S:1

Bitki örtüsü bozkır olan Karasal iklimde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişmez?

Bitki örtüsü bozkır olan Karasal iklimde aşağıdaki tarım ürünlerinden hangisi yetişmez? sorunun cevabı "Turunçgiller" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
8-1=? işleminin sonucu kaçtır?
Powered by Commentics
14 kişilik bir topluluk 2 kişilik gruplara ayrılırsa kaç grup oluşur? Aşağıdaki taşıtlardan hangisi kara taşıtı değildir? Bir yerde iklime bağlı olarak kendiliğinden yetişen bitkilere doğal bitki örtüsü denir.Bozkır bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerden hangisinde görülür? Atatürk hukuk, tarih felsefe, eğitim, sanat gibi pek çok alanda görüşlerini dile getirmiş ve insanları yönlendirmiştir.Yukarıdaki verilen bilgi Atatürkün hangi kişisel özelliğini yansıtmaktadır? Bir X metali için aşağıdaki bilgiler veriliyor. • Asitlerle reaksiyona girerek H2gazı oluşturur.• Elektron verme eğilimleri hidrojenden büyüktür.• Bazlarla tepkime vermez.Bu bilgiler ışığında X metali aşağıdaki terimlerinhangisiyle belirtilir? Geçen gün yem aramak için yere indim. Orayı da çöplük hâline getirmişsiniz. Aç kaldım. Ayağımı paslı bir teneke kesti. Bembeyaz tüylerim kapkara oldu.Şükran TİRYAKİ Yukarıdaki paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir? Bir sınıftaki öğrenciler saz ve gitar kursuna katılmışlardır.Saz kursuna katılan 19 öğrenci gitar kursuna katılan 14 öğrenci,her iki kursa katılan 8 öğrenci olduğuna göre sınıfta kaç öğrenci vardır? Aşağıdakilerden hangisi matematik işlemlerinde kullanılan noktalama işaretidir? Sağ elimizi güneşin doğduğu yöne çevirirsek önümüz hangi yönü gösterir? Tina : Were you in Turkey?Adam : ................ I was in Italy. Hangi fiil olumludur? Aşağıdakilerden hangisi ilahi kitapların özelliklerinden birisi değildir? Aşağıdakilerden hangisinin tamamını mıknatıs çeker? .... Dalgalan sen de şafaklar gibi ey şanlı hilal!Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal.Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlal..... Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşında geçen izmihlalin anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Mahallemizin hemen yakınında bulunan bir fabrikanın bacasından çıkan dumanlar ve fabrikanın atıkları mahalle halkımızın çoğunda astım ve alerji gibi hastalıklara neden olmaya başladı. Ayrıca hayvanlarımız ölüyor, ekinlerimiz de zarar görüyor.yukarıdaki parçada anlatılan sorun için vatandaş olarak aşağıdakilerden hangisini yapmamız daha uygundur? Bir sayı 8e bölündüğünde bölüm 15 kalan ise 2dir. Bu sayı kaçtır? Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlamca olumsuzdur? Aşağıdakilerden hangisi, evdeki kaynakları tutumlu kullanmayla ilgili yanlış bir anlatımdır? Aşağıdakilerden hangisi çekme kuvvetine örnektir? Bulut depolama, bulut teknolojisinin ortaya çıkardığı gelişmeler ile oluşturulmuş bir teknolojidir.Aşağıdakilrden hangisi doğrudur? Ülkemizde görülen doğal afetlerden hangisien çok mal ve can kaybına neden olmaktadır? Aşağıdakilerden hangisi doğru davranıştır? Bir araba gideceği 500 kmlik yolun 3/5ini gitmiştir. Buna göre arabanın kaç km yolu kalmıştır? Today, young people eat less - - - - than ten years ago. Aşağıdaki birleşik kelimelerden hangisi isim tamlaması biçiminde oluşmuştur? Osmanlı topraklarının işgal edilmesi üzerine kurulan yararlı cemiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir? Nisan ayı hangi mevsimdedir? Aşağıdakilerden hangisi anne-babanın çocuklarına karşı görevleri arasında yer almaz?A) Beslenme - barınmaB) Giyim - kuşamC) Sağlık - eğitimD) Makam - mevki Türkiyede millî gelir hesaplamaları 1927 yılında hangi yöntemle başlamıştır? Aşağıdakilerden hangisi 1739 tarihli Belgrat Antlaşmasının özelliklerinden biri değildir? Yarışmada birinci olunca çok sevindim." cümlesindeki yüklemin "öznesine göre çatısı" aşağıdakilerden hangisidir? Aşağıda İslam öncesi Türk Devletleri ve en ünlü hükümdarları eşleştirilmiştir. Bu eşleştirmelerden hangisi yanlıştır? Beyza kırtasiyeden 15 liraya boya seti, 16 liraya resim defteri aldı. Kırtasiyeciye 50 lira verdiğinde kaç lira para üstü almalıdır? Küçük Kaynarca Antlaşmasına göre;I. Rusya, Karadenizde donanma bulundurabilecek,II. Eflâk ve Boğdan Osmanlı Devletine geri verilecek,III. Rusya, İstanbulda sürekli bir elçi bulundurabilecek,IV. Rusya, Osmanlı yönetiminde bulunan Ortodoksların haklarını koruyabilecekti.Yukarıda verilen antlaşma maddelerinden hangisinin veya hangilerinin OsmanlıDevletinin egemenlik haklarını zayıflattığı söylenebilir? Aşağıdakilerden hangisi resmi kurumların özelliklerinden değildir? Muhammed isminin sözcük anlamı aşağıdakilerden hangisidir? Aslı : Would you like to eat something?Anita : Yes, - - - -. 1914 yılında Mustafa Kemal Sofyada Osmanlı elçili- ğinde görevli iken I. Dünya Savaşı başladı. Bu görevi sırasında gelişmeleri takip ediyor ve savaşın başlangı- cında Almanyanın yenileceğini çevresindekilere açıkça söylüyordu. Metne göre Mustafa Kemalin hangi kişilik özelliği öne çıkmaktadır? Mucize ile ilgili olarak Esma'nın söylediği aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilen ölçeklerden hangisi bir bölgeyi daha ayrıntılı gösterir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir