S:1

İslam tarihinde Medinede bulunan ve Mekkeden hicret eden Müslümanlara yardım eden Müslümanlara ne denir?

İslam tarihinde Medinede bulunan ve Mekkeden hicret eden Müslümanlara yardım eden Müslümanlara ne denir? sorunun cevabı "Ensar" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Aşağıdaki özel isimlerden hangisinde yanlışlık vardır? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “tatlı” sözcüğü gerçek anlamında kullanılmıştır? Mantarlar 1960’lı yıllara kadar bitkiler âlemi içinde sınıflandırılırken yeni bulgulara ulaşılmasıyla günümüzde ayrı bir âlem olarak sınıflandırılmaktadır.Yukarıdaki paragrafta bilimsel bilginin han- gi özelliğine vurgu yapılmıştır? İhtiyaç duyduğumuz ve amaca yönelik bir medya kullanımından fazlasını düşünüyorsak belki de en doğru çözüm gerektiği kadar medya kullanımına yönelmektir. Yani bir anlamda “Medya Diyeti” yapmaktır. Buna göre Medya Diyeti yapmazsak karşılaşacağımız sorunlar arasında hangisi sayılamaz?  I.  Egzoz dumanları             II. DeodorantlarIII. Deterjanlar                     IV. Fabrika dumanlarıYukarıdakilerden hangisi ya da hangileri havayı kirletir? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi vardır? Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi “mecaz” anlamlı değildir? “Onların mallarından, onları kendisiyle arındıracağın  ve temizleyeceğin bir sadaka (zekât) al.” (Tevbe suresi, 103. ayet)Bu ayette verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? Bir bölgenin yerleşim yeri olarak kullanılmasında en az etkisi olan hangisidir? Sabah olmuştu. Salona bembeyaz ışık çizgileri vu- ruyordu. Ali Usta hiç dalıp kalmaz, güneş doğma- dan uyanırdı. Hemen kalktı, doğruldu. Ayakkabıla- rını giydikten sonra kapı aralığından dışarı baktı.Bu metinde aşağıdaki hikâye unsurlarından hangisine yer verilmemiştir? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin hecelerine ayrılışı yanlıştır? “İki melek insanın sağında ve solunda oturarak yaptıklarını yazmaktadırlar. Her ne söz söyler- se mutlaka yanında gözetleyen biri vardır.”(Kâf suresi, 17-18. ayetler)Bu ayetlerde görevleri bildirilen melekler aşağıdakilerden hangisidir? “Sen kendini küçük bir cisim sanırsın. Ama âlemler sende saklıdır.” ( Hz.Ali)Bu sözde vurgulanan düşünce aşağıdakilerden hangisidir? Plüton, 1930'da keşfedildikten 2006'ya kadar, Güneş Sistemi'nin dokuzuncu gezegeni olarak değerlendirilmiştir. 2006'da kendisinden %27 daha büyük Eris isimli uzay cismi keşfedilince Plüton gezegen sınıfından çıkarılmıştır. Yani 8 yıl öncesine kadar gezegen olarak derslerde öğretilen Plüton 2006'dan bu yana yalnızca bir uzay cismidir.Yukarıdaki örnek olaya göre internette ulaşılan bilgilerin hangi özelliğe sahip olması beklenir?  Aşağıdakilerden hangisi Havza Genelgesi’nin önemini ifade etmektedir? Çevremde, dayak kadar zararlı olduğunu gördüğüm eski bir eğitim yöntemi de öğüt vermektir. Hiçbir çocuğun öğütlere kulak astığını görmedim. Oğluna durmadan yalan söyleyen babanın, doğruluk öğütleri vermesinden daha gülünç ne olabilir?Bu parçada, aşağıdakilerden hangisi üzerinde durulmamıştır?  Aşağıdaki  cümlelerin hangisinde türemiş sözcük yoktur?                             ‘’ Bıçağı  bana  verir misin?              Cümlesinde ,altı çizili  kelimedeki  ses  olayı hangisidir?   Kabirde (mezarda) soru soracak meleklerin adı aşağıdakilerden hangisidir? “Allah’a çağıran, salih amel işleyen ve ‘Kuşkusuz ben Müslümanlardanım’ diyenden daha güzel sözlü kim vardır.” (Fussilet suresi, 33. ayet)Aşağıdakilerden hangisi bu ayette söz edilen kişilerin özelliklerinden biri değildir? Cumhuriyetin ilk yıllarında tarımın daha bilinçli yapılması amacıyla Yüksek Ziraat Enstitüsü’nün açıldığı şehir aşağıdakilerden hangisidir? İngiltere’de Sanayi ilk olarak hangi alanda gelişmiştir? 16 Mart 1920’de İtilaf Devletleri’nin İstanbul’u işgal etmelerine neden olan gelişme aşağıdakilerden hangisidir? Dilimiz günden güne gelişiyor, yabancı sözcüklerden arınıyor. Sadece yabancı sözcüklerden değil, yabancı köklerden gelerek Türkçenin kurallarına göre türemiş, Türk dilinin malı olmuş sözcükleri de yerlerine yenilerini buldukça değiştiriyoruz. Dilimizin özleşmesi diyebileceğimiz bu işin oldukça güç olduğu, önerilen yeni sözcüklerin önce yadırganaca-ğı, benimsenmelerinin biraz da zamana bağlı olduğu, yaşama sanatçı eliyle sokulması gerektiği kuşkusuzdur.Bu parça aşağıdaki metin türlerinden hangisine örnektir? Kurallar her zaman devlet tarafından konulmaz. Evimizde ailemizle, mahallede komşularımızla, oyunlarda arkadaşlarımızla belirlediğimiz kurallar vardır. Aşağıdakilerden hangisi sözü edilen kurallardandır? Virgülün kaldırılması halinde, aşağıdaki cümlelerin hangisinin anlamında değişiklik olur? Asi 92 sayfalık kitabın 42 sayfasını okudu. Geriye okuyacağı kaç sayfa kalmıştır? ………………………dünyadaki hemen hemen tüm web sitelerinin listelendiği, kategorilere  ayrılmış, aradığımız bilgileri en kısa yoldan ve hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan web siteleridir.Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Hareketsiz eklemler vücudumuzun hangi bölümünde bulunur? Sarı benek üzerinde oluşan görüntü, duyu sinirleriyle taşınıp merkezi sinir sisteminin hangi bölümüne ilk önce ulaştırılır? Aşağıdaki kelimelerden hangisinin sesteşi (eş seslisi) yoktur? Beşgen piramit, tabanına paralel olan bir düz- lemle kesildiğinde arakesit aşağıdaki düzlem- sel şekillerden hangisi olur? Aşağıdaki cümlelerin başına cümlede verilen ifadeler doğruysa “D”, yanlışsa “Y” yazınız.(  ) Çocuklar hem işçi olarak çalışıp hem de okula devam edebilirler. (  )  Dünyada çocukların hakları devletler tarafından korunmalıdır.(  ) Tüm çocuklar eşit haklara sahiptir Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?     İki arkadaş bilek güreşi yaparken beraberekaldıklarına göre aşağıdaki yorumlardan hangisiyapılabilir? Havada %71 oranında bulunan gaz aşağıdakilerden hangisidir? Peygamberlerin sıfatlarından  biridir. “Akıllı  ve  zeki  olmak”  anlamlarına gelir.  Sözü  edilen  bu  sıfat  aşağıdakilerden  hangisidir? Camiler ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?  Salgıladıkları sıvılarla sindirim sistemine yardımcı yapı ve organlar aşağıdakilerden hangisidir? –cı eki hangi kelimeye eklenirse bir meslek adı olmaz? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir