Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Sivas Kongresinden sonra halkın Millî Mücadeleye desteğini sağlamak için, 14 Eylül 1919da çıkarılmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Sivas Kongresinden sonra halkın Millî Mücadeleye desteğini sağlamak için, 14 Eylül 1919da çıkarılmaya başlayan gazete aşağıdakilerden hangisidir? sorunun cevabı "İradeimilliye" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

Ekonomik faaliyetlerin çeşitlenmesi üzerinde aşağıdaki gelişmelerden hangisi diğerlerine göre daha azetkili olmuştur? Edebî ve öğretici metinler birbirlerinden farklı özellikler göstermektedir.Buna göre aşağıdakilerin hangisinde edebî ve öğretici metinlerin özellikleriyle ilgili yanlış bilgi verilmiştir? a, b ve c gerçek sayıları içina . b = 15a . c = 243a + 2b - c =19 olduğuna göre a’nın alabileceği en küçük değer kaçtır? Aşağıda verilen ifadeler doğru ise başına ‘‘D’’, yanlış ise ‘‘Y’’ yazınız. (....) Mikroskobik canlılar büyüteç ile görülebilir.(....) Bakteriler en basit mikroskobik canlılardır.(....) Vücudumuzda sadece zararlı mikroskobik canlılar bulunur.(....) Sütün yoğurda dönüşmesini sağlayan mikroskobik canlılar faydalı bakterilerdir. Yeryüzünde inşa edilen ilk mabet (ibadet yeri) hangisidir?  (1) Bugüne kadar annemi hiç böyle mutlu görmemiştim. (2) Annem, yüzümüzü hem ağlayarak hem gülerek öpmemişti hiç. (3) Bize yüzlerce kez teşekkür etti.(4) Babama telefonla haber verirken sevinçten ağladı.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilişkisi vardır? İtilaf Devletleri, Lozan Barış Konferansı’na TBMM Hükûmeti ile birlikte Osmanlı Hükûmetini de çağırdılar. Böylece Türk tarafını ikiye bölerek zayıf düşürmek ve kendi çıkarlarını daha kolay elde etmek düşüncesinde idiler. İtilaf Devletleri’nin bu tutumu, Osmanlı Hükûmetinin de konferansa katılmaya istekli oluşu TBMM Hükûmetini harekete geçirdi. İtilaf Devletleri’nin oyununa gelmemek için TBMM Hükûmeti 1 Kasım 1922’de saltanatı kaldırdı.Aşağıdakilerden hangisi TBMM Hükûmetinin İtilaf Devletleri’ne karşı izlediği bu politikanın sonucu olamaz? Dini bayramlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılan davranışlardan değildir? “Ot ve yem dolu bir binadan sadece iki güzel tay vardı.”Yukarıdaki cümlenin kaç sözcüğünde büyük ünlü uyumu aranmaz? “On sekiz” şeklinde okunan sayı aşağıdakilerden hangisidir? Deprem anında sınıftaysak “hayat üçgeni” oluşturmamız önemlidir. Hangi durumda bu üçgeni oluşura biliriz? Öndeki araç yol kenarına park etmeye çalışırken arkadan gelen diğer aracın onu beklemesi durumu, trafikte aşağıdaki değerlerden hangisine sahip olunduğunu gösterir?