Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
Yaratılan ilk insan, insanlığın atası ve ilk peygamber kimdir?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
Yaratılan ilk insan, insanlığın atası ve ilk peygamber kimdir? sorunun cevabı "Hz. Adem   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

 Akıl ve irade sahibi olan insan; düşünce, söz ve dav- ranışlarında özgür bir varlıktır. İnsan, bu özgür iradesi ve aklı sayesinde iyiyi kötüden, doğruyu da yanlıştan ayırt edebilir. İnsanın iradesi denildiğinde genel olarak en az iki seçenekten birini tercih etme gücü anlaşılır. İnsan yaratılış bakımından diğer varlıklardan farklıdır. Özellikle tercih hakkı onu diğer varlıklardan ayırır. Bundan dolayı özgür iradesiyle seçim yapabilen insan yaptıklarından sorumlu tutulmuştur.Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir? This is the first time I have - - - - been to the United States. Aşağıdaki anlatımlardan hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi fosilleşemez? Aşağıdaki ifadelerden hangisi küme belirtir. Empati kavramı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak açıklanmıştır? -Selimiye Camii  - Kırkpınar güreşleri   - Ali Paşa Çarşısı Yukarıda verilen kültürel değerler aşağıdaki illerimizden hangisine aittir?  Avrupa’da varlık göstermiş Türk devletleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?  İnsanı insan yapan ayırt edici özellik aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdakilerden hangisi sebep-sonuç ilişkisi kurmaz? Aşağıdakilerden hangisi çevre temizliğiyle ilgili değildir? Dönencelerin 300 45'ı enlemlerinden geçmesi için aşağıdaki durumlardan hangisinin gerçekleşmesi gerekir?