S:1

Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.
Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır?

Hayatta, yapabildiğim sürece resimle uğraşmaya çalışacağım. Bunu da çok keyif aldığım için yapıyorum. Resim yapmak ikinci bir yaşam alanı doğuruyor bana. İnanın bu yaşam alanı gördüğüm, bildiğim her şeyden çok daha hayat dolu benim için.Bu metin aşağıdaki sorulardan hangisine ce- vap vermek amacıyla yazılmıştır? sorunun cevabı "Resimle uğraşmak sizin için ne ifade ediyor?" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Bu betonarme bina, mahallenin eski dokusunu oluşturan ahşap evlerden birinin yanması veya yıkılmasının ardından yapılmış olmalı.Bu cümlede aşağıdaki anlam özelliklerinden hangisi vardır? Ani Harabeleri hangi şehrimizdedir? Parka gidemedi .................dışarıda kar yağıyordu.Cümlesinde sebep-sonuç ilişkisi katmak için boş bırakılan yere hangisi gelmelidir? I. Tuz oranıII. SıcaklıkIII. Yağış miktarıIV. Işık miktarıV. Suyun derinliğiVerilenlerden hangileri su ekosisteminde canlı çeşitliliğini belirleyen faktörlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi maddenin ölçülebilir özelliklerindendir? Marmara Bölgesi yurdumuzun neresindedir? ''Yorgun olduğum için beni yenebildin.'' cümlesinde sebep sonuç ilişkisini gösteren kelime hangisidir? İki zilden biri 8 dakikada bir, diğeri 18 dakikada bir çalmaktadır. Buna göre iki zil birlikte çaldıktan kaç dakika sonra tekrar birlikte çalar? Mustafa Kemal kendisine verilen yetkiyi kullanarak 7-8 Ağustos 1921de Milli Yükümlülükler anlamında aşağıdakilerden hangisini yayınlatmıştır? Dondurulmuş besinlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki rakamlardan hangisi çift sayıların birler basamağında yer alamaz? Güneş batmak üzereydi. Aynalı Kahvede sıcak, kırmızı, dumanlı birer bardak çay içip orayı ko- nuştuk. Biz konuşurken mahallenin sevimli köpeği sürekli etrafımızda dönüyordu.Bu metindeki altı çizili söz grubu hikâyenin hangi ögesini bildirmektedir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır? Aşağıdakilerden hangisi Edisonun buluşudur? 3 saat 30 dakika, kaç dakika eder? Sıcaklığı fazla olan maddeden sıcaklığı az olan maddeye doğru akan enerjiye ............... denir. Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Günde 24 litre süt veren bir ineğini sütü 3 eşit kovaya dolduruluyor. Bir kova süt kaç litredir? Ayşe her zaman tasarruf yapar.Ayşenin her zaman tasarruf yapmasının nedeni nedir? İslam toplumsal barışın ve huzurun yerleşmesine büyük önem vermiştir. Âlimlerde İslamın bu amacına uygun davranmışlar ve bunları sözleri ile dile getirerek içinde bulundukları toplumda barış ve kardeşliğin yerleşmesine çalışmışlardır.Buna göre aşağıdaki sözlerin hangisi bu konuya örnek verilemez? Aşağıdakilerden hangisinde doğal, işlenmiş ve yapay maddeler doğru örneklendirilmiştir? DOĞAL İŞLENMİŞ YAPAY A) Ekmek Ağaç Un B) Ağaç Salça Plastik masa C) Zeytinyağı Su Ekmek D) Plastik masa Ekmek Su Mondros Ateşkes Antlaşmasının ardından bazı devletler ülkemizi işgal etmeye başladılar. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 24 sayısının katlarının kaç tanesi iki basamaklıdır? 274 sayısının en yakın yüzlüğe yuvarlayıp, 25 eklersek hangi sayıyı elde ederiz? Gördün mü, o hesap ve ceza gününü yalanlayanı!İşte o, yetimi itip kakan, yoksula yedirmeyiözendirmeyen kimsedir. Yazıklar olsun o namazkılanlara ki, onlar namazlarını ciddiye almazlar.Onlar (namazlarıyla) gösteriş yaparlar. Ufacık biryardıma bile engel olurlar.Meali verilen ayetler hangi sureye aittir? 3 onluk 2 birlikten oluşan sayının 5 katının 6 eksiği kaçtır? Sanayi devrimi sömürgeciliği hızlandırmıştır. 1. Dünya savaşı da bir sömürge paylaşım savaşıdır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi arasında neden – sonuç ilişkisi yoktur? Aşağıdakilerden hangisi birlikte yaşam kültürüne sahip bireylerin davranışlarından birisidir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adın yerine kullanılan birden çok kelime vardır? Bir dikdörtgenin eni 3 m 42 cm, boyu 5 m 45 cm‘ dir. Dikdörtgenin boyu eninden ne kadar uzundur? Bize zor bir durumda yardım eden kişiye ne deriz? Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmemiştir? Aşağıdaki anlatımlarda hangisinde deyimden yararlanılmıştır? Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin kökü fiil köküdür? Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlük sıralamasında son sırada yer alır? Aşağıdaki doğal sayıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? 296 , 335 , 185 , 283 , 330 Fakirlere yardım etmeliyiz. cümlesinde altı çizili kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisi gelebilir? Ülkemizde en fazla can ve mal kaybına ne­den olan doğal afet hangisidir? Aşağıdaki tümcelerin hangisi bilimsel bir ifadedir? Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyan kilisesinin kabul ettiği İnciller arasında yer almaz? Aşağıdakilerden hangisi Hz. Peygamberin (s.a.v.) ibadet anlayışına uygun değildir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir