşağıdaki güzel davranışlardan hangisi söylenebilir? Hangi sözcüğün hece sayısı daha azdır? Niğde Çevre ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamayagöre Dünya’da sadece Bolkar DağlarındakiKaragöl’de yaşayan Toros kurbağalarının soyunungöle atılan sazan balıkları yüzünden tehlike altınagirdiği belirtilmiştir. Avrupa Yaban Hayatı ve YaşamaOrtamlarının Korunması Sözleşmesi kapsamında korumaaltına alınan Toros kurbağalarının larvalarının göleatılan sazan balıklarınca yenmesiyle popülasyon 6-7yıl içinde yüzde 60-70 azalmıştır.Yukarıda verilen bilgiden çıkarılabilecek en genel yorumaşağıdakilerden hangisidir? 4 sayısının 4 fazlası kaçtır? ‘ Ona bu haberi evini bilen birisi götürmeli.’ cümlesinde aşağıdaki zamir çeşitlerinden hangisi yoktur?  I. Okul ve kurumları bitirenlere, bitirdikleri programın özelliğine göre diploma verilir.II. Mesleki eğitim merkezi öğrencilerinin diploma alabilmeleri için Millî Eğitim Bakanlığınca belirlenen fark derslerini tamamlaması zorunludur.III.  İlköğretime dayalı dört yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsar.1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre ortaöğretimin kapsamıyla ilgili yukarıdakilerden hangileri doğrudur?  Birler basamağı 3, yüzler basamağında 8 vardır. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındaki rakamdan 4 fazladır. Buna göre ben hangi doğal sayıyım? Türkiye Cumhuriyeti’nde;I. AnayasaII. TBMMIII. Türk lirası verilenlerden hangileri bağımsızlık sembollerindendir?  1246 sayısının yarısının 356 eksiği olan sayı kaçtır? I. Anayasa Mahkemesi Başkan ve üyeleriII. Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Başkan ve üyeleriIII. Devlet Denetleme Kurulu Başkan ve üyeleriIV. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkan ve üyeleriV. Yükseköğretim Kurulu Başkan ve üyeleriYukarıdakilerden hangileri görevleriyle ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan sıfatıyla Anayasa Mahkemesinde yargılanır?  Katı-katı karışımlarını birbirinden ayırmak için verilen yöntemlerden hangisi kullanılamaz? 45 sayısının onlar basamağının basamak değeri kaçtır? Para icat edilmeden önce üretilen ürünlerin değiştirilmesi ile yapılan alışverişe ne ad verilir ? Aşağıdakilerden hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır? Benzetme amacı gütmeden bir sözcüğü başka bir sözcük yerine kullanma sanatına “mecazımürsel” denir.Buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mecazımürsel” vardır? Aşağıdaki öğretmen özelliklerinden hangisi çağdaş sınıf yönetimi anlayışına uygun değildir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kaynaştırma harflerinin tümü kullanılmıştır? Buruğ’ı daha önce de uyarmıştCümlesinde hangi sözcüğün yazımı yanlıştır? “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.”Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek bu sözlerle dua eden bir kimse aşağıdaki inançlardan hangisine sahiptir? (I) Günümüzde karşılaştığımız birçok şey genleri değiştirilmiş bitki veya bakterilerden geliyor olabilir. (II) Hızla büyüyen somon balıkları, aşı üreten muzlar, karanlıkta parlayan kediler genleri değiştirilen canlılardan yalnızca birkaçı. (III) Şimdiye kadar canlıların genellikle bir veya iki geni değiştiriliyordu. (IV) Artık, bazı bilim insanları amaçlarına ulaşmak için büyük genetik değişimler yapmaya çalışıyor. (V) Yosunları otomobillere yakıt üretecek hâle getirmek gibi...Bu metinde numaralanmış cümlelerin hangilerinde örneklemeye başvurulmuştur? Sıcaklıkları farklı maddeler birbirine temas ettiğinde aralarında ..................olur. Cümlesinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? 33+35+37+39+41 = ? işleminin sonucu kaçtır? Some people believe that young children should listen to classical music. They think it can change a child’s brain and make the child clever. They call this ‘the Mozart effect’.This idea became very popular in the 1990s. Governments and universities spent a lot of money over the next twenty years to test if it is true. The research shows that it is not. Listening to Mozart does not have a permanent effect on your brain.However, research shows that listening to music can help children learn. Mike Edwards teaches eight-year-olds. He works in a special school for children with behaviour problems. He is not a music teacher, but in his classroom there is always music.‘I play the music at the beginning of the lesson,’ Mike says, ‘and it really works!’Mike’s students are sometimes difficult to control. ‘They’re not stupid or lazy,’ he says, ‘but they’re sometimes noisy and rude and you have to be very patient.’ The music is calm and quiet. It helps the children to feel calm and quiet too. Then they can learn better.‘I don’t think music changes a child’s brain or personality, but it helps them to concentrate so they can be more creative. They enjoy coming to class and it makes my job easier because they’re more polite and hard-working.’So does Mozart make you a better student? Maybe. But Mike’s students are listening to the blues!  Which of the following statements are TRUE based on the text?  Dün öğleden sonra çıktım evden. Önce yürümeyi düşündüm yol boyu. Biraz yürüdükten sonra durakta gördüğüm sapsarı otobüsün sarılığına mı kandım yoksa tenhalığına mı bilmiyorum, kendimi otobüsün içinde buldum. Arka koltukların birinde uyuyakalmışım. Şoförün uyandırmasıyla otobüsten inip yine yürümeye başladım. Sanki otobüse hiç binmemişim, rüyalara hiç dalmamışım da başladığım yürüyüşü devam ettiriyormuşum gibi hesapsızca yürümeye devam ettim.Bu sözleri söyleyen kişiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir