S:1

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş fiil kullanılmıştır?

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde olumsuz çekimlenmiş fiil kullanılmıştır? sorunun cevabı "Bugünkü toplantıya katılmadı." dır. Bu cevap ile ilgili tereddütünüz varsa veya daha iyi bir cevabınız varsa bize aşağıda yer alan formdan yazabilirsiniz. Bir soru sorabilir veya sorulan bir soruya sizde cevap verebilirsiniz.

Bir Yorum Yazın!

* Zorunlu
2000
9-4=?
Powered by Commentics
Ben şahitlik ederim ki Allah’tan başka…………………………yoktur.Boşluğa hangi kelime gelir? Hakan’ın çantasında 6 tane kurabiye vardı. Hakan bu kurabiyelerin hepsini yedi.Geriye kaç kurabiye kalmıştır? 657 Sayılı Devlet Memurları Kanun’a göre Çekilen ve çekilmiş sayılanların yeniden atanmaları ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretlerinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kelime olarak “müjde, talim ve öğretici” anlamına gelen ilahi kitap aşağıdakilerden hangisidir? Kimileri geleceği bilmenin iyi olacağı iddiasında. Oysa ben buna inanmıyorum. Bu durumda hayat çekilmez olur. Bir yıl sonra kazada kolunuz kopacak. Babanız kanserden iki yıl sonra ölecek… Bunları önceden bilsek yaşamın güzelliklerini nasıl keşfedebilirdik?Bu parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?  Mekke’nin en zenginlerinden ticaretle uğraşan Hz. Hatice, Hz. Muhammed (sav.)’in - - - - olmasından dolayı onunla ticari ortaklık yapmıştır. İnsanların Hz.Muhammed (sav.)’e olan güvenini şu sözleriyle ifade etmiştir: “Ey Muhammed! Sen iyi, doğru, güvenilir ve güzel ahlaklı birisin.”Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Güneş tutulması olayı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Look at the clouds, it - - - -. The walls of my house are very dirty, so - - - - . 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’na göre aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin kapsam, amaç ve görevlerinden biri değildir? Nilay, içeceği sütün soğuk veya sıcak olduğunu hangi duyu organıyla anlar. Arkadaşımla farklı müzik türlerinden hoşlanıyoruz ama çok iyi anlaşıyoruz. Yukarıdaki açıklamayı yapan çocuk için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Aşağıdaki özel isimlerden hangisi yanlış yazılmıştır? Aşağıda verilen cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y yazınız.(..…) Ülkemizin kuzeyi ile güneyi arasında 111 km’lik uzaklık bulunur.(..…) Asya ve Avrupa kıtalarının birleştiği bir yerde bulunması, ülkemizin jeopolitik önemini artırmaktadır.(..…) Yeryüzünde sıcaklık yerden yukarı doğru gidildikçe artar.(..…) Ülkemizin ortalama yükseltisi fazladır ve ülkemiz engebeli bir yapıya sahiptir  “Bağlamak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılmıştır?   Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmelidir? Kahramanlık duygularını ifade eden şiir türüne ne ad verilir? 9 ile 2 sayısı arasında kaç fark vardır? Kur’ân-ı Kerim, Hz. Muhammed (sav) 40 yaşında iken vahyedilmeye başlanmıştır. Bu olay nerede gerçekleşmiştir? İslam tarihinde ilk Cuma namazı nerede kılınmıştır?  Timur İmparatorluğunun kurucusu kimdir? Diyarbakır-Sivas-Maraş şehirleri hangi itilf devleti tarafından kuşatılmıştır? Varolan her şey tek bir gerçeklikten doğmuştur.Bu görüşü savunan bir düşünür varlığa hangi yaklaşım açısından bakmaktadır? Kanı vücudumuza pompalayan organımız aşağıdakilerden hangisidir? “...Kurbanlardan hem kendiniz yiyin hem de ihtiyacını­ gizleyen ve gizlemeyen fakirlere yedirin...”                                                    (Hac suresi, 36. ayet)Bu ayette aşağıdakilerden hangisi öğütlenmektedir? Hangisi “yanıt, duyuru, hekim, yanlış” kelimelerinden birinin eş anlamlısı değildir?  “- - - - , İkinci Viyana Kuşatması’ndan bu yana devam eden gerilemenin durdurulduğu ve ileri gi- dişin başladığı bir dönüm noktası oldu.”Verilen bilgi cümlesinin doğru olabilmesi için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi ya- zılmalıdır? Sizin çocuğunuz olarak doğmak elimde değildi.- - - - seçme hakkım olsaydı, sizden başka kimseninçocuğu olmak istemezdim.Bu parçada boş bırakılan yere düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Aşağıdakilerden hangisi yayaların uymaları gereken kurallardandır? Temel hak ve hürriyetlerin güvence altına alınmasından kim sorumludur? Müslümanların kutsal kitabı …………………………..‘dir. Tabak  tabak  yemek yedi; ama gene de doymadı Yukarıdaki cümleye altı çizili sözcüğün  kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?   5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu’na göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda yer alan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiillerin öğretmenler tarafından işlenmesi hâlinde, bu kişilere kademe ilerlemesinin durdurulması cezası yerine brüt aylığından aşağıdaki oranların hangisi arasında maaş kesim cezası verilir? Mitoz bölünme ile ilgili aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır? Glasnost ve Perestroyka politikalarını uygulamaya koyan SSCB devlet başkanı aşağıdakilerden hangisidir? Dünya’da 60 kg kütleye sahip olan bir astronot yerçekimsiz bir ortam olan uzaya gittiğinde,astronotun buradaki kütlesi kaç kg olarak ölçülebilir? Kur’an-ı Kerim’in ilk ayeti aşağıdakilerden hangisidir? Tereyağının hammaddesi aşağıdakilerden hangisidir? •  I. İnönü Savaşı•   II. İnönü Savaşı•   Sakarya Meydan SavaşıKurtuluş Savaşı Dönemi’nde meydana gelen bu savaşların ortak özelliği aşağı- dakilerden hangisidir? Son Eklenen Sorular
Yazılı Sorularını Online Çöz
Test Çöz: Seviye ve derslere göre ayrılmış güncel sınav sorularından oluşan onlarca sınav örneğinden istediğiniz testleri çözmeye başlayın.
Test Çöz
Yazılı Sorularını İndir
Yazılı Soruları İndir: Seçtiğiniz seviye göre güncel ve müfredata uygun yüzlerce farklı sınav örneği içerisinden istediğiniz sınavı ücretsiz indirin.
Şimdi İndir