S:1

If the weather - - - - better, we would go for a walk.

If the weather - - - - better, we would go for a walk. sorunun cevabı "were" dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
5+5+5=?
Powered by Commentics
6950 sayısı en yakın hangi yüzlüğe yuvarlanır? Sanayi faaliyetlerinin yer seçiminde hammadde, enerji kaynağı, insan gücü, ulaşım, su kaynakları, iklim gibi bir çok doğal ve beşeri faktörler etkili olmaktdır.Aşağıdaki sanayi kollarından hangisinin yer seçiminde enerji kaynağına yakınlık etkili olmuştur? Aşağıdakilerden hangisi kişisel bakım değildir? Aşağıdakilerden hangisi Batıda Rönesans döneminde ortaya çıkan genel düşüncelerden biri değildir? Kamil, oyuncak arabasının pilini değiştirerek yeni aldığı pilleri taktı. Arabanın çalıştırma düğmesini açtığında arabanın çalışmadığını gördü.I. Taktığı pilin gücünün yetersiz olmasıII. Pillerin kutuplarının, pil yuvasındakilerle çakışmamasıIII. Arabanın içindeki devrede kopukluk olmasıKamil' in arabasının çalışmamasının nedeni yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri olabilir? Begüm, 12 saat uyuyor ve sabah 08:00 de uyanıyor. Buna göre Begüm akşam kaçta uyumuştur? Soluk alıp vermede görevli olmayan yapı aşağıdakilerden hangisidir? Aşırı kar yağışı sonucu aşağıdaki afetlerden hangisi oluşur? Osmanlı Devleti Balkanlarda fethettiği topraklara, Anadolunun çeşitli yerlerinden önemli miktarda Türk nüfusu yerleştirmiştir. Bu durumun aşağıdakilerden hangisine yol açtığı söylenebilir? • Havalar soğumaya başlar.• Ağaçların yaprakları sararır.• Göçmen kuşlar sıcak yerlere göç eder.Yukarıda hangi mevsimin özellikleri verilmiştir? Kadın ile erkek arasındaki sosyal ve ekonomik eşitlik, aşağıdakilerden hangisiyle sağlanmıştır? Evimizi su basması durumunda elektrikle ilgili bir sı- kıntı olmaması için ilk olarak yapmamız gereken aşağıdakilerden hangisi olmalıdır? Aşağıdakilerden hangisi sürat birimi değildir? Durmakta olan cisme 10 N kuzey ve 5 N güney yönündeki kuvvetler etki etmektedir. Bu durumda cisim ......................... yönünde hareket eder.Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakileden hangisi gelmelidr? Araçların yüklenmesine ilişkin usullere göre, yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların her yılın hangi tarihleri arasında kış lastiği kullanması zorunludur? Vatandaşlık hakları, sosyal ekonomik ve siyasal haklar olarak ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi ekonomik bir haktır? Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Garip Hareketi içinde yer almıştır? Göç ve Türeyiş destanı kime aittir? Hangisi nezaket ifadesi değildir? dolu sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir? Güzel sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır? Bir şeylerle meşgul olursan üzüntülerini unutursun. cümlesindeki altı çizili eylemin anlam özelliği bakımından özdeşi hangisidir? "En sevdiğiniz renk hangisidir?" Sorusuna verilecek yanıt aşağıdaki veri tiplerinden hangisine örnek gösterilebilir? 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanununa göre aşağıdakilerden hangisi yükseköğretim kurumlarından değildir? Eskiden insanlar uzaktakilerle ne ile konuşabilirdi? Yaya kaldırımında yürürken aşağıdakilerden hangisini yapmamız doğru değildir? yüz atmış bin beş yüz altı şeklinde okunan sayı hangisidir? İlköğretim Haftası ne zaman kutlanır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre günün yirmi dört saatinde devamlılık gösteren hizmetlerde çalışan engelli memurlar ile kadın memurlardan hamile olanların, gece nöbeti ve gece vardiyası görevi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Aşağıda verilenlerden hangisi heterojen karışımlara örnektir? Aşağıdaki özel isimlere gelen ekler hangisinde yanlış ayrılmıştır? Temel haklarımızı korumak kimin sorumluluğundadır? Aşağıdaki sanat dallarından hangisi hem göze hem kulağa hitap eder? 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname için;- Genel evrak ve arşiv faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek.- Bakanlık sivil savunma ve seferberlik hizmetlerini planlamak ve yürütmek.Bakanlık hizmet birimlerinden hangisinin görevidir? Aşağıdakilerden hangisi afet sonrasında yapılması gerekenlerdendir? Aşağıdakilerden hangisi iskelet sisteminin görevlerinden biri değildir? Allahın (c.c.), Hz. Peygambere (s.a.v.) ilk gönderdiği vahiyler hangi surede yer almaktadır? ``Hediye paketleri büyük bir özenle açıldı.'' cümlesinin öznesine göre çatısı, aşağıdakilerden hangisidir? Birincil talebi yaratma açısından yapılacak bir reklam, aşağıdaki reklam çeşitlerinden hangisi ile ilgilidir? I. SofyaII. SelanikIII. ManastırIV. İstanbulMustafa Kemal yukarıdaki şehirlerin hangisinde eğitim amacıyla bulunmamıştır? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir