S:1

Peygamberimiz ve sahabelerin Mekkeden Medineye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir
Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

Peygamberimiz ve sahabelerin Mekkeden Medineye göç etmeleri olayına ........................ adı verilir Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? sorunun cevabı "Hicret      " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
Dünyanın uydusu hangisidir?
Powered by Commentics
Kardeşler birbirine sevgi saygı gösterirse aşağıdakilerden hangisi olmaz? I. Orta lamel oluşumuII. BoğumlanmaIII. İğ ipliği oluşumuIV. DNA eşlenmesiV. Sentrozom eşlenmesiYukarıdakilerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde gerçekleşen hücre döngüsündeki farklılıklardandır? Aşağıdakilerden hangisi İmanın şartlarından değildir? Aşağıda verilenlerden hangisi bir mıknatıs çeşidi değildir? Dünyada belirli alanlar çok yağış almaktadır. Aşağıdaki yerlerden hangisi çok yağışlı yerlerdendir ? Dikdörtgen şeklindeki tarlanın kısa kenarı 13 m, uzun kenarı 28 m ise çevresi kaç metredir? 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye göre,aşağıda yer alan özel öğretim kurumunun hangisi açılmasına izin vermek ve bunları denetleme görevi Milli Eğitim Müdürlüğünün kapsamına girmez? Aşağıdakilerden hangisi, yolcuların kurallara uygun dav­ranışlarındandır? 225 sayısının kaç tane asal çarpanı vardır? Aşağıdakilerden hangisi kazazedenin taşınmasında uyulması gereken genel kurallardandır? 0,15dm, 150mm ve 1,5 m uzunluklarını küçükten büyüğe sıralanmış hali hangisidir? İslam dininin ibadet alanıyla ilgili ortaya çıkan problemlere belli bir yönteme dayalı olarak çözümler üreten mezheplerdir.Bu bilgi aşağıdaki yorum biçimlerinden hangisi ile ilgilidir? Brüt kütlesi 750 gr olan bir sürahinin darası 350 gr olduğuna göre net kütlesi kaç gramdır? Aşağıdaki cümlelerden hangisinde farklı anlamlara gelen kelimelerden biri (eş sesli) kullanılmıştır? Aşağıdaki ifadeleri Doğru (D) veya Yanlış (Y) ile doldurunuz.( ) Bir devrede ampul sayısının artması parlaklığı etkilemez.( ) Balıklar akciğer solunumu yapar.( ) Çiçek bitkinin üreme organıdır.( ) Bütün bitkilerin çiçekleri vardır.( ) Kelebek omurgalı bir canlıdır. 2 - 5 - 10 - 17 - 26 - ? - 50Yukarıdaki sayı dizisi belli bir kurala göre dizilmişlerdir. Bu kurala göre ? yerine hangi sayı gelmelidir? Aşağıdakilerden hangisinde Göktürk Dönemiyle ilgili bilgi yanlışı yapılmıştır? Lenf dolaşımı ile ilgili olarak aşağıda verilen açıklamalardan hangisi yanlıştır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır? Yasin akşam saat 22.00de uyudu. Ertesi gün saat 07.00de uyandığına göre, Yasin kaç saat uyumuş oldu? I. Sakkaroz: Çay şekeriII. Fruktoz: Meyve şekeriIII. Laktoz: Süt şekeriYukarıda bazı karbonhidratların halk arasındaki yaygın isimleri verilmiştir. Buna göre hangileri doğrudur? Dünyaya gelen her insan fıtrat üzere (inanma duygusuyla) doğar.Bu hadiste insanla ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır? I have got two daughters. - - - - names are Tuba and Kübra. Bir baba 75 lirayı 3 çocuğuna eşit olarak paylaştırıyor. Bir çocuğa kaç lira para düşer? Türkiyenin üzerinde bulunduğu kıtalar hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdaki ifadelerden hangisi bir atasözü değildir? 1m+5m+45m =İşleminin sonucu kaçtır? Bir dağ yamacı boyunca yükseldikçe ve Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe bitki topluluklarının kuşaklar halinde farklılık gösterdiği görülmektedir.Bu durum bitki örtüsünün dağılışına etki eden faktörlerden hangisine örnek olarak gösterilebilir? Hacerü'l Esved'in kelime anlamı nedir? 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanununa göre her köy okulunun bitişiğinde veya yakınında kaç dekardan çok olmamak üzere, bir uygulama bahçesi bulunur? 675 santimetrelik bir ipin 288 santimetresi kesiliyor. Geriye kaç santimetre ip kalır? (I) Mektup türü ilk olarak haberleşme ihtiyacını karşı-lamak üzere doğmuştur.(II) İlk örnekleri Mısırlılar tarafından verilmiştir. (III) Batı edebiyatındaki ilk örnekleri Yunanlılara aittir, Türk edebiyatında ise bu türün ilk örneği Bakinin ‘‘Şikâyetname adlı eseridir. (IV) Günümüzde pek çok farklı amaç için kullanılanmektup, kendi içerisinde türlere ayrılmaktadır. (V) Sıklıkla kullanılan davetiyeler ve tebrik kartları birer mektup örneğidir.Numaralanmış cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? Aşağıdakilerden hangisi, yaralanmalarda uygulanan genel ilk yardım kurallarından biri değildir? Aşağıdaki altı çizili tamlamalardan hangisi farklıdır? Bilimsel araştırma ve çalışmalarda büyük emek sarfedilir.Aşağıdakilerden hangisi emeğe saygının bir örneği olarak gösterilebilir? Aşağıdakilerden hangisi temel ihtiyaç değildir? Babam, kardeşim eve geç kalınca çok endişelendi.Cümlesinde annemin durumunu anlatan deyim aşağıdakilerden hangisidir? Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir? Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde bir ses düşmesi olmuştur? Kaza geçirmiş bir insanın muayenesinde,I. Çevreden gelen uyartılara cevap vermeII. Yakınlarını tanıyamamaIII. Soluk alıp-vermeIV. Yürüyebilmegibi durumlar tespit edildiğine göre bu insanın merkezi sinir sistemi yapılarından hangisi hasar görmüş olabilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir