S:1

İslam tarihinde Mekkeden Medineye hicret eden (göç) müslümanlara ne ad verilir?

İslam tarihinde Mekkeden Medineye hicret eden (göç) müslümanlara ne ad verilir? sorunun cevabı "Muhacir   " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+7=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
Dünyada parayı ilk kullananlar kimlerdir? "Derste kimse konuşmuyordu." cümlesindeki zamirin türü nedir? 1den 100e kadar olan asal sayılardan kaç tanesi çifttir? Hayata bir ıslık çal, neşeli bir şarkı tut.Sen vazgeçmezsen vazgeçmez senden umut.Karanlıktan bakma hiç, güneş her gün doğuyor.Kalbin ısınsın diye bunca yolu yürüyor.Bu dizelere hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına(D), yanlış olanların başına(Y) yazınız(.......) Tahta suda yüzen bir maddedir.(.......) Mazot ve benzin gibi maddelere gaz maddeler denir.(.......) Futbol topunun içinde sıkıştırılmış gaz bulunur.(.......) Katı maddelere kuvvet uygulanırsa, şekil değiştirebilirler.(.......) Top ve balon gibi maddelerin içi boştur. Hoşa gitmeyen ve insanlar üzerinde olumsuz etki yapan seslere .................denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidr? Hangisinin sonuna nokta konur? Aşağıdakilerden hangisi simyacıların çalışmaları içerisinde yer alır? Tekerleğin bulunması ile insan yaşamında önemli değişiklikler olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi buna örnek değildir? Aslı hazırladığı sunuya hareketli resim koyarak süslemek istemektedir. Aslı'nın sunumuna ekleyeceği dosya aşağıdakilerden hangisi olabilir?
 Sahâbeden Muaz b. Cebel anlatıyor: Bir gün Rasûlullah (sav.), bana, Ey Muaz! Allahın kulları üzerindeki hakkı nedir? diye sordu. Ben: Allah ve Rasûlü daha iyi bilir dedim. Rasûlullah: Allahın kulları üzerindeki hakkı, kulların Ona İbâdet edip, başka hiçbir şeyi şirk koşmamalarıdır. buyurdu.Hadiste verilmek istenen mesaj aşağıdakilerden hangisidir? I. Kişinin kendi yaşam öyküsünü anlattığı yazı ve eserlere denir.II. Yazar samimi bir üslup kullanır.III. Birinci kişili anlatım söz konusudur.IV. Kişi kendi hayatını anlattığı için nesnel ifadelere sıkça yer verir.V. Yazarın kendi hayatını anlattığı romanlar otobiyografik romanlardır.Otobiyografi ile ilgili olarak verilen özelliklerden hangisi yanlıştır? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? 6,6 : 0,11 = ? Yukarıda verilen bölme işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Hiyeroglif adı verilen resimli yazı İlk Çağ uygarlıklarından hangisi tarafından bulunmuştur? İnsanların hayatlarını kolaylaştırmak için yeni ürünler ortaya çıkarmasına ................ denir. Boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? Aşağıdaki Mekkeli liderlerden hangisi Bedir Savaşında öldürülmüştür? Başkalarına iyilik eden, yardımlaşan, cömert olan, güzel söz söyleyen kimseler için ne denir? 1. Bahçedeki ham elmaları koparmamalısın. 2. Rafineride ham petrol işleniyor. 3. Ham vücutla ancak bu kadar koşabilirim. 4. Ham adamlarla bu konuyu tartışmam.Numaralandırılmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Dünyanın Güneş etrafında yaptığı harekete ......... ...hareketi denir.Boş bırakılan yere aşağıdaki sözcüklerden hangisi gelmelidir? Doğum Yardımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Bilimsel kitapların sonunda yer alan kaynakçanın kullanım amacı aşağıdakilerden hangisidir? Bir çuvalı 70 kilogram olan unun 60 çuvalı kaç kilogramdır ? Herkese ne söyledimse ........... onu söyledim. cümlesindeki noktalı yere aşağıdakilerden hangisini koyamayız? Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir? Trafikte güvenle seyahat etmek yüksek seviyede konsantrasyon gerektirir.Buna göre, direksiyon başında iken seyir emniyetinin tehlikeye düşmemesi için, aşağıdakilerden hangisinin yapılması doğru bir uygulama değildir? Aşağıdakilerden hangisi dilek ve dualarımızda kullandığımız dinî ifadelerden biri değildir? 64 doğal sayısının basamak değerleri farkı kaçtır? Aşağıdaki karışımlardan hangisi yüzdürme yöntemi ile ayrılabilir? Aşağıdakilerden hangisi I. İnönü Muharebesinin sonuçlarından biri değildir? Hangisi bir deniz taşıtı değildir? Türkiye Cumhuriyeti Devletinde herkes istediği dine inanabilir ve bu dinin gereklerini yerine getirebilir.Bu durum devletimizin hangi niteliğini yansıtmaktadır? Bir ülkede belli bir dönemde geçerli olan kuralların zorla ve köklü bir değişikliğe tabi tutularak yerine yenilerinin getirilmesine denir.Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Alican, Ortaokul 5.sınıfa gitmektedir. Okuyup dok­tor olmayı çok isteyen Alicanı babası okula gön­dermemektedir. Evde oturan Alican bu duruma çok üzülmektedir.Ortaokul 5.sınıfa giden Alicanın aşağıdaki hak­larından hangisinin ihlal edildiği söylenebilir? Aşağıdaki cümlelerden hangisi en az kelime sayısına sahiptir? Geçmişten bugüne gelen; Camiler, Evler, Hanlar, Hamamlar, Saraylar, Köprüler, Çeşmeler hangi kültür öğelerimizdendir? Akarsu yatağındaki eğim krıklıkları sebebiyle akarsuyun hızının aniden arttığı bölümler oluşmaktadır.Aşağıdaki yer şekillerinden hangisi akarsu yatağındaki eğim kırıklıklarına bağlı olarak oluşur? Aykut' un yaşı 2 birlik 1 onluk, Feyza'nın yaşı 1 onluk 4 birlik kadardır.Feyza ile Aykut' un yaşları toplamı kaçtır? Günümüzde insan hakları; uluslar arası antlaşmalarla ve birçok ulusun kendi anayasa ve yasalarına koydukları hükümlerle düzenlenmiştir.Sonuçta birbirinden çok uzakta bulunan ve farklı özelliklere sahip ülkelerde bile insan haklarıyla ilgili benzer uygulamalar görülmektedir.Bu parçadan aşağıda insan hakları ile ilgili verilen yargıların öncelikle hangisine ulaşılır? Aşağıdakilerden hangisi doğrudan halk tarafından seçilir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir