Sorubak Test Çöz

Test Çöz, öğrendiklerini pekiştir, sınavda yüksek puan alın!
S:1
(Scissors-eraser-brush-pencil case-ruler-pen-paper clip-bag) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde parantez içinde olmayan araç-gereçler vardır?

Bu testle ilgili görüşlerini bizimle paylaşır mısın?

* Zorunlu
2000
(Scissors-eraser-brush-pencil case-ruler-pen-paper clip-bag) Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde parantez içinde olmayan araç-gereçler vardır? sorunun cevabı "Kalemtraş-defter" dır. Bu cevap ile ilgili tereddüdünüz varsa lütfen bize yukarıda yer alan formdan bildiriniz. Gerekli kontroller yapılarak size geri dönüş sağlanacaktır.

Son Eklenen Testler

“Alemdağ’da Var Bir Yılan” adlı öykü kitabı, aşağıdaki yazarlardan hangisine aittir?  I- Ürünün TSE damgası II-Ürünün kalitesi III-Ürünün fiyatı IV- Ürünün reklamıBilinçli bir tüketici için,alışveriş yapar­ken yukarıdakilerden hangisi daha az önemlidir? The students haven’t finished the exam - - - -. Emrah' ın kitaplığının her rafında 26 kitap vardır. Kitaplıkta 10 raf bulunduğuna göre ​Emrah' ın kaç kitabı vardır? Savaşçı bir topluluk olan  İskitler, aşağıdaki dinlerden hangisini benimsemişlerdir? Anayasa Mahkemesi ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? • Asıl adı Buhurizade Mustafa Efendi olmakla birlikte şiirlerinde kullandığı mahlası (takma ad) ile ün yapmıştır.•Türk besteci, şair ve hattat ola-rak tanınır.•1630 veya 1640’lı yıllarda doğ-muş, 1711 ya da 1712 yıllarında İstanbul’da ölmüştür.•Padişah IV. Mehmet Dönemi’nde hanende olarak sa-ray fasıllarına katılmıştır.•1000’i aşkın beste yaptığına dair rivayetler olsa da günümüze 42 dolayında yapıtı ulaşmıştır. Hakkında kısa bilgi verilen ünlü besteci, aşağıdakilerden hangisidir? Termostatlar sıcaklığı  kontrol eden mekanizmalardır. Buna göre;I. Elektrikli ısıtıcıII. BuzdolabıIII. Kalorifer vanalarıaraçlarının hangilerinde termostat kullanılabilir? Aşağıdakilerden hangisi özel isimdir?   - Okullarda öğrencileri daha iyi yetiştirme isteğiyle  düzenlenir.-  Öğrencilerin konuşma yeteneğinin  gelişmesine,  ders  dışında araştırma yapmalarına yardımcı olur.-  Amaç seçilen konunun doğru ya da yanlış olması değil, düşüncesini en iyi savunan grubu seçmektir.Bu özellikler aşağıdaki tartışma türlerinden hangisine aittir? 16.yüzyılda İpek Yolu’nun önemini kaybetmesinde aşağıdakilerden hangisi etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi peygamberlerin verdikleri ortak mesajlardan biri değildir?