S:1

Evlerimizi dere yataklarına yaptık.
Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettik.
Evlerimizi toprak malzemeyle yaptık.
Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir?

Evlerimizi dere yataklarına yaptık.Çevremizdeki bitki örtüsünü yok ettik.Evlerimizi toprak malzemeyle yaptık.Yukarıdaki bilgileri veren bir köy halkı doğal afetlerin hangisinden en fazla etkilenir? sorunun cevabı "Sel baskını  " dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
-Sorubak- sözcüğünün son harfi
Powered by Commentics
Sanayi kuruluşlarında kullanılmak üzere işlenmemiş halde bulunur. Sanayi tesislerinin yapımı için gerekli olan araç, gereçlerin, makinelerin temini için gerek duyulur. Tesislerdeki makine ve donanımları kullanabilecek   eğitilmiş, nitelikli kişilerden oluşur.Aşağıdakilerden hangisi ile ilgili bir bilgi verilmemiştir? I. mumII. gaz lambası III. ampulIV. kandilMekânların aydınlatılmasında yukarıdaki araçların kronolojik sıralanışı aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi yer kabuğunun kara tabakasını oluşturur ? Aşağıdakilerden hangisi laboratuvarda uyulması gereken kurallardan değildir?  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış yazılmıştır? Aşağıdakilerden hangisi müşriklerin Müslümanlara uyguladığı boykotu kaldırmak için çabalayan ve bu boykot ilanını Kabe’nin duvarından indiren Müslümanlardan birideğildir? Today, David and John had an argument during the break loudly. When the teacher came in, she said: Kurtuluş Savaşı’nda Güney Cephesi’nde düzenli ordu olmamasına rağmen, halk kendi içinde örgütlenerek kurduğu Kuvayımilliye birlikleri ile Urfa, Antep, Maraş gibi şehirlerde büyük başarılara imza atılmasını sağlamıştır.Buna göre; 1- Halk bağımsız yaşamayı istemektedir.2- Halk kendi imkanlarıyla savaşmıştır.3- Devlet tüm gücünü kullanmıştır.yargılarından hangilerine ulaşılabilir? MEB Merkez Teşkilatı İmza Yetkileri Yönergesi’nin uygulanmasında göz önünde bulundurulacak aşağıdaki usul ve esaslardan hangisi yanlıştır? x pozitif bir tam sayı olmak üzere 24 ve x sayılarının en büyük ortak böleni 12 ve en küçük ortak katı 72’dir.Buna göre x kaçtır? Anayasa mahkemesinin kurulması ilk kez hangi anayasada yer almıştır? Aşağıdakilerden hangisi kamu haklarının ihlali kapsamına girmez? 533 063 731 doğal sayısındaki 3 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır? "Olup bitenlere bu gözle bakmak, böyle değerlendirmek gerekir." cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?  İklim özelliklerinin insanların ekonomik faaliyetlerini etkilemesinin yanında insanların ekonomik faaliyetleri de bir bölgenin iklimi üzerinde etkili olabilmektedir.Aşağıda verilen beşeri faaliyetlerden hangisi bir yerin iklim özellikleri üzerinde daha fazla etkili olur? Aşağıdakilerden hangisi psikolojik stresin nedenlerinden değildir? Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili sözcük, “temel” anlamıyla kullanılmıştır? Atomla ilgili;I. Atomda pozitif ve negatif yüklü tanecikler vardır.II. Atomdaki pozitif yüklü tanecikler küçük bir hacimde toplanmıştır.III. Atomdaki negatif yüklü tanecikler çekirdeğin etrafında belli enerjili katmanlarında yer alır.görüşlerinden hangileri ilk kez Rutherdford atom modelinde ortaya atılmıştır? Bir terzi, 45 m kumaştan 11  tane elbise yapmıştır.  Geriye 100 cm kumaş atmıştır. 1 elbise kaç cm kumaştan yapılmıştır? Her English is bad, so she speaks - - - - . "Bize özgü duygu ve.................................... bireysel farklılıklarımızdandır." cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi yazılamaz? Aşağıdaki sanatçı – eser eşleş-tirmelerinin hangisi yanlıştır? Aşağıdakilerden hangisi kurallara uyulmayan bir durumu ifade etmektedir? Öğrenciler okulumuzda yöresel yemeklerimizi tanıtan bir etkinlik yapmaktadır. Aşağıdaki yemeklerden hangisi bu etkinliğe dâhil edilirse tanıtım yanlış olur? Yerel yöneticilerden hangisi seçimle görev alır? Aşağıdaki sayılardan hangisinin okunuşu yanlış verilmiştir? Aşağıdakilerden hangisi internette arama yaparken yapılabilecek bir hatadır?  Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi.Bu olay peygamberimiz ve peygamberlerin ortak özelliklerinden hangisine örnektir? Saçlarım sarı, gözlerim mavi renklidir. Futbol oynamayı çok seviyorum. Arkadaşım güzel resim yaptığımı söylüyor resimlerim sık sık sergileniyor. Buğra için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Tanesi 25 kuruş olan balonlardan 8 tane alan Eda kaç lira öder? O önceleri çok zengin bir kişiydi. Ama servetinin çokluğundan dolayı ne kibirleniyor ne de şımarıyordu. Allah’a ibadet etmeye ve insanları doğru yola çağırmaya devam ediyordu. Bir süre sonra çocuklarını ve bütün varlığını kaybetti. Yine de bu duruma hiç isyan etmedi. Olanlar karşısında sabırla dayanmaya çalışıyordu. Peygamberlik görevini de kararlılıkla sürdürüyordu.Hakkında bilgiler verilen ve adı geçince sabır akla gelen peygamber aşağıdakilerden hangisidir? Besinleri sağlıklı saklayabilmek için hangi yöntem kullanılmaz? Dünya kendi ekseni etrafındaki dönüşünü 24 saatte ve 1000 mil hızla tamamlamaktadır. Eğer dünyamız 100 mil hızla dönseydi gece ve gündüzlerimiz on kat daha uzun olurdu. Bu durumda çoğu canlı hayatını devam ettiremezdi.Bu metinden aşağıdaki sonuçlardan hangisi çıkarılamaz? Kur’an’ın geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasına ne denir? Aşağıdakilerden hangisi bozunmaya örnektir? Aşağıdakilerden hangisi, ruh sağlığının korunmasında birincil koruma ilkelerindendir? Kenar uzunlukları 34 cm, 40 cm ve 28 cm olan bir çeşit kenar üçgenin çevresinin iki katının 8 fazlası kaç cm’dir? '' Mutfak '' kelimesinin İngilizce karşılığı hangisidir ? Aşağıdakilerden hangisi Ural- Altay dillerinin özelliklerinden biri değildir?  5442 sayılı il idaresi kanununa göre, Valilerce verilen cezalar kesindir. Bu cezalar hangi tarihten itibaren sicile işlenir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir