S:1

I was at the theatre with my friends - - - -.

I was at the theatre with my friends - - - -. sorunun cevabı "yesterday" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
1+2+3=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Görme olayının gerçekleşmesi için aşağıdakilerden hangisi gereklidir? Peygamberimizin vefatından sonra ölen evladının ismi nedir? Aşağıdakilerden hangisi üretim olarak değerlendirilebilecek bir ekonomik faaliyettir? Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde Hz. Muhammed’in (s.a.v.) doğum yeri ve tarihi doğru olarak verilmiştir? Tarihte tek tanrılı dine inanan ilk uygarlık hangisidir? Malazgirt savaşı hangi tarihde olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kent toplumsal yapısının özelliklerinden değildir? Peygamberlik ilk defa Hz. Muhammed (sav.) ile başlamadı. Ondan önce de peygamberler gelip geçmiştir. O, peygamber olduğunu söylemekle asla insan üstü bir güce kavuştuğunu da iddia etmemiştir. O, ancak kendisine vahyedilen kitabı aktarmakla ve ona uygun yaşamakla yükümlü bir insandı.Aşağıdakilerden hangisi bu paragrafta anlatı- lanlar ile bağdaştırılmaz? Kelime-i Şehadetin doğru yazılışı hangi seçenekte verilmiştir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdakilerden hangisi sünnet bir namazdır? “Nurten Öğretmen, fen dersinde öğrencilere denizde yaşayan canlıların özelliklerini açıklar. Daha sonra dersinin devamında öğrencilerini çeşitli deniz canlılarının bulunduğu dev akvaryuma götürür. Öğrencilerinden 4 ya da 6 kişilik gruplar oluşturmalarını ister. Önce her grubun kendi içinde akvaryumdaki canlıların benzer ve farklı özelliklerine ilişkin fikir alışverişinde bulunmalarını ve daha sonra grupların belirledikleri özellikleri tüm sınıfa sunmalarını ister.”Aşağıdakilerden hangisi Nurten Öğretmen’in dersini işlerken kullandığı öğretme yollarından biri değildir? Aşağıda verilen faaliyetlerin hangi- sinde ATP üretimi gerçekleştiğin-den ekzergonik bir tepkimedir? Hz. Muhammed (SAV), annesinin vefatından sonra aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmaya başlamıştır? I)   SoruII)  GensoruIII) Meclis araştırmasıIV) Meclis soruşturmasıV) Genel görüşmeMeclisin bilgi edinme ve denetim yollarından hangilerinde, Meclis çalışmasını bir komisyon vasıtasıyla yürütür? Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş sesli bir kelimedir? Öğle ekmek, patates yemeği, cacık ve pasta yiyen bir öğrenci aşağıda verilenlerden hangisini en fazla oranda almıştır? Sözlü Tarih çalışmasında aşağıdakilerden hangisine gerek yoktur?  Aşağıdakilerden hangisinin şehir içindeki araçlarda kullanılması yasaktır?  Yönetimin beş temel işlevi vardır buna göre aşağıdaki seçeneklerden hangisinde bu işlevler doğru olarak (bir arada ) verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi ahirette kul hakkı ile karşılaşacağımız bir durumdur. Aşağıdakilerden hangisi Muharrem ayı ile ilgili bir kavramdır? Matbaa-ı Amire adı verilen ilk devlet matbaası hangi padişah döneminde kurulmuştur? Selma 9 yaşındadır. Ablası Selma’dan 6 yaş büyüktür. Selma’nın ablası kaç yaşındadır? “Birler bölüğündeki sayı 893 , binler bölüğündeki sayı 415 ise bu doğal sayı aşağıdakilerden hangisidir?            ‘’ma….na ‘’ sözcüğünde yazılmamış hece aşağıdakilerden hangisidir? "On dokuz" hangisidir? Gümrü Antlaşması ile TBMM Hükümetini tanıyan devlet, aşağıdakilerden hangisidir? Hangi hayvan karada yaşar?  Servetifünun Dönemi şairlerinden İsmail Safa’nın oğlu olan sanatçı 1889’da İstanbul’da doğmuştur. İki ya-şında yetim kalması, çocukluk yıllarında ortaya çıkan kemik veremi ve yoksulluk sebebiyle Vefa İdadisindeki eğitimini yarıda bırakmak zorunda kalmıştır. Önemli eserlerinden birisi ‘‘Dokuzuncu Hariciye Koğuşu’’dur.Bu metnin alındığı yazı türü ve metinde bahsedilen yazarın ismi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? “Kuşlarla kelebeklerle ağaçlarla bulutlarla dost oldum.” Cümlesinde kaç tane virgül kullanılmalıdır? 1. ilginç2.ilgilendirmek3.ilgilenmekNumaralanmış kelimelerin sözlükteki sıralaması aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisinin kara yollarında geceleri seyrederken yapılması yasaktır? “Belli ki babam bu sabah tersinden kalkmış.”Yukarıdaki cümleye göre, babası için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? akrep – atmaca – ayı – arı  kelimelerini sözlük sırasına göre sıraladığımızda baştan 3. kelime hangisi olur? Kayaçların ufalanmasında ve ayrışmasında aşağı-dakilerden hangisinin etkili olduğu söylenemez? Kurtuluş Savaşı’nın sebebi Mondros Ateşkes Antlaşması’ndan sonra yurdumuzun işgal edilmeye başlanmasıdır.Bu bilgiye göre Mondros Ateşkes Antlaşması hangi savaş sonunda imzalanmıştır? Doktor teyzeme 3 haftalık ilaç tedavisi başladı. Teyzem hızlı iyileştiği için ilacını 2 gün önce kesti. Teyzem kaç gün tedavi görmüştür? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?  Mevsimlerin oluşma nedeni aşağıdakilerden hangisi olamaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir